Økonomi

Svak økning i arbeidsledigheten

Det var 102.000 arbeidsledige i juni. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra mars.

Det var en svak økning i arbeidsledige i juni, ifølge AKU-tall fra SSB. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB

Det er 3.000 flere arbeidsledige enn i mars, målt som gjennomsnittet av perioden februar til april, ifølge AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen er klart innenfor feilmarginen.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for juni er dermed et snitt av månedene mai, juni og juli.

Ifølge AKU ble 4.000 flere personer sysselsatt fra mars til juni, justert for sesongvariasjoner. Også denne økningen er innenfor feilmarginen i AKU.

Siden det har vært en økning både i arbeidsledige og i sysselsatte, betyr det at det har vært en økning i arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.