Dobbelt opp: Både oljepris og kronekurs får fart på næringslivet

Norge får i pose og sekk: Oljeprisen har steget til glede for oljenæringene på Vestlandet. Kronen er blitt historisk svak til glede for alle bedriftene på fastlandet.

På Kværner Verdal bygger de stort. Stigende oljepriser bidrar til lønnsomheten i nye prosjekter på norsk sokkel.

I siste halvdel av 2017 endret en viktig sammenheng seg. Oljeprisen steg kraftig uten at kronen styrket seg.

Tvert imot: Kronen svekket seg mye til tross for økt oljepris. Felles for begge bevegelsene er at de trygger norske arbeidsplasser.

Slik var det ikke i årene etter oljeprissjokket. Etter at oljeprisen ble mer enn halvert i andre halvdel av 2014, fulgte kronen med på ferden nedover og svekket seg med 20 prosent til 2016.

Dette er den vanlige sammenhengen for et land der et fall i råvareprisen bidrar til dårligere tider. I siste halvdel av 2017 var det motsatt.

Valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets.

«Paradoksal» situasjon

– Det er paradoksalt at vi har en nær historisk svak krone samtidig som det langt fra er noen krise i norsk økonomi, sier valutastrateg Magne Østnor i meglerhuset DNB Markets.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i meglerhuset SpareBank1 Markets sier også at den normale sammenhengen er stigende oljepris og styrket krone.

Men som alltid er det mange krefter i sving samtidig, og de har vært i sving i flere land.

– Råvarefølsomme land som Norge, Sverige, Canada og Australia har hatt lav rente uten at de egentlig trengte det. Det har drevet opp boligpriser og boligbygging i en fart som ikke kan vare. Investorer som kjøper kroner har fryktet at dette stopper brått og snur til nedtur, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebank1 Markets.

Norske boligpriser har falt siden i fjor vår. Boligbyggingen er på vei inn i en nedtur.

– Dette har vært signalet utlendingene trengte. De venter en nedkjøling i Norge og kvitter seg med norske kroner. Kursen faller, sier Andreassen.

Østnor sier at sammenhengen har vært «paradoksal» mange ganger før.

– Hver gang har sammenhengen snudd tilbake slik at høyere oljepris har gått sammen med sterkere krone. Samspillet mellom oljeprisen og kronekursen har de siste månedene blitt mer slik man kan forvente, sier han.

  • Finanstilsynet er opptatt av gjeldsveksten, ikke boligprisene:

Oljeprisen i god form

Oljeprisen steg jevnt og trutt frem mot årsskiftet:

  • På bunn i den nest siste uken i juni i fjor var prisen i gjennomsnitt knapt 46 dollar pr. fat.
  • Den siste uken i 2017 var prisen i gjennomsnitt knapt 66 dollar pr. fat.
  • Det betyr at oljeprisen steg nesten 45 prosent i siste halvdelen av 2017.

Oljeanalytiker Trond Omdal i meglerhuset Pareto Securities forklarer oppgangen i oljeprisene med tilbud og etterspørsel.

– Etter tre år med overforsyning er det nå underforsyning i markedet. Det er akselererende vekst i verdensøkonomien og oljeetterspørselen, og OPEC har begrenset sin produksjon. De globale oljelagrene har falt siden 2. kvartal i fjor, sier han.

I tillegg har det i høst og vinter vært ikke-planlagte produksjonsnedstengninger som har begrenset tilbudet. Felt nær Kirkuk i Nord-Irak har vært stengt på grunn av konflikt mellom Bagdad og Kurdistan, og rørledninger i Nord-Amerika og Nordsjøen har vært stengt av tekniske årsaker.

– Alt i alt ga dette sterk prisvekst i siste halvår i fjor, sier Omdal.

  • Kostnadskutt på sokkelen styrker også lønnsomheten i oljeprosjektene:
Les også

Statoil bygger ut gigantfeltet Johan Castberg til halv pris

Enda svakere krone

Samtidig har kronen svekket seg det siste halvåret:

  • Regnet fra den nest siste uken i juni til den siste uken i fjor svekket kronen seg med 2,5 prosent, regnet i forhold til valutaene i industriens konkurrentland.
  • Regnet fra den siste uken i august til siste uken i fjor svekket kronen seg med over 6 prosent, regnet på samme måten.

Som gjennomsnitt for desember 2017 var kronekursen på sitt svakeste siden januar 2016. I Norges Banks tallrekke helt tilbake til 1971 har kronen bare vært svakere i to måneder rundt årsskiftet 2015/16.

Utlandet går bedre enn Norge

Østnor forklarer kronesvekkelsen med at forholdet mellom norsk økonomi og utlandet har endret seg i høst.

– Farten i norsk økonomi har dabbet litt av. Det har samtidig gått litt bedre i andre land, særlig i Europa, sier han.

Andreassen er inne på det samme.

– Høye forventninger til norsk økonomi ble ikke oppfylt i høst, samtidig som det er gått mye bedre enn forventet i resten av verden, sier han.

Skuffelser i Norge og positive overraskelser for utlandet endrer kronekursen.

Én av mange sammenhenger kan være: Relativt svakere tall for Norge kan dempe forventningene til norsk renteoppgang. Derfor selger valutaspekulantene seg ut av norske kroner, og dermed faller kursen på kronen.

To gode krefter

Norsk næringsliv får dermed i pose og sekk.

Økt oljepris bidrar til at oljeinvesteringene er i ferd med å snu til ny vekst etter fire års bratt fall. Det er bra for alle næringene som leverer til oljen.

Svekket krone er bra for alle bedrifter som konkurrere med utlendinger hjemme og ute. De kan kutte prisene sine i utlandet uten å redusere overskuddet, eller de kan øke overskuddet – eller begge deler. De som konkurrerer i Norge, styrker seg ved at det blir relativt billigere å handle varer og tjenester her, sammenlignet med i utlandet.

Eksempler på slike næringer er industri, turisme og lakseoppdrett.

  • Svak krone fører ikke bare godt med seg:

Svekket krone inn i overskuddet

2,5 prosent svekkelse av kronen kan virke lite. Men for en bedrift som har alle sine inntekter fra utlandet, alle sine kostnader i norske kroner og et overskudd som utgjør 10 prosent av bruttoinntektene, vil overskuddet kunne øke med 25 prosent.

I dette eksempelet sildrer hele økningen i bruttoinntektene ned i overskuddet. Vanligvis vil bedrifter som selger i utlandet også ha kostnader i utlandet som øker. Eksempelet over vil i slike tilfeller overvurdere veksten i overskuddet.