Økonomi

Norge fortsatt rangert som dårligst i Norden på finansiell åpenhet

Et sveitsisk flagg vaier foran finansdistriktet i Genève. Sveits troner fortsatt på toppen av listen over verdens mest betydningsfulle innen finansielt hemmelighold. Norge er langt nedenfor på 45. plass – men er dermed dårligste land i Norden.

USA klatrer én plass opp og regnes nå som verdens nest verste på hemmelighold i finanssektoren. Kun Sveits er dårligere på åpenhet i den ferske Financial Secrecy Index.

 • Trond J. Strøm
  Journalist / researcher
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Det er Tax Justice Network (TJN) som evaluerer og publiserer indeksen over finansielt hemmelighold. Oversikten ble sist publisert i 2015. Også da kom Norge ut som dårligst på åpenhet i Norden, og på en 53. plass av 102 land. I år havner Norge på en 45. plass av 112 land.

Høyere plassering tilsier mer hemmelighold.

– De siste årenes lekkasjer fra skatteparadiser har vist oss hvor mye det haster å få åpenhet i denne skjulte verdenen. Det er svært urovekkende at Norge henger etter i implementeringen av effektive åpenhetstiltak, uttaler Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

Det er særlig på økonomisk åpenhet for selskaper at Norge scorer lavt. En av årsakene er at Norge henger etter med innføring av land-til-land-rapportering. Denne rapporteringen skal gi åpenhet om hva selskaper tjener og skatter i alle land, inkludert i skatteparadiser.

– Norge må utvide sin land-for-land-rapportering til alle selskaper. I dag gjelder den kun for selskaper innen utvinning, som oljeselskaper, sier Jacobsen.

 • Slik gikk det i 2015: Norge er verst i Norden på hemmelighold i finanssektoren

Innføring av et norsk offentlig eierskapsregister ble vedtatt av Stortinget i 2015. Dette registeret er foreløpig ikke lansert. Når det kommer, vil det føre til at Norges rangering forbedrer seg markant.

– Regjeringen er opptatt av å motvirke svart økonomi og skatteomgåelse, og har over lengre tid jobbet aktivt for effektive tiltak både nasjonalt og internasjonalt, sier Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet, til Aftenposten.

– Vi arbeider med å få på plass gode løsninger, blant annet basert på de utredningene vi har gjennomført.

 • Undersøk hele FSI-tabellen her.
Etterlyser åpenhetstiltak i Norge: Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network-Norge.

Stadig mer finansielt hemmelighold i USA

USA har beveget seg oppover på indeksen. I 2013 var de på 6. plass, i 2015 på 3. og nå klatrer landet opp til 2. plass. Kun Sveits har mindre økonomisk åpenhet. Tax Justice Network påpeker at USA nekter å delta i internasjonale initiativer for å dele skatteinformasjon med andre land. Flere delstater driver ifølge TJN med aggressiv markedsføring for anonymt eierskap av selskaper og truster.

Taiwan er nykommer på listen i år og dukker opp helt oppe på 8. plass. Dette betyr ifølge TJN at landet er en betydelig aktør innen det globale markedet for hemmelighold av pengestrømmer. Guernsey i Den engelske kanal er også en nykommer på listen over de ti verste landene.

Les om nordmenn med aktivitet på Guernsey:

EU fjernet Panama fra svartelisten – til tross for «Panama Papers»

TJN fremholder at FSI skiller seg fra andre forsøk på å rangere skatteparadiser ved at den er politisk nøytral og baserer seg på offentlige og uavhengig verifiserte data. Tax Justice Network viser til EUs «svarteliste» over skatteparadiser som et eksempel på forskjellen på FSI og andre lister over skatteparadiser.

EUs svarteliste over skatteparadiser fikk sterk kritikk for ikke å inneholde EU-land. 15. januar i år fjernet EU også åtte land fra listen. Et av landene var Panama, som ble selve symbolet på et skatteparadis etter Panama Papers-avsløringene, som Aftenposten som eneste norske mediehus fikk tilgang til.

– Etter Panama Papers er det merkelig å si at Panama ikke er et skatteparadis. FSI, som plasserer Panama på 12. plass over verdens verste hemmeligholdsjurisdiksjoner, gir et mye riktigere bilde av Panamas rolle i tilrettelegging for finansielt hemmelighold, sier Jacobsen i Tax Justice Network-Norge.

Les mer om

 1. Skatteparadis
 2. Skattepolitikk
 3. Panama papers
 4. Paradise papers