Kina-ekspert tror på løsning i handelskrigen med USA

Professor Eswar Prasad mener det er mange grunner til å kritisere Kinas økonomiske politikk. Handelsoverskuddet med USA er ikke en av dem.

Et containerskip fortøyes i den kinesiske millionbyen Qingdao før helgen. Selv om veksten i den kinesiske eksporten til utlandet avtok noe i fjor, øker den fortsatt kraftig fra det ene året til det neste.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

Handelskrigen mellom USA og Kina er satt på vent gjennom en 90 dagers fredsavtale mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping, frem til 2. mars.

– Jeg tror Kina og USA kommer frem til en midlertidig avtale helt i slutten av fredsperioden, mest sannsynlig på den 89. dagen, sier den amerikanske økonomiprofessoren Eswar Prasad til Aftenposten.

I forrige uke hadde partene samtaler i Beijing. Ifølge NTB skrev det kinesiske handelsdepartementet i en uttalelse at samtalene «førte til en gjensidig forståelse og la grunnlaget for å løse problemene».

Mandag kom tall fra kinesiske tollmyndigheter som viste at Kinas handelsoverskudd med USA økte i fjor, til tross for handelskrigen.

Kina-ekspert i IMF

Prasad har inngående kjennskap til Kina etter å blant annet ha ledet Kina-seksjonen i Asia-avdelingen i Det internasjonale pengefondet (IMF) tidlig på 2000-tallet.

Siden 2007 har han vært professor ved Cornell University i USA og skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om Kina og temaer i internasjonal økonomi.

Forrige uke deltok han på et morgenseminar i regi av Oljefondet.

Oljefondets Bjørn-Erik R. Orskaug (t.v.) diskuterte i forrige uke internasjonal økonomi med professorene Eswar Prasad og Barry Eichengreen.

Hittil har ikke handelskrigen etter Prasads syn hatt store umiddelbare effekter på Kina.

– Eksporten til USA har fortsatt å vokse sterkt til tross for at det er 10 prosent toll på mye av den. Den kinesiske valutaen har svekket seg med 8–9 prosent mot dollaren det siste året, så dette har omtrent opphevet hverandre, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Kinesisk domstol innfører forbud mot import og salg av Apple-mobiltelefoner

Svekker Kina på lang sikt

Svakere kinesisk valuta gjør at kinesiske eksportører kan kutte prisene sine i USA tilsvarende tollen, men likevel tjene det samme som før regnet i kinesisk valuta.

Samtidig bidrar fortsatt sterk vekst i amerikansk økonomi til å øke etterspørselen etter kinesiske varer. Men Prasad mener handelskrigen likevel bekymrer kineserne.

– Handelskrigen har en effekt på næringslivets og investorenes forventninger, både i Kina og utlandet. Det er et problem for Kina. Hvis innenlandske investeringer mister fart og utenlandske investorer ikke kommer, vil det påvirke den fremtidige veksten, sier han.

Ubegrunnet kritikk mot Kina

Prasad tror konflikten mellom USA og Kina dreier seg om noe mer og noe større enn USAs handelsunderskudd. Det ligger noe under overflaten.

Han mener USA er på jakt etter en syndebukk for egne problemer.

– Kina er en beleilig skyteskive. Trump har valgt å knytte sin kritikk til underskuddet i handelen. Det gir liten mening i økonomisk forstand, sier professoren.

Et lands samlede handelsunderskudd er i stor grad drevet av landets egen politikk, heller enn det som skjer i utlandet.

Les også

KRONIKK: «Det er bare å venne seg til tanken: Fortidens rike land vil igjen ruve. Europa er i tilbakegang», skriver Einar Lie.

Begrunnet kritikk

Samtidig mener Prasad at kineserne fortjener kritikk på en rekke områder:

  • Markedsadgangen til Kina er vanskelig.
  • Det er ikke faste og forutsigbare rammer for utenlandske investeringer.
  • Kina har ikke oppfylt vilkårene som ligger i medlemskapet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) fra 2001 om å åpne opp finanssektoren og sørge for markedsadgang.
  • Det er en rekke kritiske sider ved offentlig anbudspraksis.
  • Intellektuell eiendomsrett er dårlig sikret, noe som er spesielt ugunstig for høyteknologiske selskaper.
Les også

LES OGSÅ: Ingen vet om Trump trapper opp handelskrigen. Ringvirkningene kan ramme Norge.

Kina vil innfri mye

Ifølge Prasad har USA lagt 141 krav på bordet til kineserne. Han tror en midlertidig avtale kan komme i stand ved at kineserne innfrir en stor del av disse.

– USA vil ikke få alt de krever, og det er et åpent spørsmål hvorvidt USA vil erkjenne at det er en stor seier å få oppfylt 70–80 av kravene., sier Prasad.

Han tror Kina til en viss grad lar seg påvirke av press utenfra.

– Press kan hjelpe der Kina og land utenfor har sammenfallende interesser. Både gjennomføringen og hastigheten i reformene kan bli påvirket av press, sier han.

Han nevner reformer i finanssektoren og friere kapitalbevegelser som eksempler på noe også Kina har interesse av. Et annet eksempel:

– Kina vil skape en høyteknologisk økonomi. Det får du ikke til uten å beskytte den intellektuelle eiendomsretten, sier Prasad.

Felles interesse i Washington

Prasad er tilbakeholden med å spå 3–4 år inn i fremtiden om forholdet Kina-USA.

– Da er vi etter 2020. Mange av oss har visse håp knyttet til det som skjer i presidentvalget da. Så etter 2020, hvem vet, spør han.

Samtidig sier Prasad at demokrater og republikanere deler mye av bekymringene knyttet til at Kina ikke følger de internasjonale spillereglene.

– Det kan være uenighet i Washington om strategi og taktikk, men ikke så mye når det gjelder politikken overfor Kina i videre forstand.