Arbeiderpartiet vurderer forbud mot innleie av helsevikarer. Regjeringspartiene er kritiske.

Forslaget gjaldt egentlig byggebransjen. Nå vurderer Arbeiderpartiet om også helsevikarer bør forbys, men får liten støtte hos regjeringspartiene.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik forutsetter at kommunene fører tilsyn med bemanningsbyråene de bruker.

Aftenposten avslørte forrige uke at norske kommuner har betalt nær 1 milliard til et av landets største helsevikarbyråer, som har hatt en stor del av virksomheten i lavskattland og transaksjoner gjennom skatteparadis.

Slike strukturer er noe Arbeiderpartiet ønsker å komme til livs, sier nestleder Hadia Tajik.

Partiet har fremmet forslag om midlertidig forbud knyttet til bemanningsbyråer i bygg- og anleggsbransjen, men åpner nå for at et slikt forbud også skal gjelde helse- og omsorgssektoren.

– Vi må nasjonalt ta tak i det, slik at denne type strukturer blir brutt opp, sier Tajik.

Hun er bekymret for at stor grad av innleie vil gå på bekostning av oppbygging av kompetanse på arbeidsplassen, og at omfanget av innleie kombinert med komplekse selskapsstrukturer vil legge press på lønns- og arbeidsvilkår.

Wiborg (Frp) ber kommunene skjerpe seg

Innleide helsearbeidere skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de som er ansatt i en kommune eller ved et sykehus.

51 kommuner sier imidlertid til Aftenposten at de ikke har undersøkt om de innleide helsearbeiderne faktisk har fått det de har krav på. Samtidig gir mange uttrykk for at det er krevende å undersøke om alt går riktig for seg hos leverandører som har komplekse strukturer.

Tajik sier at så lenge denne type selskapsstruktur er tillatt, er det kommunenes plikt å føre tilsyn.

– Det forutsetter jeg at kommunene gjør, sier Tajik, som også er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Erlend Wiborg (Frp), leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, ber kommunene skjerpe seg.

Lederen i samme komité, Erlend Wiborg (Frp), mener imidlertid det er uproblematisk at bemanningsbyråer er delvis organisert i lavskattland, så lenge de følger lover og regler.

Wiborg er kritisk til at så mange kommuner ikke har undersøkt om innleide helsearbeidere har hatt riktige lønns- og arbeidsvilkår:

– Her må kommunene skjerpe seg og gjennomføre den kontrollen de er pålagt, sier Frp-politikeren.

Kritiske til forbud mot bemanningsbyråer

Både Wiborg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er kritiske til et eventuelt forbud mot bemanningsbyråer innen helse- og omsorg og viser til at mange kommuner er avhengige av innleid hjelp i perioder.

Wiborg påpeker at det er en utfordring hos mange kommuner at de mangler kompetanse til å føre tilsyn med eksterne leverandører.

Arbeidsministeren sier hun jobber med en veiledning til kommunene «for å gjøre det lettere for kommunene å vite hvordan de kan gå frem i slike saker».

– Kommunene må sørge for at de har nødvendig kompetanse til å følge opp de kontraktene de inngår, sier Hauglie.