Økonomi

SV vil sjekke norske konsuler etter avsløring om roller i skatteparadis

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser rutiner som sikrer at Norges representanter i utlandet etterlever norsk politikk.

SV-leder Audun Lysbakken synes UD er passiv i kampen mot skatteparadiser.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Norges honorære generalkonsul i Genève var involvert i minst 170 selskaper i skatteparadis frem til han gikk av i 2017.

– Det er alvorlig at Utenriksdepartementet ikke har rutiner for dette. Norge kan ikke ha representanter i utlandet som handler stikk i strid med norsk politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Venstres Abid Q. Raja er medlem både i finanskomiteen og utenrikskomiteen på Stortinget.

– Denne saken viser behovet for strenge retningslinjer når det kommer til utnevnelsen av generalkonsuler. Vi er nødt til å ligge i front hva gjelder å feie for egen dør, sier han.

Kritiserer UD

Lysbakken mener Utenriksdepartementet (UD) er for defensive.

– UD sier bare at «det ikke har skjedd noe ulovlig». Det er godt mulig, men saken er at selskaper i skatteparadiser legger til rette for svart økonomi, sier han.

– Hva bør skje nå?

– UD bør rydde opp og skaffe seg rutiner. De som skal representere Norge må støtte opp om norsk politikk, sier Lysbakken.

Aftenposten har tidligere skrevet at et Googlesøk etter at Panama Papers ble offentliggjort i 2016 ville avdekket generalkonsulens tilknytning til selskapene i skatteparadis.

LES AFTENPOSTENS SAKER I DEL II AV PANAMA PAPERS:

Rutiner i Dehli

Raja minner om sin tid 2012–13 ved den norske ambassaden i Dehli. Der var det rutiner for konsulsjekk.

«Jeg kjenner til at ambassaden rutinemessig fulgte opp konsulatene i India. Det er et arbeid som kan fremstå «overflødig» for oss nordmenn, pga. lav korrupsjonen hos oss, men det er desto viktigere at nordmenn er fremoverlente og forventer og krever samme handlingsmåte fra sine tilknyttede parter som av seg selv», skriver han i en e-post.

Raja sier videre at saken med generalkonsulen viser at mye arbeid gjenstår.

– Vi kan i aldri slå oss til ro med at alle nødvendige rutiner en gang for alle er på plass, og er gode nok. Dobbeltsjekk, evalueringer og uanmeldte gjennomgang er verktøy som må benyttes, sier han.

Raja stoler likevel på Venstres regjeringspartnere.

– Jeg har full tillit til at utenriksministeren tar saken meget alvorlig og at UD vil ta grep for å sikre at slike tilfeller ikke forekommer i fremtiden.

Utenriksdepartementet har tidligere opplyst at de vil vurdere å gjøre nærmere undersøkelser dersom det foreligger mistanke om lovbrudd.

«Skulle det fremkomme beskyldninger eller mistanker mot norske honorære konsuler om straffbare forhold, vil dette bli undersøkt av departementet og den aktuelle utenriksstasjonen. Det har ikke fremkommet slike saker i kjølvannet av Panama Papers», het det i en e-post fra kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Venstres Abid Q. Raja stoler på at UD skaffer seg kontroll på norske konsuler.

Vil ha noe mer enn OECD

Lysbakken drar saken videre enn generalkonsulen og etterlyser mer handling fra Regjeringen når det gjelder arbeidet mot skatteparadisene.

– Norge må gjøre mer enn å samarbeide med andre land i OECD. Her er det motsetninger mellom land. Norge må gå foran, blant annet ved å trekke statsselskapene ut av all tilknytning til skatteparadiser, sier han.

Aps utenrikspolitiker Anniken Huitfeldt skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

– Jeg forventer at utenriksministeren sørger for at det stilles krav og foretas undersøkelser når vi velger ut hvem som skal representere Norge i utlandet.

Les mer om

  1. Panama Papers 2018
  2. Audun Lysbakken
  3. Skatteparadis
  4. Økonomi
  5. Utenriksdepartementet (UD)