Økonomi

Etter åtte dager i streik: NRK-journalistene får det samme som alle andre

2,8 prosent lønnsvekst i 2018 er malen for alle lønnsoppgjørene som hittil er gjennomført. Etter over en uke i streik får journalistene i NRK akkurat det samme.

Etter en drøy uke i streik fikk NRK -journalistene en lønnsramme som er helt lik den andre lønnstagere har fått. Fra venstre var Pål Solheimsnes, Oddvin Aune, Astrid Randen og Tomm Kristiansen streikevakter siste fridag i pinsen.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

NRK-journalistenes streikegeneral og NRK- ledelsen er enige om én ting:

 • Etter en drøy uke i streik er rammen for NRK-journalistenes oppgjør 2,8 prosent vekst i lønnsrammen i år.

Dette er det magiske tallet i lønnsoppgjørene i 2018. Det er etablert etter oppgjøret i industrien, som er det såkalte frontfaget, som legger malen for resten.

De som konkurrer med utlandet skal sette rammen også for resten av økonomien.

Rammen i et lønnsoppgjør består av lønnsoverheng fra oppgjøret året før, sentrale lønnstillegg, lokale tillegg og andre elementer som koster penger.

Juridisk direktør Olav Nyhus i NRK sier avtalen fikk en annen innretning enn NRK opprinnelig gikk inn for.

– Men vi er svært glade for et vi lyktes å bli enige innenfor en ramme på 2,8 prosent.

– Så journalistene i NRK har ikke fått mer enn andre lønnstagere?

– Det er riktig.

I tillegg fikk journalistene innfridd hovedkravet om nødvendig kompetanseheving.

Reduserer lønnsgapet

Til tross for at NRK-journalistenes ramme er den samme som for alle andre, venter leder Richard Aune i Norsk Journalistlag i NRK at de tar innpå andre journalister.

– Lønnsøkningen vi har fått, gjør at vi reduserer noe av lønnsgapet til kollegene våre i andre store mediehus, sa han på hjemmesiden til Norsk Journalistlaget onsdag.

Også andre journalister med 2,8

For NRK-journalisten var det sentralt å «minske lønnsgapet» til journalister i de andre store mediehusene.

Journalistene i NRK som er medlemmer i Norsk Journalistlag (NJ) er et eget tariffområde. De har egne forhandlinger med NRK og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

De andre journalistene i NJ forhandler med Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Mediebedriftene og Norsk Journalistlag var enige om at oppgjøret har en ramme som gir en forventet lønnsvekst på 2,8 prosent i 2018, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.

«Venter å ta innpå»

Samtidig som han skal ta innpå de andre sier Aune til Aftenposten at rammen for oppgjøret i NRK er en vekst i årslønnen på 2,8 prosent i år.

– Dere har altså fått den samme rammen som andre lønnstagere i Norge?

– Kanskje på rammen, ja. Men med 18.100 kroner til alle fra 1. juni venter vi å ta innpå de andre store mediehusene.

– Men MBL sier at rammen også i de andre mediehusene er 2,8 prosent i år?

– Men de lokale oppgjørene der er ikke over. MBL-oppgjøret er todelt og der er det stort sett bare de sentrale partene som er ferdigforhandlet, sier Aune.

Han retter blikket fremover med ambisjon om å sprenge rammen:

– Nå skal det forhandles lokalt, og Norsk Journalistlag mener at MBL-oppgjøret gir en retning for å kunne oppnå et resultat ut over frontfagsrammen. Det betyr at noen kommer til å få mer enn frontfagsrammen, og noen mindre. Det er slikt systemet skal være, og først når lønnsstatistikken er klar i april neste år vet vi om vi faktisk tar innpå.

– Det betyr altså at de lokale oppgjørene i de andre store mediehusene vil medføre en ramme som er mindre enn 2,8 prosent i år?

– Det vet vi først i april neste år. Vi har også en langsiktig plan om at også fremtidige oppgjør skal bidra til å minske avstanden til de andre store mediehusene, sier Aune.

Les også

 1. NRK sparer fire millioner i lønn per dag under streiken

 2. NRK-journalister og NRK-ledelsen krangler om streikebryteri-påstander

 3. Professor ut mot NRK-streiken: – Vil vise folk at de fint kan klare seg uten NRK

Dette er NRK-oppgjøret

NRK er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Foreningen har sendt Aftenposten en oppstilling som viser hvordan de ulike elementene i NRK-oppgjøret bidrar til vekst i årslønnen i 2018.

Lønnsoppgjøret i NRK. Samlet ramme og bidrag fra ulike elementer i avtalen.


Bidrag vekst årslønn 2017-18. Prosent.Forklaring
Lønnsoverheng fra 20170,8Effekt av at tillegg gitt i løpet av 2017 virker for hele 2018
Generelt tillegg 18.100 kr fra 1. juni1,8
Øvrige elementer0,1Økt ulempetillegg, sentral utjevningspott
Forventet glidning0,1Lokale tillegg utover generelt tillegg
Samlet ramme2,8

Kilde: Spekter


Alle følger industrien

Opplegget i norske lønnsforhandlinger er at industriarbeiderne i Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri er de første som forhandler. Det skjer enten i forbundsvise oppgjør dem imellom eller som en del av sentrale oppgjør der LO-lederen og NHO-sjefen deltar.

Siden 2014 har LO og NHO utarbeidet et felles notat der de anslår rammen for lønnsoppgjøret i industrien. For 2018 ble denne anslått til 2,8 prosent etter at LO og NHO var enige i april.

Les mer om

 1. NRK
 2. Norsk Journalistlag
 3. Lønnsoppgjør