Økonomi

180 mrd. av nordmenns sparepenger slippes fri

Fra høsten blir det mulig for kundene å bestemme forvaltningen av mange milliarder pensjonskroner. Men først må de ha enda mer penger. Finansnæringen er skuffet og mener det kan ta nesten syv år før nye regler vil virke.

Finansminister Siv Jensen frigjør 180 milliarder kroner i pensjonspenger, men finansnæringen er likevel "skuffet".
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

I slutten av juni fastsatte Finansdepartementet regler for såkalte fripoliser. Eierne av disse kan fra 1. september i utgangspunktet selv bestemme hvordan de tilhørende pengene skal forvaltes.

Dette betyr at omtrent 180 milliarder kroner blir frigjort fra regler uten slike friheter. Det blir mulig å velge høy risiko og sjanser for både høy og lav avkastning av pengene. Alternativt går det an å velge lav risiko og beskjeden, men sikker avkastning.

Etter gjeldende regler skal forsikringsselskapene garantere eierne av polisene i gjennomsnitt 3,5 prosent avkastning hvert år. Kritikken mot denne regelen er at den tvinger selskapene til å plassere pengene i finanspapirer som gir sikker, men lav, avkastning det neste året. For lite av pengene blir plassert i aksjer, selv om mange hevder at dette over lang tid gir den beste avkastningen.

Nå blir det mulig å velge å plassere mer i aksjer. Det betyr å bytte fra garantert, lav avkastning til usikker, men kanskje høyere avkastning.

Forsikringsselskapet Storebrand er fornøyd.

— Dette er gode nyheter for veldig mange fripolisekunder. For mange vil de nye reglene kunne gi bedre pensjon, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Budskapet fra Grefstad er: For mange vil det passe å plassere mer av pengene bak fripolisen i aksjer fordi dette gir bedre avkastning over tid og dermed mer pensjon.

Ikke så fornøyd

Men fra finansnæringens organisasjon Finans Norge er det helt andre toner å høre, selv om dette er organisasjonen der også Storebrand er medlem. Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge er "skuffet" over reglene som Grefstad kaller "gode nyheter".

Årsaken ligger i det som på fagspråket heter "oppreservering" av fripoliser. Dette betyr at forsikringsselskapene skal og må sette av mer penger til hver fripolise fordi forventet levealder har økt. En gitt årlig forpliktelse krever derfor mer avsatte penger en tidligere antatt.

Forsikringsselskapene har fått syv år på seg til å sette av mer penger, og departementet har bestemt at dette må være gjort før eieren selv kan bestemme forvaltningen av pengene.

Det er dette som setter Kreutzer i dårlig profesjonelt humør.

— Dette innebærer i praksis at det vil bli få konverteringer før syvårsperioden nærmer seg slutten. Disse reglene vil derfor få svært beskjeden effekt. Det er synd for de mange fripoliseeierne som da går glipp av en potensielt bedre avkastning, sier han.

Skal ikke vente

Grefstad i Storebrand skal imidlertid ikke vente i syv år.

— Vi planlegger å tilby investeringsvalg allerede til høsten. Vi ønsker at flest mulig av kundene våre skal få anledning til å bytte til investeringsvalg, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier de tilsynelatende avvikene mellom Storebrands glede og Finans Norges skuffelse kan skyldes at ulike selskaper er i ulik posisjon når det gjelder å sette av ekstra penger fordi levealderen har økt.

— Vår grunnholdning til dette er positiv, sier han om valgmuligheten eierne av fripoliser får.

Regler for råd

Finansdepartementet gir også detaljerte regler for rådene forsikringsselskapene skal gi til eierne av fripolisene. Departementet har bestemt at eierne av skal få "skriftlige, realistiske eksempler som viser hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser, og hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er."

Adm. direktør Mikkel Berg i fripoliseselskapet Silver mener alle med fripoliser bør benytte seg av den nye valgmuligheten og plassere noe av fripolisepengene i aksjer.

— Andelen aksjer vil imidlertid avhenge av hvor viktig fripolisen er for den samlede pensjonen. Jo større andel som er i fripoliser, desto mindre bør andelen i aksjer være, sier han.

Fåne i Finans Norge råder folk til å ta kontakt med forsikringsselskapet som forvalter fripolisen.

— Det vil avklare om det er kort eller lang tid igjen til eieren av fripolisen selv kan bestemme hvordan pengene skal forvaltes, sier han.

Les også

 1. Stoler ikke på bankenes spareråd

 2. Finans Norge ber regjeringen oppfylle spareløfter

 3. Bedre pensjon for kvinner i deltidsjobb

 4. «Obligatorisk» pensjon gjelder ikke vikarer

 5. Vil tette smutthull som gir gullpensjon

 6. - Egoistisk å trikse seg til tidligpensjon