Korrupsjonsforsker om Danske Bank: «Systemsvikt i toppen»

Korrupsjonsforsker Tina Søreide ved NHH mener det som har skjedd i Danske Bank er «fullstendig uakseptabelt».

Betalingsstrømmer på nesten 2.000 milliarder kroner blir gransket i Danske Bank.
  • Sigurd Bjørnestad

– Det skal ikke være mulig å unngå å se at dette foregår. Den mistenkelige aktiviteten i Danske Bank har vært svært omfattende. Derfor er det her snakk om en systemsvikt, sier professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole.

Hun forsker innen foretaksansvar og selskapers etterlevelse av regler. Hun samarbeider med OECD i antikorrupsjonsarbeid.

Onsdag trakk Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen seg fra jobben. Samtidig la banken frem rapporten fra den eksterne granskingen. Den avdekket omfattende svikt i kontrollen med det som forgikk i bankens filial i Estland 2007–2015.

Granskerne har plukket ut 15.000 kunder med en samlet betalingsstrøm på nesten 2000 milliarder kroner i de aktuelle årene. Disse skal sjekkes nærmere for mistanke om hvitvasking. Hittil er 6.200 av disse kundene analysert.

Danske Bank er svært store i Norge, og er landets tredje største bank. Den norske virksomheten er ikke berørt av granskingen.

NHH-professor Tina Søreide.

Nye direktiver fra EU

Søreide viser til at det er kommet flere nye direktiver om hvitvasking fra EU de siste årene.

– De store aktørene i finansnæringen vet meget godt at reglene mot hvitvasking er blitt kraftig skjerpet de siste årene, sier hun.

Søreide sier strammere håndhevning fra myndighetene normalt virker slik at selskapene øker sin innsats for å passe på at alle regler blir fulgt.

– Bankene har økt antall ansatte som driver med dette, styrket kulturen og laget bedre interne regler og rutiner i takt med at lovgivingen er blitt skjerpet. Det regner jeg med at også en så stor bank som Danske Bank har gjort. Derfor er det fullstendig uakseptabelt at dette har fått pågå helt til 2015, sier hun.

– Går det an for toppledelsen å garantere seg mot at noen på lavere nivå bryter reglene?

– Det er ingen garantier for at lovbrudd ikke skjer i et stort konsern. Men i Danske Bank har dette vært omfattende, og det har kommet mange varsler underveis. Her er snakk om systemsvikt i toppen, sier hun.

Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen går av som toppsjef når etterfølgeren er funnet.

Skillet «ansvar» og straffbar

Søreide skiller mellom det strafferettslige og «å ha ansvaret».

– I Danske Bank er det helt klart at ledelsen har hatt ansvar for å unngå at banken driver hvitvasking av store beløp, sier hun.

Hun sier det i denne sammenhengen kan vær aktuelt med etterforskning for å klarlegge både individuelt ansvar og selskapets ansvar.

– Hvis det klanderverdige er tilstrekkelig bevisbart, bør individer holdes strafferettslig ansvarlig i en slik sak, sier hun.

Søreide har merket seg styreleder Ole Andersens utsagn om at «det har vært en ganske alvorlig svikt i ledelsen».

– Det er nok riktig av styrelederen å innrømme dette. Men her må vi huske på at styret vil ønske å beskytte selskapet Danske Bank. Dermed må påtalemyndigheten være oppmerksom på at selskapet kan være fristet til å gjøre enkelte til syndebukk for å beskytte organisasjonen, sier hun.