Økonomi

Nå mister også langtidsutdannede jobben

Ledigheten økte med 2100 i april. Størst økning i ledigheten er det blant ingeniører, IT-folk, industriarbeidere og kontoransatte.

Innskrenkningene og investeringskuttene i oljebransjen fører til at flere ingeniører og oljearbeidere melder seg arbeidsledige hos Nav. Foto: MARIT HOMMEDAL, NTB SCANPIX

 • Øystein K. Langberg
 • Roar Østgårdsgjelten

— Redusert aktivitet i oljebransjen gjør nå at ledigheten øker, sier konstituert arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Konstituert arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland. Foto: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

— Vi forventer at ledigheten kommer til å fortsette å øke fremover. Samtidig kommer lav rente og svak kronekurs gi økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv og dermed dempe ledighetsveksten noe, sier hun.

Den prosentvise økningen i ledigheten er størst blant ingeniører og ansatte i IKT-yrkene (IKT = informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

60 prosent økning i ledigheten

Bruttoledigheten - som er antallet helt arbeidsledige og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak - økte med 60 prosent (2200 personer) i denne gruppen. Totalt var det registrert 5500 ingeniører og IKT-folk i april.

Også blant meglere og konsulenter var det en betydelig prosentvis økning (20 prosent) i bruttoledigheten.Det er også i oljefylkene Rogaland og Vest-Agder at ledigheten øker mest.

Ledigheten gikk ned i de tre fylkene Finnmark, Oppland og Buskerud.

81.600 personer er uten jobb

Ved utgangen av april var 81.600 personer registrert som helt ledige hos NAV, en økning på 6900 sammenlignet med april i fjor.

Arbeidsledigheten er dermed på 3,0 prosent, mot 2,8 prosent i fjor.

I april ble det registrert 11.000 helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak med en arbeidssøkervarighet under fire uker. Det er 2100, eller 24 prosent, flere enn i april i fjor.

Nordea: Taler for rentekutt på torsdag

— Dagens tall viser at de oljerelaterte svakhetene i arbeidsmarkedet nå slår inn i den registrerte ledigheten, skriver Nordea Markets i en rapport.

Bankens tallknusere viser til at økningen av ledige (unntatt de på tiltak) er større enn prognosene fra Norges Bank tilsier.

— Tallene i dag bekrefter synet på svakere vekst i den norske økonomien, og høyere arbeidsledighet fra svekkelsen i oljesektoren. Vi forventer at Norges Bank kutter renten med 0,25 prosentpoeng på møtet 7. mai, skriver Nordea Markets.

Rentekutt, men kanskje først i juni

Hos konkurrenten DNB Markets er de noe mer usikker på når renteeffekten kommer.

— Tallene støtter Norges Banks syn om at den økonomiske veksten i år vil bli svakere enn tidligere år og at kapasitetsutnyttelsen faller. Tallene støtter også at renten vil bli kuttet, men det er fortsatt svært usikkert om renten kuttes på rentemøtet i mai eller juni, skriver DNB Markets.'

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

 1. Les også

  Nå kommer arbeidsledigheten

 2. Les også

  Norsk vekst i jumboklassen

 3. Les også

  Ledigheten over 4 prosent for første gang på ni år

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Ledigheten fortsetter å falle

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Høyeste ledighet på 20 år, men økonomer tror renten blir uendret

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringen tror nå at koronakrisen fører til et fall i økonomien på 4,0 prosent i år, ned fra høstens anslag på 2,5 prosent vekst

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Færre arbeidsledige i juni

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  1100 færre uten jobb i januar

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen