Arbeidsledigheten øker: 900 flere uten jobb i september

Arbeidsledigheten har økt fra 2,7 prosent av arbeidsstyrken for ett år siden til 2,9 prosent i dag.

Nav la frem sine hovedtall om arbeidsmarkedet for september fredag.

Summen av helt ledige registrert hos Nav og personer på tiltak økte med 900 fra august til september, viser sesongjusterte tall arbeids— og velferdsdirektoratet Nav la frem fredag formiddag.

– Nedgangen i oljenæringen er hovedårsaken til den økte ledigheten. Dette rammer særlig Sør-Vestlandet og ingeniører og industriyrkene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland i en pressemelding.

Har ikke registrert alle

Summen av helt ledige var på 79.600 personer i september. Det er 5500 flere enn for ett år siden.

Men tallene kunne ha vært høyere. Nav hadde tekniske problemer forrige mandag og fikk ikke registrert nye arbeidssøkere før klokken 12.

Nav anslår at det ville vært mellom 300 og 400 flere helt ledige i september uten de tekniske problemene.— Det betyr at det trolig ville været mellom 1100 og 1200 flere uten jobb i september, i stedet for de 900. Dette vil vi trolig se i form av høyere tall når oktoberstatistikken kommer, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV.

Summen av helt ledige pluss arbeidssøkere på tiltak utgjorde 91.900 personer i september, tilsvarende 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

2,9 prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i september i fjor. Det er det samme som analytikerne, blant annet i DNB og Danske Markets, forventet.

I forrige uke la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for ledigheten i juli. De viste en ledighet på 4,3 prosent. SSB og Nav måler ledigheten med to ulike metoder (se faktaboks).

Ledigheten kommer til å øke, ifølge SSB:

Les også

Arbeidsledigheten når toppen i 2016

Ledigheten øker mest i Rogaland

Ledigheten fortsetter å øke i Rogaland. Det siste året er 4000 flere uten jobb i fylket. Det tilsvarer en økning på 70 prosent, ifølge NAV.

Arbeidsledigheten i fylket er nå på 3,8 prosent. Aust-Agder har den høyeste ledigheten med 3,9 prosent. Ledigheten gikk mest ned i Hedmark og Østfold.

Personer med bakgrunn fra ingeniør— og ikt-fag, fulgt av industriyrker og kontorarbeid, hadde størst prosentvis økning i ledigheten fra august til september, mens barne- og ungdomsarbeidere hadde størst prosentvis nedgang.

Flere menn enn kvinner

Den største økningen i antall helt ledige i september er blant menn over 30 år. Det ble færre ledige kvinner i september, men flere kvinnelige arbeidssøkere på tiltak. Nedgangen gjelder spesielt kvinner i 20-årene.

Nav påpeker at svært mange av de som har mistet jobben i oljebransjen er menn.

Les også

Fem grunner til at svak krone er dårlig nytt