Økonomi

Erna Solberg: - Det kommer til å bli tøft

– Parisavtalen innebærer en økt ambisjon for klimaet, mer enn mange har tatt innover seg, sier statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse.

Erna Solberg varsler en tøff omstilling for Norge.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

– Fremover kan vi ikke lene oss like mye på oljeaktiviteten som vi har gjort til nå. I næringsutviklingen og arbeidslivet må klima stå i fokus, sier Solberg (H).

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) holder torsdag sin årlige konferanse, der retningen for norsk næringsliv fremover trekkes opp. I år kalles konferansen «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid».

Solberg åpnet talen sin på NHOs årskonferanse med å si at Norge står overfor store endringer i tiårene som kommer.

Viktig vendepunkt

Hun trekker frem Parisavtalen som et viktig vendepunkt, som kommer til å forandre Norge.

– Det er tre begreper som jeg mener skal prege vårt næringsliv og arbeidsliv: Grønt, smart og nyskapende. Kunnskapsbaserte arbeidsplasser er nødvendig og vi står overfor en omstilling der det må skapes mange nye arbeidsplasser, sier Solberg.

– Det kommer til å bli tøft

Hun mener «grønt» må inn i styrerommene, hos dem som skal skape de neste verdiene og arbeidsplassene.

– Vi som skal utforme klimapolitikken må forstå hvordan lønnsomme arbeidsplasser skapes. Parisavtalen innebærer en økt ambisjon for klimaet, mer enn mange har tatt innover seg. Vi må være klar over at vi må kutte 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor, og dette kommer til å bli tøft.

  • NHO-sjef Kristin Skogen Lund: «Det er omtrent 35 forskjellige utdannelser innen økonomi og administrasjon. Det trenger vi ikke»

Klima og verdiskaping

Solberg sier at Norge må regne med betydelige omstillinger i ikke-kvotepliktig sektor og samtidig skape verdier.

– Mens EU kan sette i gang tiltak mot oppvarming, bruker vi i Norge allerede klimavennlig vannkraft. Utslippskuttet som må nedskaleres må komme i ikke-kvotepliktig sektor, og hvis vi faller bakpå, går det utover neste år. Samtidig skal vi bli et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssamfunn, sier Solberg.

Offentlig-privat samarbeid

Solberg peker på at Norge er mest kjent for olje, gass, fjord og fjell.

– Målet er at Norge skal bli et av Europas mest innovative land.

– Danmark har opprettet et offentlig-privat samarbeid, og vi er inspirert av dette initiativet. Derfor vil vi gi Innovasjon Norge i oppdrag å skape et slikt samarbeid. Vi trenger å synliggjøre Norge, å tiltrekke oss internasjonale investorer, sier Solberg.

– Konkurransekraft krever innovative ideer. Vi heier på dem som tør investere i nye ideer, avslutter Solberg.

– Bilen din må leve opp til strengere kriterier

I en pause under konferansen svarte Solberg på spørsmål fra pressen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvordan vi vil merke de tøffe endringene, svarer Solberg slik:

– Vi må ha en helt annen transportsektor. Vi må gjøre store investeringer i kollektivsatsingen, men vi må også gjøre store omlegginger i transportsystemet, i hva bilene og lastebilene våre går på.

– Folk må være klar over at hvis de har tenkt å ha en bil i ti år fremover, så må den bilen være i stand til å leve med et strengere kriteriesystem i fremtiden, sier Solberg.

Les mer om

  1. NHO
  2. Kristin Skogen Lund
  3. Erna Solberg