Økonomi

7 tips til deg som har mistet jobben

- Folk venter ofte for lenge med å søke hjelp, sier stressekspert.

- For dem som blir langvarig arbeidsledige, kan optimismen gradvis endre seg, og de kan miste håpet underveis i jobbsøkerprosessen, sier Anne Marita Milde, stressekspert og førsteamanuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen.
  • Sigrid Haaland

Nesten 80.000 personer var ved utgangen av september registrert som helt arbeidsledige hos Nav, 5500 flere enn for ett år siden, melder NTB.

- Det er litt forskjellige kategorier når vi snakker om arbeidsledighet, sier Anne Marita Milde, stressekspert og førsteamanuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen til Bergens Tidende.

Her har vi laget en oversikt over hvilke jobber som er mest utsatt nå — og fremover:

Les også

Se om din jobb er i faresonen

Hun forteller at man kan oppleve stress i forbindelse med usikkerhet på arbeidsplassen når man er under utdanning og skal søke jobb i nedgangstider, og i tillegg når man står i situasjonen der man får beskjed om at man må gå fra jobben sin.

- Lett å miste håpet

- Blant dem er det også forskjeller — de som er kortvarig arbeidsledige og i en overgangsperiode kan føle mer håp og optimisme, og tenke at det ordner seg. For dem som blir langvarig arbeidsledige kan optimismen gradvis endre seg, og de kan miste håpet underveis i jobbsøkerprosessen, forteller hun.

De som befinner seg i den siste kategorien, kan være særlig utsatt for depresjon.

- Man får avslag på søknader, har lite nettverk, får lite oppfølging av for eksempel veileder i Nav. Da kan man miste motivasjonen, sier hun.

Ukentlig svarer Aftenpostens jobbeksperter på spørsmål fra leserne:

Les også

Mistet jobben - hva nå?

Ifølge Milde er det gjort forskning på at det er en økning i bruk av medikamenter og alkohol hos dem som er arbeidsledige over lang tid. Noen trekker seg tilbake sosialt.

- Her er det viktig å gripe inn tidlig med et godt apparat rundt den som blir arbeidsledig. Man kan ha et lavterskeltilbud i kommunene der man får bekreftelse og støtte parallelt med praktisk hjelp, påpeker hun.

Venter for lenge

Stresseksperten sier at folk ofte venter for lenge med å søke hjelp.

- Hvis det går et halvt år eller et år, er det vanskelig å få stablet seg på beina og bygge opp selvtillit og motivasjon. Det er også vanskeligere å komme tilbake i arbeidslivet med store hull i CV-en, sier Milde.

Her er Mildes 7 råd til arbeidsledige:

1. Vær åpen — si at du har mistet jobben. Unngå å bruke krefter og energi på å skjule hvordan situasjonen er.

2. Bruk nettverk, vær på markedet og si at du er en jobbsøker.

3. Søk sosial støtte, ha avtaler.

4. Er det kurs eller annen kompetanseheving som er nødvendig, bør man utnytte mulighetene.

5. Oppretthold daglige rutiner, ikke endre på søvnmønsteret eller bli inaktiv. Vær observant i forhold til bruk av legemidler eller alkohol.

6. Ikke vent med å søke hjelp hvis du kjenner at du sliter.

7. Tenk at livet består av annet enn bare jobb. Ha et bredere perspektiv på det å være menneske. Arbeidstager er en rolle man har, ikke noe man er.

Les også

  1. Nordmenn tror ikke roboter vil ta jobbene deres

  2. De 8 vanligste feilenen ved nedbemanning

Les mer om

  1. Arbeidsliv