Økonomi

1342 kroner i avgift pr. passasjer - noen høyere?

Naturvernforbundet foreslår en kraftig økt avgift på fly i forhold til regjeringens forslag til ny flypassasjeravgift. Foto: Nesvold, Jon Olav

Naturvernorganisasjonene kappes om å lansere de høyeste flyavgiftene.

 • Knut-erik Mikalsen
  Knut-erik Mikalsen

Beslutningen om å innføre en ny flypassasjeravgift i Norge har vært ute på høring.

Mens flyselskapene og alle som har interesse av å stimulere reiser til, fra og i Norge i sine høringsuttalelser er samstemt negativ til forslaget, har naturvernorganisasjonene en helt annen vinkling.

De applauderer regjeringens forslag, men er rask til å understreke at de 80 kronene det er snakk om fra 1. april, bare må være en begynnelse.

De ser for seg en kraftig økning av avgiftsnivået, og vil også ha avgiftsbelastning ikke bare fra passasjerene.

LES OGSÅ:

Les også

Kritisert flyavgift under press

De vil også at flyselskapene skal betale avgift for alle setene som er tomme, for å inspirere til maksimal utnyttelse av flyene og færre avganger.

Har laget egen oversikt

Naturvernforbundet er den organisasjonen som har forslag om de høyeste passasjeravgiftene. Organisasjonen har utarbeidet en egen tabell hvor den laveste avgiften skal være på korte innlandsturer, som f.eks. mellom Svolvær og Bodø der avgiften bør være på 56 kroner.

Derifra går taksameteret raskere når avgiftsnivået skal bestemmes ut fra flylengde, og dette er organisasjonens eksempler:

 • Fra Oslo til Tromsø skal det betales 145 kroner.
 • Fra Oslo til Paris: 224 kroner
 • Oslo–Las Palmas: 498 kroner
 • Oslo–Los Angeles: 960 kroner
 • Oslo–Cape Town er høyest med 1342 kroner.
  LES OGSÅ:
Les også

Norwegian mener flyavgiften vil favorisere SAS og Widerøe

Lars Haltbrekken, leder av forbundet, mener at regjeringens forslag favoriserer de som reiser langt fordi avgiften Norge innfører bare gjelder reiser i og fra Norge. Som et minimum mener han at avgiften også må gjelde ankommende passasjerer.

Framtiden i våre hender foreslår gjennomsnitt

Han foreslår en kraftig økning av avgiftssatsene og vil ha en avgift som reflekterer fløyet distanse. Dette, mener han, vil være en mer rettferdig beregning fordi avgiften da mer vil gjenspeile de klimagassutslippene hver enkelt forårsaker. Dette støttes også av bl.a. Bellona.

Framtiden i våre hender skriver i høringssvaret at avgiften bør ligge høyere enn regjeringen foreslår og mener at et sted mellom 400 og 600 kroner i gjennomsnitt vil være et riktigere nivå.

LES OGSÅ:

Les også

Avinor: Flyavgiften vil flytte nye ruter til Sverige og Danmark

Leder for klima— og miljøavdelingen, Christoffer Ringnes Klyve, sier imidlertid til Aftenposten at også de legger Natuvernforbundets forslag til grunn. Klyve mener at en reise for eksempel mellom Oslo og Bangkok bør utløse en avgift på rundt 1000 kroner.

— Vi flyr mer enn vi burde, men den avgiften Regjeringen foreslår er for mange reisers vedkommende en veldig liten andel av billettkostnadene. Satsen gjenspeiler ikke de reelle miljøkostnadene, mener Klyve. Han mener at den foreslåtte avgiften på 80 kroner bare må være en start og at avgiften må økes betraktelig etter hvert.

Zero vil ikke kutte ut flyreiser

Miljøstiftelsen Zero mener at regjeringen må droppe kravet om at det skal betales avgift kun én gang selv om flyreisen omfatter flere enkeltflyvinger.

LES OGSÅ:

Les også

Flyreisende må betale ny flyavgift to ganger

Zero har imidlertid vært aktiv deltager i prosjektet om å ta i bruk biodrivstoff for norsk luftfart, og mener at avgiften bør differensieres slik at passasjerer på fly som har 50 prosent biodrivstoff i tankene også slipper unna med halv avgift.

— Zeros primære standpunkt til hvordan vi løser klimautfordringene er ikke at folk skal slutte å fly, men at luftfarten skal foregå uten utslipp, mener Zero.

Les også

 1. SAS og Widerøe forbereder flere rutekutt i Norge

 2. Venstre presset på for en flyavgift opp mot 300 kr.

 3. Hardt angrep på den nye norske flyskatten