Økonomi

Ber UD sjekke om flere konsuler har tilknytning til skatteparadis etter Aftenposten-saker

– Denne avsløringen får meg til å lure på hvilke kontrollrutiner UD har og har hatt, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network Norge, den norske delen av en global organisasjon med forskere og aktivister som jobber for å bekjempe skatteunndragelser og skatteparadiser.
  • Nina Selbo Torset
    Nina Selbo Torset
    Journalist

Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Olivier Dunant i årevis kombinerte vervet som norsk honorær generalkonsul i Genève med å drive minst 170 selskaper i et av verdens mest aggressive skatteparadiser.

Dunant ble oppnevnt til honorær generalkonsul i 1985. Samtidig har han vært partner i et advokatkontor som har vært storkunde hos Mossack Fonseca, som ble kjent i Panama Papers-lekkasjen i 2016.

Utenriksdepartementet opplyser at det ikke var kjent med Dunants skatteparadisvirksomhet før Aftenposten stilte spørsmål om det.

– Som følge av denne saken mener jeg UD absolutt må gjøre en grundig sjekk av alle sine 85 honorære generalkonsuler, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

Les sakene:

Etterlyser mer åpenhet fra UD

For å kunne bli honorær generalkonsul stiller Norge blant annet krav til skikkethet og habilitet. Hvilke næringsinteresser og nettverk vedkommende har, skal også være en del av vurderingen.

UD opplyser at Dunant ble vurdert ut fra både norske og sveitsiske krav før han ble utnevnt. Departementet svarer ikke på spørsmål om hvorvidt det mener Dunants skatteparadisvirksomhet er i tråd med kravet om skikkethet.

Jacobsen i Tax Justice Network Norge etterlyser mer åpenhet fra UD rundt hvilke vurderinger det gjør og har gjort i utnevnelsen av honorære generalkonsuler.

– Denne avsløringen får meg til å lure på hvilke kontrollrutiner UD har og har hatt. Blant annet gjennom Panama Papers har vi fått vite mye om finansielt hemmelighold og hvordan skatteparadisene fungerer. UD bør utarbeide noen etiske standarder som lever opp til hva man bør kunne forvente i dag.

Kontrollen bør være ekstra streng for konsuler som opererer ut fra land som har kjennetegnene til et skatteparadis, mener Jacobsen.

Sveits kommer dårligst ut i nettverkets såkalte Financial Secrecy Index, en rangering av finansielt hemmelighold i 112 land.

Denne kontoradressen i Genève var Norges generalkonsulat i byen frem til 2017. Fra samme sted drev den honorære generalkonsulen og advokaten sin omfattende skatteparadisvirksomhet.

Mener UD ikke kan unnskylde seg

Statsviter og forsker Iver B. Neumann påpekte i torsdagens sak at det er en helt annen oppmerksomhet rundt skatteparadiser i dag enn det var da Dunant ble oppnevnt i 1985.

UD kan ikke unnskylde seg med at Dunant ble utnevnt som honorær generalkonsul for over 30 år siden, mener Jacobsen.

Banksekretesseloven i landet kom på plass allerede i 1934.

– Det faktum at Sveits er et notorisk skatteparadis burde også vært kjent for UD på 80-tallet da Dunant fikk sin tittel, sier Jacobsen.

Dunant gikk av som honorær generalkonsul våren 2017. Frem til Aftenposten stilte spørsmål om det i juni, ble han fremdeles presentert som generalkonsul på advokatfirmaet nettsider. Dette er nå fjernet.

Jacobsen reagerer på at Dunant har brukt hederstittelen fra UD i presentasjonen av seg selv.

– Det er en måte for ham å øke sin anseelse på. Dunant bruker tittelen fra UD for å fremstille seg som en hedersmann, samtidig som han opererer i skatteparadis. Det er problematisk, sier hun.

Aftenposten har stilt Dunant spørsmål om hederstittelen fra UD har gitt ham noen fordeler i arbeidet som advokat. Det ønsker han ikke svare på.

UD: Vil undersøke mistanker om straffbare forhold

Aftenposten har spurt Utenriksdepartementet om hvorvidt det kan bli aktuelt å gjøre en slik undersøkelse.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen opplyser at det kan være aktuelt i de tilfellene der det foreligger anklager om lovbrudd.

«Skulle det fremkomme beskyldninger eller mistanker mot norske honorære konsuler om straffbare forhold, vil dette bli undersøkt av departementet og den aktuelle utenriksstasjonen. Det har ikke fremkommet slike saker i kjølvannet av Panama Papers», skriver Andersen i en e-post.

Les andre saker om Panama Papers:

Les mer om

  1. Panama Papers 2018
  2. Skatteparadis
  3. Panama papers
  4. Utenriksdepartementet (UD)