Økonomi

Toppøkonomens skrekkscenario: Politikere som dropper tøffe reformer og begynner å spise av Oljefondet

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO vil fylle utgiftsgapet på statsbudsjettet med reformer i skole og helse. Men Oljefondets 8000 milliarder er en stor fristelse for politikere som vil kjøpe seg fri fra den politiske smerten.

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Oljefondet er elefanten i rommet

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sitter i et nakent rom i NHO-bygget på Majorstuen i Oslo. Han snakker og gestikulerer seg gjennom statsbudsjettets fremtid.

Dørum har lest Regjeringens perspektivmelding på nytt og er bekymret for gapet som vil åpne seg mellom offentlige utgifter og inntekter.

– Reformer i offentlig sektor er helt nødvendig for å kunne møte utgiftspresset som følger av at det blir flere eldre i forhold til antall yrkesaktive, sier han.

Hvis ikke reformene blir gjennomført, frykter han for at politikerne begynner å spise av Oljefondet i stedet.

Trendene endrer seg

Dette er Dørums utgangspunkt: Kombinasjonene av eldrebølge, lav vekst i produktiviteten, relativt lave oljepriser, fallende utvinning på sokkelen og lav avkastning i verdens finansmarkeder vil i løpet av et tiår presse opp gapet i statsbudsjettet.

Utgiftene på statsbudsjettet vil stige mye raskere enn inntektene.

Budsjettgapet kan lukkes på mange måter, noen gode og noen dårlige. Felles for dem alle er at de er vanskelige å få til i praksis eller at de gir politiske smerter. Eller begge deler.

 • Her kan du lese om de dystre langsiktige utsiktene for statsbudsjettet:
Les også

Hullet på statsbudsjettet blir 10 mrd. større hvert år. Her er fire ting vi nordmenn må gjøre for å tette dette hullet.

Peker på elefanten i rommet

Derfor frykter Dørum fristelsene som ligger i Oljefondet i form av nesten 8000 milliarder kroner. Han skisserer en langsiktig tanke inn i stortingsvalgene i 2021, 2025 og 2029:

 • Tenk deg partiene som skjermer offentlig sektor, arbeidsmarkedet og trygdesystemet for reformer og holder skattene uendret eller kutter dem. Samtidig sier de at vi kan bruke litt mer av Oljefondet enn handlingsregelens 3 prosent fordi vi «tross alt er så rike».
 • Tenk deg partiene som heller sier at velferdssatsingene er over og som gjennomfører pinefulle reformer for å effektivisere offentlige sektor. De holder seg strengt til handlingsregelen og verner oljepengene for fremtidige generasjoner.

– Hvem ville du stemt på? spør Dørum retorisk.

Les også

Hun lover rekordhøye skattekutt samtidig som hun må bremse oljepengebruken kraftig

Begynner å tære på fondet

Med høstens valgkamp friskt i minne ser han for seg at kjente mekanismer trer i kraft: Politikerne begynner å lukke gapet ved å bruke mer oljepenger enn handlingsregelen gir grunnlag for.

– Dette er den behagelige veien ut av budsjettknipen. Slik kan vi unngå reformer, økte skatter eller kutt i det offentlige tjenestetilbudet. Det er all grunn til å frykte at dette vil skje, sier han.

Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO.

Motvilje mot reformer

Valgkampen har ikke vært oppmuntrende for sjeføkonomen og andre som vil ha reformer i offentlig sektor.

– Senterpartiet har hatt kraftig medvind på sin motstand mot reformer. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet er kommet på defensiven. De tar til orde for reformpause, og det største partiet sender ut signaler om at viljen til brede forlik kanskje ikke er så stor lenger, sier Dørum.

Han retter særlig blikket mot Arbeiderpartiet.

– Det partiet som tradisjonelt har vært mest opptatt av velferdsstaten, burde være mest opptatt av brede forlik for å reformere offentlige sektor, sier han.

Les også

Støre: Færre forlik med Høyre og Frp fremover

– Med de bevegelsene vi har hatt i valget, er det grunnlag for å vente store reformer i offentlig sektor?

– Nei, kanskje ikke. Og det er derfor jeg er bekymret for Oljefondets fremtid. De siste 15 årene har det vært meget lett å lage statsbudsjettet. Det har vært penger til alt, bruken av oljepenger har økt kraftig og samtidig har fondet vokst svært raskt. Denne tiden er det nå slutt på, sier Dørum.

De siste fire årene har bruken av oljepenger økt med 20 milliarder kroner hvert år, regnet i faste 2017-kroner. Finansdepartementet skriver i Revidert nasjonalbudsjett 2017 at den årlige gjennomsnittlige veksten synker til 3–4 milliarder kroner «de nærmeste årene».

Må ikke vike unna

Skole, helse, høyere utdanning og kommunestruktur er alle områder hvor de store pengene går.

– Offentlig sektor er på mange områder veldrevet. Folk har stor tillit til offentlig sektor og skattemoralen er høy. Men mye tyder på at vi både innen utdanning og helse kan bli mer effektive enn i dag.

– Dette er vel lett å ønske seg reformer, men vanskelig å gjennomføre dem?

– Det er vanskelig hvis en alltid styrer unna de politisk konfliktene. De som sier «ikke flere reformer» viker unna de store utfordringene. Med store investeringer i samferdsel, ny teknologi og bedret kommunikasjon er det for eksempel ingen grunn til å låse fast kommune- og regionstrukturen, sier Dørum.

Snart kommer statsbudsjettet

Etter en hektisk valgkamp er den politiske hverdagen tilbake. Forslaget til statsbudsjett legges frem 12. oktober.

Torsdag legger NHO frem sitt syn på de økonomiske utsiktene og resultatene av den siste spørreundersøkelsen blant medlemsbederiftene.

Ferske prognoser fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå viser at pilene peker rett vei. Men Dørum vil unngå at oppgangen blir så kraftig at sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp renten tidligere enn planlagt.

– Regjeringen bør ikke trykke gasspedalen lenger inn. Statsbudsjettet bør være nøytralt, slik at det ikke påvirker farten i økonomien. En renteoppgang vil kunne styrke kronen, til ulempe for det konkurranseutsatte næringslivet, sier Dørum.

Les også

 1. Staten er mest oljeavhengig | Ola Storeng

 2. Trygve Slagsvold Vedum kjemper mot sentralisering. Men slik gikk det med Bygde-Norge sist Sp satt i regjering.

 3. Bedre tider for Ola og Kari nordmann – økonomiske utfordringer i kø for den neste regjeringen

Les mer om

 1. Økonomi
 2. NHO
 3. Øystein Olsen
 4. Perspektivmeldingen