Norske banker har «fått bedre samvittighet»

Norske banker har sørget for en kraftig forbedring av sin etiske standard, viser en ny rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Norske banker styrker sin innsats på det etiske området, viser fersk rapport.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Hvert år utarbeider de to organisasjonene et eget regnskap, Etisk bankguide, som rangerer norske finansinstitusjoner ut fra hvilket fokus de har på sine egne retningslinjer for etikk og bærekraft.

Bankene blir vurdert ut fra hvordan de ivaretar sine mål når det gjelder bl.a. klima, korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og skatt.

I fjor var resultatene mistrøstige, og rapporten konkluderte med at flere norske banker sviktet på flere sentrale områder som de selv hadde prioritert å ta hensyn til i sin daglige drift.

Mener det er viktig at DNB klatrer

Nå har mye snudd, og det på bare et år.

– Dette gjør meg glad, sier lederen for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Hun peker på den største overraskelsen i årets undersøkelse:

Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise.

Landets største bank, «Panama paper»-plagede DNB, har forbedret sitt resultat med 50 prosent og rykker opp fra en syvende til en femteplass på listen. I spranget rykker de forbi konkurrenten Nordea.

Aftenposten har de siste dagene skrevet om lekkasjene fra Paradise Papers, og DNB har sagt at banken har flere hundre kunder som kan knyttes til skatteparadiser. Der kan du også lese mer om hva DNB har gjort i etterkant av Panama Papers-avsløringene.

– Det er veldig viktig at DnB klatrer på listen. Som Norges største bank har de både et stort ansvar og en stor mulighet til å gå foran, mener Riise som likevel ikke unnlater å nevne et område der DNB ikke har skjerpet seg:

– De hadde gitt løfter om å forbedre seg veldig på skatt, men der ser vi liten fremgang, sier Riise.

Samfunnsansvarsdirektør i DNB, Kaj Martin Georgsen, er fornøyd med bankens forbedret posisjon:

– Vi skal ha tydelige regler for hva vi låner ut penger til og hvordan folks sparepenger investeres. Det forventer både kundene, eierne og samfunnet rundt oss. Vi ønsker å bidra positivt til samfunnsutviklingen, og da må vi ha tydelige rammer som vi kan vurderes etter, sier Georgsen som mener den etiske guiden er et viktig og godt dokument.

Alternativ bank helt i topp

Dette kan likevel ikke dempe de rapportansvarliges glede over at situasjonen for banknæringen som helhet har bedret seg fra 2016 til 2017:

– Samtlige banker har skjerpet etikkarbeidet sitt i løpet av det siste året, selv om det er stor variasjon i hvor store forbedringer de har oppnådd. Forbedringene i bankenes retningslinjer har stort sett skjedd på områdene menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og våpen, sier Riise.

HER ER RESULTATENE FRA I FJOR:

Det er den ideelle banken, Cultura Bank, som også i år troner på topp. Banken er ukjent for de fleste og drives ikke utelukkende etter forretningsmessige prinsipper med legger avgjørende vekt på sosiale og miljømessige konsekvenser for sine utlån.

Annenplassen er det Storebrand som har i år som i fjor, mens KLP avanserer på listen og innehar tredjeplassen.

Den enkeltbanken som gjør det aller største spranget i år er imidlertid Sparebanken Midt-Norge som har forbedret sitt resultat med godt over 700 prosent.

Gjør det enkelt for kundene

Randi Flesland, Forbrukerrådet.

Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, mener bankene gjør klokt i å ta større ansvar for hvordan kapitalen deres blir forvaltet.

– Bankkundene legger stadig mer vekt på etikk og bærekraft, og kundene forventer at banker og forsikringsselskaper tar etiske hensyn når de investerer eller låner ut, sier Flesland.


LES OGSÅ: Netthandelen i Norge eksploderer og truer butikker

Er det så nøye, da?

Når Framtiden i våre hender blir utfordret på hvorfor de mener det er viktig at våre bankinstitusjoner prioriter å ha klare etiske retningslinjer for sin drift, viser organisasjonen til bankene selv erkjenner samfunnsansvar.

– Spør folk på gaten om de ønsker at pengene de har i banken skal bidra til menneskerettighetsbrudd og klimaødeleggelse og jeg er sikker på at svaret er nei. Dette handler om tillit. Som bankkunder må vi kunne stole på at bankene forvalter verdiene våre i tråd med de internasjonale klimamålene og FNs bærekraftsmål, som Norge og verden er blitt enige om. Det kan ikke være opp til hver enkelt av oss å passe på at banken forvalter pengene våre etisk og bærekraftig. Vi må kunne sette pengene våre i banken og forvente at de blir forvaltet på en forsvarlig måte, mener Riise.