Billig og miljøvennlig å frakte søppelet over til Sverige, mener myndighetene

Miljødirektoratet vil ikke stoppe eksporten av husholdningsavfall til Sverige slik avfallsbransjen krever.

I 2013 sendte Norge 1,6 millioner tonn avfall til svenske forbrenningsanlegg.
søppelindustrien.pdf

I sommer krevde Odd Terje Døvik – lobbyist for norske forbrenningsanlegg – slutt på det han kalte harryhandel med avfall.— Nei, svarer Miljødirektoratet.

Billigere å sende søppel til Sverige

– Vi mener det ikke er smart å legge begrensninger på eksporten av avfall til Sverige. Det er ikke bra miljømessig og bidrar heller ikke til kostnadseffektive løsninger, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til Aftenposten.

Miljødirektør Ellen Hambro

— Eksport av avfall til Sverige har bidratt til at vi når vårt nasjonale miljømål om 80 prosent gjenvinning av avfall, sier hun.

Les også:

Les også

Harryhandelen med søppel øker og øker

Det er billigere for norske avfallsselskaper å kvitte seg med husholdningenes restavfall i Sverige.

Stor ledig svensk kapasitet

Da norske kommuner bygde forbrenningsanlegg i årene etter 2005, fikk anleggene betalt rundt 1000 kroner for å motta ett tonn avfall, som enten blir brent opp og brukt til fjernvarme eller går til gjenvinning.

Svenskene har bygd ut større forbrenningskapasitet enn Norge og har dermed større behov for avfall. Det har ifølge seksjonsleder Pål Spillum i Miljødirektoratet ført til at det er mulig å kvitte seg med avfall i Sverige helt ned i 200–300 kroner pr. tonn, inklusive frakt.

Vil behandle alt avfall i Norge

— Vi ønsker at myndighetene bruker muligheten de har innenfor EØS-avtalen til å nekte eksporttillatelser for norsk husholdningsavfall. Da vil norsk avfall bli behandlet i Norge, og da vil prisdannelsen skje bare i Norge, sa Dølvik til Aftenposten tidligere i sommer.

Han er adm. direktør for forbrenningsanlegget Returkraft AS i Kristiansand og leder for faggruppen for forbrenning i næringsorganisasjonen Avfall Norge.

Les også:

Les også

Matavfall fraktes rett forbi Oslos biogassanlegg for å lage drivstoff i Sverige

Departementet ba om svar

Miljødirektoratet har vurdert behandlingen av husholdningsavfall på oppdrag fra Klima— og miljødepartementet.

Konklusjonen er klar: Miljødirektoratet anbefaler å videreføre eksisterende ordninger, både akseptere eksport av avfall til Sverige og samtidig la kommunene beholde retten til å la offentlige avfallsanlegg få enerett – monopol – på behandling av husholdningsavfall i sitt distrikt.

— Dagens ordninger bidrar til helhetlige og høye miljøstandarder. Adgangen til å tildele enerett kombinert med muligheter for eksport av avfall vil samlet virke kostnadseffektivt og bidra til en miljøvennlig avfallsbehandlingen i tråd med nasjonale miljømål, sier Hambro.

Avfallsmonopol er OK for EU

Miljødirektøren begrunner den kommunale monopolretten med at den er en viktig brikke for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet her i landet.

— Å bygge og drive anlegg for energiutnyttelse og biogassproduksjon krever store investeringer. Etter vår oppfatning bidrar enerettsadgang til å redusere den økonomiske risikoen ved etablering og drift av kostnadskrevende behandlingsanlegg, sier hun.

Direktoratet viser til at EØS-retten – avtalen mellom EU og EFTA-landene, blant dem Norge, som har etablert et felles indre europeisk marked med felles regelverk på en rekke områder – åpner for å etablere enerett til å utføre oppgaver som skal dekke allmennhetens behov.

– Kommunal innsamling og behandling av husholdningsavfall er slike oppgaver. Det er lagt til grunn i avgjørelser i EU-domstolen. Innstramninger på dette området her i landet vil sette avfallsfeltet i en særstilling sammenlignet med andre EØS-land, forteller Hambro.

Det meste av eksporten går til Sverige

I 2013 ble det eksportert 1,6 millioner tonn avfall fra Norge. Det aller meste av dette havnet i svenske forbrenningsanlegg. Dette tilsvarer 320 kg pr. nordmann.

I fjor klarte svenskene å gjenvinne mer enn halvparten av sitt husholdningsavfall, viser tall innhentet av avisen Svenska Dagbladet (SvD).

Dette er dårlig nytt for svenske forbrenningsanlegg. De trenger mer avfall til forbrenning for å levere den fjernvarmen og strømmen de har forpliktet seg til.

Suget etter norsk avfall kan dermed bli enda større enn det allerede er.

Transporten av avfallet til Sverige er også blitt billigere. Trailere som leverer varer til Norge fra store lagre sentralt i Sverige, fyller opp bilene med avfall som norske avfallsselskaper kvitter seg med billigere på den andre siden av grensen enn å levere til dyrere norske anlegg.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

afp000803313-LaeC5Q10vT.jpg