Økonomi

Statfjord A først i løypa

  • Aftenposten Redaksjon

Den store stoltheten Statfjord A, er den eldste av condeepene i Nordsjøen som fortsatt produserer, og den som ligger an til å bli stengt ned først.

Foreløpig er planen å avslutte produksjonen i 2014, men det jobbes for å forlenge levetiden til 2016.

Bygget før påbud

Uansett er stenging så nært forestående at operatøren Statoil må ta stilling til om man skal forsøke å fjerne den. Det som gjør Statfjord A-fjerning ekstra utfordrende, er at den ble bygget før det ble påbudt å installere systemer for fjerning på betongplattformene.

Dyrt å fjerne

— Vi vurderer nå om det allikevel er teknologisk mulig å fjerne Statfjord A. Foreløpig har vi ikke funnet noen enkeltfaktorer som teknisk setter en stopper for det. Deretter må vi vurdere om det er sikkerhetsmessig forsvarlig, før vi til slutt vurderer om det økonomisk er forsvarlig, sier Thor Viggo Aarrestad, som er leder for arbeidet med å avvikle Statfjord A.

Fjerning av de gigantiske konstruksjonene er svært kostbart. Bransjen holder foreløpig kostnadsanslag tett til brystet, men det sies at det kan være bortimot like dyrt å fjerne condeepene som det i sin tid var å bygge dem.

Titall milliarder

Uansett er det klart at det vil dreie seg om svært mange titall milliarder. En trøst for oljeselskapene er at skattereglene gjør at staten i praksis tar mesteparten av regningen.