Økonomi

Fra jubel til opprørt over Oljefondet

Venstre, Krf, SV og Sp etterlyser større åpenhet rundt Oljefondets etikkvurderinger.

En indonesisk arbeider rengjør en palmeoljetank innvendig. Indonesia er en av de store produsentene av palmeolje. Foto: Dadang Tri, Reuters

  • Stine Barstad

— Vi var blant dem som jublet over beslutningen om å trekke seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ikke drev bærekraftig. Da blir jeg opprørt når man i neste omgang ser at de har gjort nesten det motsatte, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han viser til at ett av palmeoljeselskapene som anstrenger seg aller mest for å begrense skadevirkningene av sin virksomhet, ble skylt ut med badevannet da Oljefondet ryddet i sine kontroversielle palmeoljeinvesteringer i fjor. Samtidig kjøpte fondet seg opp i flere selskaper som beskyldes for alvorlige skogødeleggelser.

Aftenposten skrev mandag at Greenpeace og Regnskogfondet mener manøveren rimer dårlig med fondets utsagn om at de i fjor solgte seg ut av palmeoljeselskaper som «ikke driver på en bærekraftig måte».

- Kraftig signal

Oljefondet vil ikke gå ut med hvilke 23 selskaper det gjelder, eller hvilke kriterier de har lagt vekt på i utsilingsprosessen. Det reagerer politikerne Aftenposten har snakket med på.

- Jeg har etterlyst mer åpenhet rundt avgjørelsene som Finansdepartementet gjør, men det tar lang tid, og ofte får man ikke vite noe, sier Ropstad.

SVs Geir-Ketil Hansen mener Oljefondet bør ha «maksimal åpenhet» rundt sine investeringer.

Les også

- Oljefondet forvirrer, tåkelegger og er inkonsekvente

— Under forutsetning av at disse opplysningene fra Greenpeace stemmer, bør Oljefondet opplyse om disse kriteriene. Det er bare på den måten de kan utvikle seg og forbedre seg i forhold til disse investeringene, sier han.

Sps miljøpolitiske talsmann Erling Sande sier han skjønner at det er grenser for hvor mye selskapsspesifikk informasjon fondet kan gå ut med, men kan ikke se at det ville by på problemer å oppgi sine generelle vurderinger av selskapene fondet solgte seg ut av.

- Tvert imot ville det sende et kraftig signal til bransjen, sier han.

Strategiråd

— Kontakten med det enkelte selskapet er det viktig at Norges Bank har fortrolighet rundt i den forstand at det kan være spesifikke selskapsopplysninger som kan skade selskapet. Men ellers står Norges Bank fritt til å vurdere den daglige forvaltningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Bildet viser skogområder som er ryddet for å gjøre plass til ny palmeoljeplantasje på Kalimantan i Indoneisa. Bildet er tatt på en pressetur med Greenpeace. Foto: REUTERS

Han understreker at Regjeringen nylig satte ned et strategiråd som skal se på Oljefondets investeringspraksis, og blant annet komme med forslag til hvordan etikkarbeidet skal organiseres.— Det vil blant annet se på hvordan samarbeidet mellom NBIM (Norges Bank Investment Management, red anm) og etikkrådet kan gjøres sterkere. Det er en av de tingene som blir viktigere og viktigere fremover, sier Johnsen.

Styrke etikkarbeidet

Han la fredag frem Stortingsmeldingen om forvaltningen av Oljefondet. Flere av politikerne vil ta opp fondets investeringer i palmeolje når meldingen skal behandles i Stortinget.

— Vi må styrke etikkarbeidet til fondet. En måte å gjøre det på, er å styrke Etikkrådet - en annen måte er å innføre best i klassen-filtrering. Kanskje må man bestemme seg for områder man bør holde seg helt unna, som for eksempel palmeolje og skifergass, sier leder i Venstres programkommité, Guri Melby.

— Jeg synes det er relevant å stille spørsmål om vi skal være inne i palmeolje i det hele tatt. Men når vi først er det, må man være sikker på at man er inne i foregangsselskapene og ikke i verstingene, sier Ropstad.

Les også

  1. Oljefondet kvittet seg med «verdens verste selskap»

  2. Oljefondet setter penger i klasebomber, atomvåpen og landminer

  3. Oljefondets ti største investeringer