Økonomi

Oljefondets avkastning i fjor halvert sammenlignet med året før

Oljefondet tjente 334 milliarder kroner i fjor. Størst gevinst ga Alphabet, selskapet som blant annet tjener penger på dine Google-søk.

Oljefondets leder Yngve Slyngstad.
  • Lorns Bjerkan
  • Stine Barstad
    Journalist

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, hadde i fjor en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder.

Det kommer frem i årsrapporten, som onsdag formiddag ble lagt frem av Oljefondets leder Yngve Slyngstad og Øystein Olsen, Norges Bank-sjef og styreleder i Oljefondet, i Norges Banks lokaler i Oslo.

— Urolig år

I 2014 fikk Oljefondet en avkastning på 7,6 prosent, tilsvarende 544 milliarder kroner.

Målt i prosent har derfor avkastningen av fondet i fjor mer enn halvert, sammenlignet med året før.

Ved utgangen av 2014 var det 6.431 milliarder kroner i fondet. Ett år senere, da vi gikk inn i 2016, var Oljefondet på 7.475 milliarder.

— 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkende forventninger til veksten i fremvoksende markeder. Det har vært svingninger i avkastningen fra kvartal til kvartal, men totalt har det blitt et tilfredstillende resultat fra forvaltningen, sier Slyngstad i en pressemelding som ble utlevert like før han startet å legge frem årsrapporten.

Både i andre og tredje kvartal i fjor tapte oljefondet penger. I tredje kvartal var avkastningen på nesten -5 prosent, det dårligste kvartalsresultatet noensinne. Men aksjemarkedet svinger, og ifølge Slyngstad var hele tapet og vel så det hentet inn i løpet av oktober.

Avkastningen i de to første kvartalene i år var 5,3 prosent og – 0,9 prosent.

Slår markedet

Under fremleggelsen var han klar på at avkastningen var langt under tidligere år.

— I år har investeringen tilført Oljefondet betydelig under snittet, sier Slyngstad.

Samtidig påpeker Slyngstad at de har prestert 0,5 prosent bedre enn markedet for øvrig, når det gjelder aksje- og renteinvesteringer.

Finansdepartementet har nemlig en referanseindeks, som sammenligner Oljefondet med markedet for øvrig.

Tapte mest på Shell, Google mest lønnsom

Oljefondet tjente i fjor mest penger på sine aksjeinvesteringer i Googles morselskap Alphabet, den amerikanske nettbutikken Amazon.com og teknologiselskapet Microsoft.

Største tap hadde fondet på sine investeringer i oljeselskapet Royal Dutch Shell, det britisk-sveistiske naturressursselskapet Glencore, og den spanske banken Banco Santander.

Hvis man ser på sektorer, tapte fondet mest på investeringene i olje- og gass-bransjen. På disse investeringene hadde fondet et verditap på 13,7 prosent. Helsesektoren hadde en positiv avkastning på 14,1 prosent, mens konsumvareselskapene hadde en verdistigning på 10,8 prosent.

10 prosent avkastning på eiendom

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 3,8 prosent i fjor, mens avkastningen på renteinvesteringene var på 0,3 prosent. Eiendomsinvesteringene, som bare utgjør 3,1 prosent av Oljefondet, hadde en avkastning på 10,0 prosent.

I fjor hadde Oljefondet to store eiendomsinvesteringer. De åpnet også eiendomskontorer i Tokya og Singapore.

Slyngstad sa under pressekonferansen at eiendomsinvesteringene har gitt veldig god avkastning de siste årene, og at han ikke venter at utviklingen vil fortsette i samme tempo.

— Etter flere år med god avkastning er vår entusiasme for eiendom ikke like stor som tidligere, sa Slyngstad, som understreket at eiendom fortsatt gir god avkastning sammenlignet med obligasjonsinvesteringene.

Les mer om fondets eiendomsinvesteringer her:

Les også

  1. Nå kjøper Norge eiendom for én milliard i uken

  2. Eiendomskonger skal hjelpe Oljefondet med å bruke milliarder i utlandet

— Bør ikke tenke kortsiktig

Under fremleggelsen ga Olsen uttrykk for at fondets avkastning nå blir enda viktigere, fordi oljepengebruken vil bli høyere enn inntektene fra norsk sokkel.

— Det er i turbilente tider vi ikke bør tenke kortsiktig. Investeringer bør skje skrittvis og kunnskapsbasert, med høy langsiktig avkastning til akseptabel risiko, sa han.

På grunn av urolighetene i økonomien, mener Øystein Olsen at det vil bli krevende å målet om avkastning på fire prosent i årene som kommer.

— Avkastning fremover er usikker. Blant annet vil det være usikkerhet rundt renteporteføljen noen år fremover, sier Olsen.

  • Den lave oljeprisen gjør at staten for første gang siden fondet ble opprettet tok penger ut av oljefondeti januar

Les mer om

  1. Statens pensjonsfond utland