Statoil sparer, og har flere ulykker: Fagforeningstopp mener at Statoil har mistet kontrollen

– Ingenting tyder på at kostnadskuttene går ut over sikkerheten, sier Statoil-sjef Eldar Sætre. Selskapet skal granske de syv alvorlige hendelsene som har skjedd på sokkelen de siste ukene.

Statoil-sjef Eldar Sætre avviser sammenheng mellom kostnadskutt og flere ulykker, og mener en mer effektiv organisasjon er en sikrere organisasjon.

Statoil presenterte torsdag morgen tall som viser at antallet «alvorlige hendelser» økte i tredje kvartal.

Og verre blir det: Bare i oktober har Statoil hatt seks alvorlige hendelser på norsk sokkel, som ennå ikke omfattes av statistikken.

Ifølge Petroleumstilsynet var det i alle de tre siste hendelsene fare for at liv ville gå tapt.

Statoils egne tall viser at frekvensen for «alvorlige hendelser» i selskapet økte til 0,8 i tredje kvartal, etter å ha ligget på 0,6 de to siste årene.

– Vi har hatt en positiv utvikling lenge, men ser nå at den har flatet ut og snudd. Vi ser vi har hatt for mange hendelser den siste tiden, og det tar jeg veldig alvorlig, sier Statoil-sjef Eldar Sætre til Aftenposten.

Statoil har de siste tre årene kuttet kostnadene kraftig.

Administrasjons- og driftskostnadene var i tredje kvartal 34 prosent lavere enn i samme periode i 2013.

HMS-brudd mellom ledelsen og ansatte

Fagforeningene i Statoil mener kuttene og ny driftsmodell går på sikkerheten løs, og har brutt samarbeidet med ledelsen på helse- og sikkerhetsarbeidet.

Men Sætre sier de ikke ser noe som peker i retning av at økningen i alvorlige hendelser har sammenheng med kostnadskuttene.

– Vi har hatt en positiv utvikling i statistikkene våre også i årene vi har jobbet med kostnadsforbedring. Dette er ikke ting som jobber mot hverandre. En effektiv organisasjon er også en sikrere organisasjon, sier Sætre.

Det er nestleder og HMS-ansvarlig i Fagforbundet Safe, Roy Erling Furre, sterkt uenig i.

– Det er grunn til å tenke at når man står inne i en dramatisk omstilling, med mulig tap av arbeid, forstyrrer det fokus på det daglige sikkerhetsarbeidet, sier han.

– Det hjelper ikke om du er en god sjåfør om noen sitter i baksetet og slipper ut veps, legger han til.

Mener Statoil har mistet kontrollen

Fagforeningene har reagert på en lang rekke endringer Statoil-ledelsen legger opp til, og frykter særlig at nye rutiner for kampanjevedlikehold vil gå ut over sikkerheten ved installasjonene.

Furre mener de siste ukenes hendelser tyder på at Statoil har mistet kontrollen.

– Det ser helt forferdelig ut. Jeg kan ikke huske noe selskap som har hatt så mange alvorlige hendelser på så kort tid, sier han.

Tilsynet: – Fellesnevneren er Statoil

Også Petroleumstilsynet er bekymret for utviklingen. Allerede i vår varslet tilsynet om økning i hendelser med storulykkepotensial på sokkelen.

– Det vi har sett i det siste, er at det er mye lekkasjer og brønnhendelser, at fellesnevneren er Statoil, og at de kommer tett, sier Eileen Brundtland i tilsynet.

Selskapet ble onsdag kalt inn på teppet til Petroleumstilsynet. Statoil gransker alle alvorlige hendelser, men Sætre sier selskapet nå vil gå enda grundigere til verks.

– Vi vil gå dypere ned og lenger tilbake i tid, for å se om det er noen sammenhenger her som det ikke er lett å se fra overflaten, sa Sætre.