Slik skal salgssjefen ha tappet Kongsberg-gruppen for 180 millioner

Salgssjefen skal ha betalt flere millioner kroner for verdiløse konsulentavtaler og delt pengene med skatteparadis-selskaper.

Styreleder Finn Jebsen og tidligere konsernsjef Walter Qvam er begge fornøyde med at korrupsjonssiktelsen mot Kongsberg-gruppen er henlagt.

Utbyttet skal han ha skjult på «mors» konto i Sveits.

Tirsdag formiddag ble det kjent at Økokrim tar ut tiltale mot en tidligere salgssjef i Kongsberg-gruppen.

Tiltalen kom etter to og et halvt år med etterforskning. Økokrim siktet Kongsberg Gruppen for korrupsjon i 2014, men har nå valgt å henlegge denne siktelsen.

Maskerte transaksjonene som konsulentavtaler

Den tiltalte var salgssjef og leder for deler av Kongsberg-gruppens virksomhet i Øst-Europa. I perioden 2000 til 2008 skal han ha tappet selskapet for omtrent 180 millioner kroner.

– Dette har han gjort i samarbeid med personer i utlandet, og ved å fordekke utbetalingene som konsulenthonorarer. Slik har han kunnet sluse penger ut av Kongsberg-gruppen, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til Aftenposten.

– Tiltalen bygger på at det ikke er levert noe arbeid for disse pengene, legger hun til.

Ifølge DN var selskapene som fikk pengene registgrert i navnet til en tidligere rumensk general i sikkerhetstjenesten og en tidligere visedirektør for telekommunikasjonstjenesten i det rumenske innenriksdepartementet.

Den tidligere salgsdirektøren vil ikke kommentere tiltalen overfor Aftenposten.

Aftenposten har ikke fått tak i hans forsvarer Christian B. Hjort, men advokaten sier til NTB at klienten inngikk avtalene i Kongsbergs interesse.

– De betalinger som ble foretatt til agentene, var godkjent av Kongsberg, sier Hjort.

Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for økonomisk utroskap.

Djupesland i Økokrim sier de ikke har funnet noe som tyder på at andre i Kongsberg-gruppen var involvert.

Betalte millioner til skatteparadiser

I tiltalen understreker Økokrim at salgssjefen undertegnet og godkjente alle avtalene som ble gjort med kunder og konsulenter i virksomheten som han var leder for.

I begynnelsen av 2000-tallet inngikk den tiltalte flere avtaler med to selskaper på vegne av Kongsberg-gruppen. Disse avtalene skulle angivelig handle om konsulenttjenester. Selskapene var registrert i skatteparadisene Delaware i USA og på Isle of Man.

I henhold til disse avtalene skal den tiltalte ha sørget for at Kongsberg Gruppen utbetalte rundt 6,5 millioner euro i tillegg til 14,5 millioner dollar til de to selskapene i perioden mars 2000 til april 2007.

Dette skjedde til tross for at det ikke ble utført noe konsulentarbeid.

Fikk pengene overført til seg selv

I september 2006 skal den tiltalte ha brukt samme oppskrift med et annet konsulentselskap, registrert i øystaten St Vincent og Grenadinene.

Heller ikke denne gangen skal det ha blitt utført noen konsulenttjenester, men selskapet skal ha fått utbetalt over en million euro.

Hele eller deler av dette «honoraret» ble ifølge tiltalen senere viderebetalt til salgssjefen selv, enten ved kontantutbetalinger eller ved overføring til en bankkonto som han disponerte.

Les også

Nye og alvorlige detaljer i korrupsjonsinnrømmelsen til Vimpelcom

Betalte 35 millioner mer enn det kostet

Den tidligere salgssjefen skal også ifølge tiltalen ha sørget for at en underleverandør i Romania fikk økt verdien på kontrakten sin betraktelig.

I utgangspunktet var denne avtalen verdt 65,7 millioner kroner. Likevel skal den tiltalte ha sørget for at det ble inngått en kontrakt som sørget for at underleverandøren fikk utbetalt nærmere 100,9 millioner.

Det ble ikke gjort noen endringer i leveransen.

Skjulte pengene bak mor

Den tiltalte salgssjefen skal også ha gjort sitt for å skjule pengene han hadde tappet Kongsberg Gruppen for.

14. september 2006 skal han ha avsluttet sin konto i sveits og overført rundt en halv million euro til en konto i Australia. Økokrim hevder at disse pengene var utbytte av kriminell virksomhet.

Senere samme år skal salgssjefen ha instruert en mellommann til å opprette en ny konto i Sveits i navnet til Sheik Pedro Fondation. Salgssjefens mor sto oppført som rettighetshaver, men han var selv den reelle disponenten, ifølge Økokrim.

I 2009 og 2011 skal han ha unnlatt å opplyse skattemyndighetene om til sammen nesten tre millioner kroner. Økokrim hevder at disse pengene var noe han hadde fått overført fra et av konsulentselskapene.

Les også

Dette er Telenor-saken på to minutter

Sliter med å finne ut hvor pengene endte

Økokrim skriver i en pressemelding at etterforskningen avdekket omfattende økonomisk utroskap, hvitvasking og skatteunndragelser, men de fant ikke grunnlag for å reise tiltale for korrupsjon.

– Det har vært krevende å finne ut hvor det er blitt av alle disse pengene, men vi ser det går til selskaper registrert i forskjellige skatteparadiser, og vi mener å kunne bevise at en del av pengene har havnet hos salgssjefen selv, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

– Kongsberg-gruppen undersøkte selv saken, men la rapporten vekk fordi sporene endte i skatteparadiser. Har dere oversikt over hvem som
mottok pengene?

– Ja, vi har oversikt over det, men hvorvidt det er endestasjonen for pengene eller bare en etappe på veien videre, har vi ikke kunne etablere fullt ut. Det er årsaken til at det ikke ble noen tiltale for korrupsjon, og det betyr også at saken mot selskapet er henlagt, sier hun.

Har ikke klart å bevise korrupsjon

– Har etterforskningen avdekket noe som tyder på at penger er gått til personer som tildelte Kongsberg-gruppen kontraktene i Romania?

– Det er noe vi har sett på, men vi har ikke kunnet bevise det, og derfor er også korrupsjonssiktelsen henlagt.

– Kongsberg-gruppen undersøkte selv korrupsjonsanklagene, men la rapporten i en skuff. Burde selskapet selv ha gått til dere med informasjonen?

– Vi mener Økokrims etterforskning er viktig og riktig, fordi den har avdekket alvorlig økonomisk kriminalitet innad i Kongsberg-gruppen. Hadde ikke vi etterforsket saken, hadde disse opplysningene, som gjorde at selskapet i 2015 avskjediget salgsdirektøren, ikke kommet fram. Selskapet selv sier det har vært en læring, sier Djupesland.