Nå går 32 av 100 tips-kronene til servitørene på Theatercaféen

Gir du en 100-lapp i tips etter måltidet på Theatercaféen, står servitøren igjen med 32 kroner. En høyesterettsdom fra 2008 skaper ny strid på den legendariske restauranten.

Servitørene på Theatercaféen føler de står igjen med lite av tipsen etter at administrerende direktør Elisabeth Brochmann har endret fordelingen.

– Hvilke av mine kunder tror at tipsen de gir på bordet, havner hos bookingavdelingen?

Spørsmålet stilles av en av de 14 fast ansatte servitørene på Theatercaféen i Oslo.

I 2008 ble servitørenes tips en sak for Høyesterett. Der tapte servitørene retten til å selv bestemme hvem som skulle få tipsen de fikk inn. Høyesterett konkluderte med at tipspenger like gjerne kunne være et uttrykk for at kundene roste kokkene på kjøkkenet som at servitøren løftet opplevelsen. Fordi de ansatte ikke ble enige om fordelingen, besluttet Høyesterett at ledelsen kunne avgjøre fordelingen.

Den gangen ble det bestemt at servitørene skulle sitte igjen med 65 prosent, resten skulle fordeles på kjøkkenet.

Nå er prosentandelen servitørene sitter igjen med ytterligere redusert.

Aftenposten har truffet en av servitørene og snakket med flere av dem, i tillegg til flere ansatte som ikke lenger jobber i kafeen.

Etter at ledelsen ved Theatercaféen delte ut skriftlig advarsel til en av de ansatte som snakket med en kollega om problemstillingen, ønsker ikke noen av servitørene å snakke åpent om temaet tips-ordningen i Aftenposten.

Tipsordningen endret to ganger siden i sommer

I sommer ble det innkalt til møte. Elisabeth Brochmann, øverste sjef, og økonomiansvarlig Thomas Brager Olsen, informerte om endringer i tipspraksisen hos det kjente og kjære spisestedet i Oslo.

Fra 1. september skulle servitørene sitte igjen med 48 prosent, resten skulle fordeles mellom kjøkken, booking, oppvask, vinkjeller, kjøttbod, garderobe og runners.

Servitørene Aftenposten har snakket med, opplevde dette som et diktat fra ledelsens side, og at tipsen ble fordelt på enda flere ansatte.

Fra 1. januar endret ledelsen ytterligere i ordningen og nå sitter servitørene igjen med 32 prosent av tipsen.

«Som bonus for selgere»

For mange utgjør tipsen mellom 8000 og 10.000 kroner i måneden. En servitør tjener i gjennomsnitt 26.000 kroner i måneden, ifølge fagforeningen Fellesforbundet. Tilsvarende avtalt lønn for en kokk, er i gjennomsnitt 30.200 kroner i måneden.

En god servitør selger for 30–40 prosent mer enn en vanlig servitør i restauranten, ifølge kilder. Tipsen blir ofte deretter også.

Tipsen har derfor vært en god motivasjon for de ansatte, tilsvarene bonus for en selger.

– Med en allerede lav lønn, merker vi godt at tipsinntektene er mer enn halvert, fra 65 prosent til 32 prosent. Vi er klar over at vi tapte saken der vi mistet styringsretten over tipsen, men kan ledelsen gjøre akkurat hva de vil, spør servitøren, som legger til at de synes det hadde vært greit å dele likt, sier en av kildene.

Fagforbundet er skeptisk

Servitørene forteller at de er informert om at 20 prosent av tipsen fordeles på nye grupper i selskapet, blant annet bookingavdelingen. Hvem som konkret får dette, kjenner ikke de ansatte, hevder de.

– Hvis dette er tilfelle, er det subsidiering av lønn. Det var ikke meningen med høyesterettsdommen, sier Fellesforbundets leder av avdeling 10 i Oslo, Tore Skjelstadaune.

Han legger til at ledelsen må begrunne endringen fra da servitørene fikk 65 prosent, til at de nå sitter igjen med 32 prosent. Samtidig må de begrunne hvorfor de har innlemmet administrasjonen i denne tipsordningen.

– Jeg er litt skeptisk til at dette ligger innenfor styringsretten, sier han.

– Dette er mer rettferdig

– I 2008 ga Høyesterett oss medhold i at selskapet har styringsretten over tips. Det vil si at arbeidsgiver bestemmer hvordan tips skal fordeles, sier administrerende direktør Elisabeth Brochmann i Hotel Continental.

I en e-post til Aftenposten forklarer hun at de ikke har endret prinsippet i tipsordningen, men revidert ordningen. Konsekvensen av revisjonen er innført i to trinn, siste endring trådte i kraft 1. januar.

– Den reviderte fordelingen innebærer at en servitør får like mye i tips pr. arbeidstime som en kokk får for sin, skriver hun i e-posten.

Hun skriver også at administrasjonen ikke får noe av tipsen.

– Alle andre medarbeidere, også den ene bookingmedarbeideren som jobber i Theatercaféen, er med på tipsfordelingen tilsvarende tidligere, skriver hun.

Brochmann skriver i e-posten at den reviderte fordelingen er presentert for de tillitsvalgte i god tid og at de ansatte er blitt informert både samlet og i møter med den enkelte dersom det har vært behov for det.