Økonomi

Norges Bank spår at 2020 blir det dårligste året siden finanskrisen

Norges Bank nedjusterer anslagene for norsk økonomi kraftig. Veksten blir lav, ledigheten vil stige og lønnsveksten havner der NHO vil ha den.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Norges Bank la fredag morgen frem nye anslag for norsk økonomi, basert på informasjon til og med onsdag denne uken. Anslagene går til og med 2023.

Norges Bank kutter styringsrenten fra 1,5 til 1,0 prosent for å hjelpe norsk økonomi gjennom koronakrisen. Men banken skriver i sin ferske pengepolitisk rapport: «En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi.»

Mot pandemier er selv sentralbankenes makt sterkt begrenset.

Men renten virker.

– Lavere rente motvirker tilbakeslag ved at det blir lavere lånekostnader for husholdninger og bedrifter, sier Olsen på en pressekonferanse i Norges Bank.

Veksten i Fastlands- Norge blir i år den svakeste siden finanskrisen. Banken nedjusterer denne veksten fra 1,9 prosent anslått i desember i fjor til bare 0,4 prosent nå.

I 2008 var veksten på fastlandet minus 1,8 prosent. Norges Bank skriver at de venter at «veksten avtar markert de nærmeste kvartalene».

Utsiktene i arbeidsmarkedet er blitt dårligere:

«Vi venter permitteringer i en rekke næringer den nærmeste tiden. Det vil gi lavere sysselsetting og høyere ledighet», skriver banken i sin pengepolitiske rapport.

Trolig bare et kutt til

Banken er tilbakeholden med å spå nye rentekutt. «Prognosen for styringsrenten avtar til nær 0,75 prosent i løpet av året for så å øke noe», skriver banken.

Det betyr at det kanskje blir ett kutt på 0,25 prosentenheter senere i år, men det er ikke sikkert.

Deretter ser Norges Bank for seg at styringsrenten skal øke igjen. Det betinger at økonomien friskner til igjen etter viruset.

Men alt er mer usikkert denne gangen enn ellers, noe banken understreker.

Les også

  1. Rentekutt på gang for bedriftenes skyld. Folk flest trenger det ikke.

  2. Koronautbrudd og oljeprisfall: Setter ned renten

Ledigheten stiger

Den registrerte ledigheten kommer til å stige fra 2,2 prosent nå til 2,6 prosent ved utgangen av året, spår Norges Bank.

Dette betyr at antallet helt ledige stiger fra 65.400 i februar til rundt 77.000 ved slutten av året.

«Vi venter permitteringer i en rekke næringer den nærmeste tiden. Det vil gi lavere sysselsetting og høyere ledighet. Også det markerte fallet i petroleumsprisene ventes å bidra til lavere sysselsetting fremover», skriver banken i sin pengepolitiske rapport.

Les også

Saudiarabiske prinser åpner oljekranene. Slik påvirker det din økonomi.

Lønnsvekst under 3 prosent

Industriarbeiderne i Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri sitter nå og forhandler om lønnstillegg mens Norge er i ferd med å stenge.

Norges Bank nedjusterer sitt anslag for lønnsveksten i år fra 3,2 prosent til 2,8 prosent. Hvis dette slår til, vil lønnsveksten i år havne under de 2,9 prosentene som var veksten hos handelspartnerne i fjor.

«Svakere utsikter i lys av virusutbruddet og oljeprisfallet vil trolig dempe lønnsveksten», skriver banken. En direkte årsak er at lønnsomheten i næringslivet blir dårligere.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid sa ved inngangen til oppgjøret at han ville ha norsk lønnsvekst under den handelspartnerne hadde i fjor. Fellesforbundet leder Jørn Eggum har sagt at han vil ha den nærmere 4 prosent enn 3 prosent.

Men virusutbruddet virker i utlandet også. De samme viruskreftene vil gi dårligere tider og lavere lønnsvekst i utlandet også. Så det gjenstår å se hvordan norsk kostnadsmessige konkurranseevne vil utvikle seg i år.

Norges Bank nedjusterer lønnsveksten for neste år enda mer og spår at den blir 2,5 prosent.

Svak vekst i nye jobber

Speilbildet av den økte ledigheten er at det blir færre nye jobber neste år. Veksten i sysselsettingen blir ikke 1,1 prosent som anslått i forrige prognose fra Norges Bank, men bare 0,2 prosent.

Også denne veksten er den laveste siden finanskrisen. Sysselsettingen sank i både 2008 og 2009.

Nedjusteringen av veksten i sysselsettingen betyr at det kommer rundt 25.000 færre nye jobber enn banken anslo i desember.

Les mer om

  1. Koronaviruset