Økonomi

Bank om påstått rentejuks: «Dette er en alvorlig anklage»

Utenlandske banker kommer med en rekke eksempler på det de mener er rentejuks i Norge. Norges Bank er bekymret.

Aftenposten har fått tilgang til flere brev mellom Norges Bank, Finansdepartementet og Finanstilsynet, som gjengir en rekke konkrete påstander om at norske banker har manipulert Nibor-renten for å tjene penger.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Har du tips i denne saken? Send en mail til journalisten på okl@ap.no

Norske banker trikser med rentene for å tjene ekstra penger på sine kunders bekostning, mener flere internasjonale finansinstitusjoner. Norges Bank er bekymret for tilliten til den norske pengemarkedsrenten (Nibor).

Les også

Norges Bank frykter mulig renteskandale

I et brev til Finanstilsynet skriver den norske sentralbanken at den i tillegg den skriftlige korrespondansen, som i utdrag et gjengitt under, også har fått lignende bekymringsmeldinger i møter med utenlandske banker.

Eksempel 1: Stor internasjonal bank 1. juni 2010

«Som markedsaktør og en av de største utstederne av lån i norske kroner skriver jeg til dere for å klage på fastsettelsen av Nibor», skriver banken.

Videre i mailen står det at endringer i Nibor-renten av og til ikke stemmer overens med markedsrealitetene og at den utenlandske banken mistenker manipulasjon.

«Dette er ikke normal markedsadferd. Vi mistenker markedsmisbruk, dette er en alvorlig anklage», avslutter banken.

Eksempel 2: Mottatt 1. juni 2010

«Vi ønsker å uttrykke [bankens] bekymring knyttet til svingningene (volatiliteten) i fastsettelsen av Nibor, nærmere bestemt i 6-månedersrenten den siste uken», skriver banken.

Den mener et kraftig hopp i denne renten på 0,25 prosentpoeng de siste seks dagene, med en påfølgende reversering til gamle nivåer, ikke kan forklares med faktiske endringer i markedet.

Banken skriver at den ikke tapte store penger på endringene fordi den ikke hadde noen renteveddemål som utløp disse dagene, men at den generelt er «eksponert mot NIBOR».

Eksempel 3: Mottatt 18. mai 2011 fra stor internasjonal bank

«Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på nye svingninger i Nibor, mer spesifikt i 6-månedersrenten de siste dagene. Den 13., 16. og 17. mai, ble 6-måneders Nibor fastsatt på henholdsvis 2,97, 2,92 og 2,95 [prosent]. Fra vår posisjon, kunne vi ikke se noen markedskrefter som skulle forårsake slike svingninger (volatilitet)», skriver banken.

Videre forteller banken at dette var kritiske dager for renteveddemål den hadde inngått.

Eksempel 4: E-post fra stor markedsaktør i London 16. mars 2012

«I dag har vi et annet godt eksempel. Se på 3-månedersrenten, den er uendret sammenlignet med i går, se på 9-månedersrenten, den er også uendret. Så se på 6-månedersrenten, den er 3 poeng lavere», skriver banken, med henvisning til at disse ulike rentene normalt skal ha en høy grad av samvariasjon.

«Hvis dette ikke er markedsmanipulasjon, vet jeg ikke hva det er», står det videre.

Eksempel 5: E-post til Finans Norge (FNO) fra en stor internasjonal bank 4. april 2012

(Norges Bank står i kopifeltet)

«Jeg mener jeg har kommet med gode eksempler på unormal oppførsel i rentefastsettelsen tidligere som ikke har noen god forklaring. Her har jeg det jeg tror er et annet godt eksempel (…)», skriver banken, som ber FNO undersøke rentefastsettelsen i to av bankene som setter NIBOR-renten.

Hvem disse to bankene er, fremkommer ikke av dokumentet Aftenposten har fått tilgang til.

De seks bankene som sammen setter Nibor-renten er DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB og Swedbank.

— Regimet er gjennomsiktig

Bankene avviser anklagene om manipulasjon av NIBOR.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skjer manipulasjon av de norske pengemarkedsrentene, fordi regimet er så gjennomsiktig, sier direktør Jan Digranes i bankenes næringsorganisasjon Finans Norge (FNO).

– At Nibor svinger mer enn andre lignende renter i utlandet, kan forklares med hvordan den blir fastsatt. Dessuten er det norske markedet lite. Norsk økonomi er liten, og det er få aktører i dette markedet. Da kan svingningene bli store.

– Norges Bank sier at anklagene i seg selv er grunn nok til bekymring?

– Vi er ikke interessert i at det kommer påstander om manipulering. Vi vil ha et robust regelverk, og er i dialog med myndighetene om dette, sier han.

I et brev datert 16. august i fjor fra Norges Bank til Finanstilsynet står det om anklagene fra utenlandske banker: "FNO som klageinstans synes ikke å håndtere disse anklagene på en måte som fullt ut gjenoppretter aktørenes tillit til NIBOR som referanse."

– Mitt inntrykk er at vi har hatt en god dialog med Norges Bank om disse spørsmålene. Vi legger stor vekt på en åpen dialog, og vårt inntrykk er at Norges Bank er fornøyd med dialogen, sier Digranes.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere formuleringer i et brev som er unntatt offentlighet, og som han ikke har lest.