USA vil straffe Island for hvalfangst

USA vurderer å innføre sanksjoner mot Island fordi landet nekter å adlyde et internasjonalt forbud mot hvalfangst.

USA mener islandsk hvalfangst truer bevarelsen av den utrydningstruede finnhvalen.

Det amerikanske handelsdepartementet mener Island de siste årene har økt hvalfangsten og derfor undergraver Den internasjonale hvalkommisjonens virke.

Departementet tok derfor onsdag en avgjørelse som gir president Barack Obama 60 dager på å bestemme om USA skal innføre handels— og diplomatiske sanksjoner overfor Island. Særlig uttrykker USA bekymring for jakt på finnhval.

- Islandsk hvalfangst truer bevarelsen av den utrydningstruede finnhvalen og undergraver multilaterale forsøk på en global beskyttelse av hvaler, sa handelssekretær Gary Locke.

Islandske myndigheter svarte senere med en uttalelse hvor de uttrykte overraskelse over USAs avgjørelse og sa at de kun høster en liten andel av finnhvalpopulasjonen.

- Islandsk hvalfangst er vitenskapelig begrunnet, og det er ingen tvil om at den er bærekraftig, het det i uttalelsen fra det islandske departementet for fiskeri og landbruk.

Også Norge og Japan fortsetter å jakte hval, til tross for et midlertidig opphold i kommersiell hvalfangst vedtatt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen i 1986.