Konkurransetilsynet: Overrasket over de store prisforskjellene

Norgesgruppen får lavere innkjøpspriser fra leverandørene enn Rema og Coop. Konkurransetilsynet starter etterforskning for å finne ut om forskjellene er i strid med konkurranseloven.

Konkurransedirektør Lars Sørgard og Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare, på pressekonferanse hos Konkurransetilsynet onsdag om forskjeller i leverandørprisene i dagligvaremarkedet.

Konkurransetilsynet la onsdag frem sin kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet.

Kartleggingen dokumenterer, ifølge tilsynet, at en rekke leverandører gir de store dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

Undersøkelsen viser at Norgesgruppen får bedre betingelser enn Coop og Rema 1000.

– Norgesgruppen får gjennomgående lavere innkjøpspriser hos alle leverandører, sier Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet.

15 prosent forskjell

«I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», heter det i pressemeldingen fra tilsynet.

Denne ene kjeden er Norgesgruppen.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han sier at de nå har startet etterforskning for å finne ut om konkurransereglene er overtrådt.

– Vår bekymring er at når det er så store forskjeller, kan det skade konkurransen på kort og lang sikt, sier Birkeland.

Rema 1000: Kundene snytes

Rema 1000 er lite fornøyd med tilsynets funn.

«Vi visste at det var forskjeller, men dette var mye verre enn vi trodde. Dette er forskjeller som ikke har kommet kundene til gode. Norske dagligvarekunder kunne hatt opptil 15 prosent lavere priser over flere år», skriver adm. direktør Trond Bentestuen i en e-post til Aftenposten.

Overfor NRK snakker han om kunder som er snytt.

– Hadde vi fått samme betingelser som Norgesgruppen, hadde kundene fått det som lavere priser. Matkundene snytes for milliarder, sier Bentestuen til NRK.

I e-posten skriver han videre: «Det er åpenbart undervurdert hvor stor makt Norgesgruppen har. (...) Vi kunne hatt bedre konkurranse i Norge i dag. Den konkurransefiendtlige prisdiskrimineringen må opphøre.»

Han konkluderer om dagligvaremarkedet: «Dagen i dag viser at vi kunne hatt enda lavere priser hvis vi hadde hatt like konkurransevilkår. Dette viser at vi ikke har et velfungerende marked som er i kundenes beste interesser.»

Norgesgruppen: Vi er tøffe forhandlere

Per Roskifte er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, som er den største kjeden innen dagligvarer.

Han peker på at det hverken er ulovlig eller unaturlig at den største aktøren i markedet klarer å forhandle frem gode betingelser. «I alle bransjer er det vanlig at den som kjøper det største volumet også får de beste betingelsene», skriver Norgesgruppen i en pressemelding.

– Konkurransetilsynet har dokumentert at vi har gode betingelser på flere varegrupper. Dette viser at vi er tøffe forhandlere på vegne av kundene, sier Roskifte.

Coop: Overrasket og sjokkert

I Coop er de sjokkerte over tilsynets funn.

– Vi var klar over at det var ulike innkjøpsbetingelser mellom kjedene, men på vegne av kundene, som er de som eier Coop, er vi svært overrasket og sjokkerte over de store forskjellene Konkurransetilsynet avdekker, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge.

Men likevel er han fornøyd med egen innsats.

– Dette viser hvor langt Coop strekker seg hver eneste dag for å være minst like billige som Norgesgruppens kjeder, sier han.

Les også

Hvor mye betaler gigantene for maten? Konkurransetilsynet kan ha svaret, men vil ikke undersøke det.

Norgesgruppen er den største kjeden innen dagligvare og eier Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Har sett på 2900 varer

Konkurransetilsynets kartlegging bygger på prisopplysninger fra 16 leverandører. De har sett på prisene på 2900 produkter, som dekker omtrent 24 prosent de tre kjedenes totale innkjøp i 2017.

– Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Her står slaget

Det skjer mye rundt dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet, regjeringen, Stortinget og akademikere jobber for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Alle sier de jobber til forbrukernes beste.

Sakens kjerne er: Leverandørene gir kjedene innen dagligvare ulike priser. Spørsmålet er når dette går over fra å være sunn konkurranse til å bli en praksis som hindrer konkurransen i dagligvaremarkedet.

I handelsnæringen og det akademiske miljøet pågår det en debatt om hvorvidt myndighetene bør innføre restriksjoner på leverandørenes muligheter til å forhandle frem forskjellige innkjøpspriser for ulike dagligvarekjeder.

Pizzaprodusenten Orkla, kjøttleverandøren Nortura og sjokoladeprodusenten Freia er tre eksempler på store leverandører. Norgesgruppen med blant andre Kiwi og Meny, Coop, Bunnpris og Reitangruppen med Rema 1000 er kjedene som har nesten hele markedet innen dagligvarer.

Lars Sørgard er sjef i Konkurransetilsynet.

Tre professorer i utvalg

17. oktober i år nedsatte Nærings- og fiskeridepartementet en arbeidsgruppe med tre økonomiprofessorer. De skal lage en utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen, definert som forskjeller i innkjøpspriser.

«Utredningen vil gi departementet faglige innspill på konsekvensene av å innføre restriksjoner på forskjeller i innkjøpspriser til dagligvarehandelen», skriver departementet i en pressemelding.

Rapporten skal leveres senest 17. januar neste år.

Tilsynet aksjonerte

Tirsdag aksjonerte Konkurransetilsynet mot leverandøren Lilleborg, dagligvaregruppen Norgesgruppen og leverandøren Mondelez, som eier Freia.

Hos alle tre kom tilsynet på uanmeldt kontroll for å sikre seg bevis. Bakgrunnen var funn tilsynet har gjort i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.