Oljenæringen slår tilbake mot SV: – Ingen grunn til å bekymre seg

SV frykter at oljenæringen vil sette i gang med prosjekter som vil koste fellesskapet dyrt. Feil, kontrer oljenæringens øverste talsperson og lover store skatteinntekter i mange tiår.

Tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie er godt i gang i den nye jobben som sjef i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass.

– Vår mening er krystallklar: Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det blir satt i gang prosjekter som er lønnsomme for oljeselskapene, men som er ulønnsomme for staten, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass.

Hun svarer nå på kritikken og forslaget til SV og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

I et intervju med E24 torsdag gikk han ut og ville ha en full gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel, nærmere bestemt oppdaterte beregninger på hvilken oljepris alle de godkjente utbyggingene trenger for å gå i pluss.

– Det er så mange tegn på at lønnsomheten i oljeselskapene går ned at det vil være direkte uansvarlig hvis ikke Stortinget går med på en gjennomgang av lønnsomheten, sa Haltbrekken.

Det er særlig to faktorer som Haltbrekken bruker i sin argumentasjon:

Haltbrekken vil i tillegg se nærmere på Goliat-feltet, som er i drift men som kom i produksjon svært forsinket, med en stor overskridelse og som hadde store problemer i starten.

– DNV GL har nå lagt frem en rapport som viser at etterspørselen etter olje vil gå ned i årene fremover, men det vil fortsatt være rom for olje og gass i mange tiår selv i deres prognoser, sier Hauglie og fortsetter:

– Vi klarer ikke å dekke etterspørselen etter energi i en verden med en voksende befolkning og økte behov med fornybar energi alene.

Oljetoppen peker på at Norge står for rundt to prosent av verdens produksjon, og at et norsk kutt vil føre til at andre erstatter vår produksjon og at «det bare er Norge som taper».

Lover store skatteinntekter

Samtidig som det er flere problem-prosjekter, finnes det også prosjekter som har gått langt bedre enn planlagt, som Johan Sverdrup, Trestakk, Snefrid Nord og Utgard.

– Har bransjen fått et imageproblem når Martin Linge- og Johan Castberg-sakene dukker opp noen måneder etter at det ble vedtatt en stor skattepakke som skulle hjelpe bransjen?

– De enkelte selskapene får svare for de aktuelle prosjektene, men problemstillingen Haltbrekken stiller er helt gal. Bransjen kommer til å levere tilbake mangegangeren av skattepakken i skatteinntekter i årene fremover, sier Hauglie.

Som E24 skrev i juni endte politikerne med å gi oljenæringen et skattelette bransjen aldri hadde bedt om – enkelt forklart fordi regjeringspartiene nektet å endre innretningen på selskapsskatten. Derfor endte flertallet på Stortinget med å øke friinntekten.

Det er uenighet om effekten av skattepakken, mens oljenæringen og flertallet på Stortinget mener den er helt nødvendig og vil sikre arbeidsplasser, mener blant andre SV, MDG og miljøbevegelsen at den vil kunne føre til feilinvesteringer.

– Er det en fare for at bransjen forhaster seg med prosjektene og begår feil når de nå ønsker å rekke fristen i skattepakken i slutten av 2022?

– Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt og det er en sterk bevissthet i bransjen på dette, så jeg er ikke så bekymret for det, sier Anniken Hauglie.

Hun lister opp to årsaker:

  • For det første er det grenser for hvor mange prosjekter oljeselskapene klarer å løfte frem samtidig til en utbyggingssøknad kan leveres, gitt hvor arbeidskrevende det er
  • For det andre sier hun at medlemsselskap har gitt klare signaler på at de ønsker å følge normale prosesser og kvalitetssikringsmetoder underveis

– Gjør man feil vil det slå tilbake på selskapene selv, sier Hauglie.

– Større risiko for at lønnsomme prosjekter blir liggende

Hauglie peker på flere ekspertvurderinger av prosjektene og økonomien på norsk sokkel, blant annet Riksrevisjonenes gjennomgang fra 2015.

– Riksrevisjonen konkluderte med at det ikke er slik at selskapene setter i gang med prosjekter som de tjener på og som samfunnet taper på, sier Hauglie og fortsetter:

– Tvert imot er det større risiko for det motsatte ifølge Riksrevisjonen – at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke blir satt i gang fordi oljeselskapene har større lønnsomhetskrav enn staten.

Selv om det fortsatt har gått kort tid siden pakken ble vedtatt i Stortinget, mener Anniken Hauglie signalene på effekten av den er klare:

– Det som vi ser, og som selskapene er tydelige på, er at de nå kan gå i gang med prosjekter som takket være korona-usikkerhet hadde blitt utsatt eller i verste fall kansellert, sier Hauglie og fortsetter:

– Hele hensikten med skattepakken var å sikre aktivitet fordi utsiktene fremover pekte mot et drastisk fall i aktiviteten. Det ville fått store konsekvenser, særlig for leverandørindustrien.

– Når den midlertidige skatteordningen går ut, hva slags skattesystem ønsker bransjen da?

– Vår posisjon nå er at endringene som er vedtatt er midlertidige og at vi ønsker å gå tilbake til systemet som var, sier Hauglie.