Bare skjedd en gang før at bedriftsforsamlingen har grepet inn i en krise - skjer det i Telenor onsdag?

Onsdag møtes bedriftsforsamlingen i Telenor. Det er ventet at turbulensen mellom konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted blir tema. Våger bedriftsforsamlingen å gripe inn?

Lederen i bedriftsforsamlingen i Telenor, Anders Skjævestad og styreleder Gunn Wærsted.

Telenors bedriftsforsamling kan velge og avsette styremedlemmer i selskapet. I tillegg kan den granske forholdet mellom styreleder og konsernsjef. Eller den kan ta saken til etterretning og ikke å gjøre noe. Det siste er det bedriftsforsamlinger vanligvis gjør. Lederen i bedriftsforsamlingen, Anders Skjævestad, er taus om hva han legger opp til skal skje på onsdagens møte.

Men nå er alles øyne rettet mot de 15 som onsdag ettermiddag møtes i Telenors lokaler på Fornebu. Det er kjent at styreleder Gunn Wærsted ønsket å fjerne konsernsjef Sigve Brekke, men fikk ikke styret med seg.

Bare skjedd en gang før

Dersom Telenors bedriftsforsamling signaliserer at den vil gripe inn, er det andre gang at det skjer i et stort norsk selskap. Sist gang var i 2003 i Statoil i forbindelse med Iran-skandalen der Statoil og en direktør ble bøtelagt for korrupsjon. Den gang var det tidligere Trondheim-ordfører Anne Kathrine Slungård som var leder og tok grep. Det innbefattet skifte av deler av styret som så fant en ny administrerende direktør. Slungård var både leder av bedriftsforsamlingen og leder av Statoils valgkomité. Det samme som Anders Skjævestad er i Telenor i dag.

– Vi var veldig opptatt av å gå meget korrekt frem, sier Slungård om det som hendte i Statoil for 13 år siden.

– Hva er ditt råd til bedriftsforsamlingen i Telenor?

– Det er at den gjør jobben sin. Den må gjøre det bedriftsforsamlingen skal, nemlig påse at bedriften har et vel fungerende styre med medlemmer med de kvalifikasjoner som trengs. Har det ikke det, så må de foreta de endringer som er nødvendige, sier hun.

I 2003 hadde bedriftsforsamlingen i Statoil egne høringer med styremedlemmer. Det var ulike oppfatninger i styret om daværende konsernsjef Olav Fjell.

Taus bedriftsforsamlingsleder

Lederen av bedriftsforsamlingen i Telenor, Anders Skjævestad, vil ikke svare på om forholdet mellom styreleder og konsernsjef blir tema, om det legges opp til vedtak eller om valgkomiteen alt har begynt sitt arbeid.

Styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke skal overbevise bedriftsforsamlingen om at de kan samarbeide. Her fra gallamiddagen under Nobelutdelingen.

På dagsordenen står det at styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke skal orientere, men ikke om hva. Etter det Aftenposten kjenner til er det flere medlemmer av bedriftsforsamlingen som har spørsmål omkring det som har skjedd.

Få tar dem høytidelig

En av de fremste ekspertene på bedriftsforsamlinger i Norge er FAFO-forsker Inger Marie Hagen. Hun sier at Telenor er ett av 17 selskaper i Norge som har bedriftsforsamling. De omkring 800 andre med over 200 ansatte har avtalt med de ansatte at de heller får et ekstra medlem i styret. Slike avtaler åpner aksjeloven for. Hun mener at dette er et sandpåstrøingsorgan som synes å ha utspilt sin rolle.

Ifølge Hagen er det bare i Statoil at bedriftsforsamlingen har grepet inn i en sak. Rapporten hun laget viser at dette er et organ som få tar alvorlig. Etter aksjeloven skal bedriftsforsamlingen føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Bedriftsforsamlingen kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser, men dette har knapt skjedd i de omkring 40 årene som ordningen har eksistert.

Telenors bedriftsforsamling består av 15 medlemmer, 10 valgt av aksjonærene og fem valgt av de ansatte.