Økonomi

Wærsted og Brekke vil ha ro rundt Telenor. Her er seks grunner til at de neppe vil lykkes

– Jeg føler med alle i Telenor som nok en gang opplever stor uro og negativ oppmerksomhet rundt selskapet, sa styreleder Gunn Wærsted på onsdagens pressekonferanse.

Konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted var konsekvent på fornavn under pressekonferansen.
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist

En uke etter at DN først skrev om konflikten mellom Gunn Wærsted og Sigve Brekke, holdt de to en to timer lang pressekonferanse. I det julepyntede hovedkontoret på Fornebu forsøkte de å skape julefred både innad i Telenor og i mediebildet.

– Vi er opptatt av å skape ro overfor selskapet og medarbeiderne, og går derfor ut med opplysninger vi normalt ikke ville dele, sa styreleder Gunn Wærsted.

Hun bekreftet deretter at hun tidligere i høst har bedt Sigve Brekke vurdere sin stilling som leder i Telenor. Tirsdag kom imidlertid et enstemmig styre frem til at de har full tillit til konsernsjefen.

Men det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål, selv etter den to timer lange seansen og her er grunnen til at det neppe blir ro omkring Telenor med det første.

1. Tillit eller ikke tillit

Hvilket mandat Wærsted hadde fra styret for å be Brekke vurdere sin stilling, og hvordan han oppfattet dette, er fortsatt et åpent spørsmål.

– Det var forankring i styret for å ha den samtalen med Sigve, sier Wærsted.

Brekke sa på sin side at han hele tiden har hatt tillit fra styret.

– Men når du blir bedt om å vurdere stillingen din – er det et uttrykk for tillit?

− Jeg vil ikke kommentere det som har vært sagt oss imellom eller hva det har vært snakket om i styret. Men midt oppe i alt dette har jeg blitt bedt om å fokusere på Telenors forretninger, og det har jeg forsøkt å gjøre, svarte Brekke.

Styret i Telenor vurderte Brekkes stilling: Snudde da advokatene frikjente ham

2. Styreleder uten autoritet?

Wærsted sa etter pressekonferansen at hun både da og nå mener det var riktig av henne og styret å be Brekke vurdere sin stilling.

Tirsdag kom et samlet styre likevel frem til at det har tillit til toppsjefen. Underveis i prosessen har styret behandlet sakene om uregelmessigheter i Thailand og Bangladesh under Brekkes tid som sjef for Telenor i Asia. Disse sakene er nå ferdig vurdert fra styrets side.

Hva som fikk Wærsted til å skifte mening, vil hun imidlertid ikke svare på. Styret har vurdert saker knyttet til strategi, lederskap og styringsstruktur, og gjort en «totalvurdering», sa Wærsted.

– Jeg vil ikke gi ytterligere detaljer om hva dette har gått på i enkelthet. Det ber jeg om forståelse for, sa hun.

Hva dette betyr for styrelederens autoritet i styret og selskapet er et åpent spørsmål.

Næringsminister Monica Mæland.


3. Hva har vært Monica Mælands rolle?

Det har vært tett kontakt mellom Næringsdepartementet og Telenors styreleder Gunn Wærsted. Ennå er det uklart om Wærsteds forsøk på å fjerne Brekke som konsernsjef skjedde etter statsråd Monica Mælands ønske. Dersom Mæland direkte har blandet seg inn i konflikten, kan det føre til at dette blir en politisk sak. Saken setter det statlige eierskapet på dagsordenen – igjen.

I tillegg er det på ny generalforsamling i Telenor. Det er ikke gitt at alle styremedlemmene får fornyet tillit eller at de ønsker å fortsette.

4. Det kan komme flere saker

Nulltoleranse for korrupsjon betyr ikke null hendelser, sa styreleder Wærsted.

I dette ligger en av de store utfordringene. Telenor er i 13 markeder, de aller fleste kundene er i land der korrupsjon er en del av hverdagen. Det er avdekket kritikkverdige forhold i Bangladesh og Thailand. En sak i et land Telenor ikke vil navngi, etterforskes fortsatt. Telenor har lovet landets politimyndighet ikke å oppgi hvilket land det er snakk om, men etter det Aftenposten har grunn til å tro dreier det seg om Bulgaria. Brekke sa at Telenor selv har varslet Økokrim i flere saker, men ville ikke gi detaljer.

En av disse er Bulgaria-saken.

– Økokrim kan generelt hverken avkrefte eller bekrefte om vi etterforsker en sak eller ikke, sier kommunikasjonsrådgiver Mads Kleppe i Økokrim.

5. Skal selge seg ut av India – vil gjøre det med tap

India-satsingen, som har vært Brekkes baby, er en hodepine for Telenor. Dagens Næringsliv (DN) skrev 2. desember at Telenor har hatt et samlet tap på 10,5 milliarder kroner på driften i India siden oppstarten i 2009. Selskapet har investert mer enn 14 milliarder kroner. I Telenors regnskap er denne investeringen ifølge i DN verdsatt til bare 300 millioner kroner. Det betyr et samlet tap så langt på nesten 25 milliarder kroner i India. Telenor har varslet at det kan komme til å selge seg ut av India, noe som vil skje med betydelig tap.

6. Finansmarkedets reaksjoner

Finansanalytiker Petter Kongslie i Sparebank1 Markets sier til Aftenposten at dersom man ser på børskursen tyder mye på at aktørene i finansmarkedet ikke synes Sigve Brekke er den rette mannen til å lede Telenor.

Fra Brekke tiltrådte 17. august i fjor og til nå har aksjen i Telenor falt med omkring 20 prosent. Den falt to prosent i går på nyheten om at så vel Wærsted som Brekke fortsetter. Til sammenligning har hovedindeksen ved Oslo Børs steget drøyt 10 prosent i Brekkes tid som Telenor-sjef.

Hverken Brekke eller Wærsted ville på pressekonferansen kommentere kursutviklingen. Men kursutviklingen vil over tid fortelle hva slags tillit selskapet har i markedet. 2. februar er det eksamen for Telenor-ledelsen, da skal det ha kapitalmarkedsdag og legge frem selskapets strategi.

Med flagget på brystet går statsselskaper inn i korrupte land: Les Ola Storengs kommentar.

Næringskomiteens leder vil splitte opp Telenor: Staten bør eie mindre i den utenlandske delen.

Les mer om

 1. India
 2. Thailand
 3. Bulgaria
 4. Bangladesh
 5. Økokrim
 6. Telenor
 7. Aftenposten