Økonomi

NHO vil at 2 av 3 nye jobber som skapes, skal være i privat sektor

Næringslivsorganisasjonen krever slutt på «hopp og sprett» i 12. time når politikerne skal lande budsjettet, og viser til forslagene om avgifter på plastposer, flybilletter og sukker.

På Hydros hovedkontor er det bare bilder av utstyr som skaper verdiene i næringslivet. Konserndirektør og NHO-president Arvid Moss sier politikerne må bli mer opptatt av nettopp verdiene – inntektene som skapes.
 • Gunnar Kagge
  Gunnar Kagge
  Journalist

Ordet «handlingsregel» har en god klang i næringslivsører. Det gir følelsen av ansvarlighet og forpliktelser. Når Hydro-direktør og NHO-president Arvid Moss snakker om fremtidens utfordringer, ønsker han seg en ny handlingsregel.

I stedet for den kjente regelen, som begrenser hvor mye oljepenger politikerne kan bruke over statsbudsjettet, vil han ha en som regulerer hvor arbeidskraftressursene blir styrt i fremtiden.

Konkret ønsker han at politikerne skal legge opp til at to tredjedeler av alle de nye jobbene som skapes skal være i privat sektor.

Utspillet kommer i forkant av at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) holder sin konferanse om «verdien av arbeid» tirsdag.

Når Erna Solberg og Siv Jensen nå forhandler om å få Venstre og Trine Skei Grande inn i regjeringen, ønsker han at de tenker helt nytt.

– De må ta innover seg at inntektene fra olje og gass synker. Arbeidsplassene som forsvinner er fantastisk lønnsomme, og gir enorme skatteinntekter, sier han.

Kommunene trenger folkene

I fremtiden vil behovet for pleie og omsorg legge beslag på hver tredje som skal ut i arbeidslivet.

– Husk at det er ikke næringslivet som er avhengig av velferden, men velferden som er avhengig av næringslivet, sier næringslivslederen.

Akkurat denne uttalelsen faller ikke i helt god jord når den forelegges direktør for interessepolitikk Helge Eide, i kommunenes interesseorganisasjon KS.

– Jeg er vel enig i første del av den han sier, men bedriftene er også avhengig av offentlig sektor. De må ha barnehager, et godt utdanningssystem og byråkrati, sier han.

Moss er ikke uenig i at samfunnet må ha gode velferdstjenester for å fungere, men presiserer:

– Disse tjenestene er imidlertid avhengig av inntekter fra næringslivet for å eksistere. Satt på spissen, et sjenerøst velferdssystem er avhengig av lønnsomme bedrifter.

Statistisk sentralbyrås fremskrivninger tyder på at hver tredje nye jobb som skapes i fremtiden må komme i pleie og omsorg. Dermed blir det ikke lett for politikerne å følge opp NHOs handlingsregel. Kommunene trenger også folk til byråkrati, skoler, infrastruktur og annet.

Les også

Én av tre jobber vil kunne være i helse og omsorg i 2060

Arvid Moss og NHO frykter at politikerne blir mer opptatt av utgifter enn inntekter.

Begrenset hva politikerne kan gjøre

For NHO-presidenten er det store spørsmålet hvordan alle de offentlig ansatte skal finansieres, dersom det ikke er nok bedrifter og arbeidstagere som leverer penger inn i statskassen. Akkurat denne bekymringen deler kommunesektoren og Helge Eide.

– Politikerne som nå diskuterer en ny regjering bør diskutere hvilken politikk vi kan ha med strammere rammer. Når det gjelder arbeidskraft kan de for eksempel se på vedtaket om lærertetthet, fortsetter Eide.

Les også

Sjelden har langtidsperspektivet og korttidsplaner og politikk hengt så dårlig sammen som i dag | Einar Lie

Ny regel, gamle løsninger

Moss har en lang ønskeliste som må innfris om handlingsregelen skal bli effektiv, mesteparten er kjent fra NHOs tidligere innspill til politikere.

Det er forutsigbarhet når det gjelder skatter og avgifter. En solid EØS-avtale som sikrer markedsadgang i Europa, samt handelsavtaler med store land som Kina, Japan og Brasil. Og et utdanningssystem som sikrer bedriftene nødvendig kompetanse.

– Så må vi slippe hopp og sprett i 12. time når budsjettene skal ferdigstilles.

– Har du konkrete eksempler på hopping og spretting?

– Ja! Bare ta eksemplene fra de siste årene, med avgifter på plastposer, flybilletter og sukker. Vi må få mer solide vurderinger av politiske vedtak.

Lettere vei inn i arbeid

– Vi må også gjøre påkjøringsfilen lettere for dem som skal inn i arbeidslivet, legger han til.

– Alle vet hvor vanskelig det er å komme inn på motorveien når de som er der allerede fyker forbi i høy fart. Derfor må vi ha ordninger som gjør det mulig for private bedrifter å hjelpe dem som har falt utenfor.

– Det hører vi ofte at næringslivets talsmenn snakker om. Og hver gang vi ber om eksempler peker dere på Stormberg i Kristiansand. Det viser vel at det ikke er enkelt for små og mellomstore bedrifter å ta sjansen på arbeidskraft med en vanskelig historie?

– Derfor må vi ha «risikodempende tiltak», eller støtteordninger. Og det er ikke bare Stormberg. Arbeidsinkluderingsbedriftene i NHO har hjulpet 9000 enkeltmennesker i jobb, sier han.

– Dette er rekordtall. En viktig grunn til dette er Ringer i Vannet-prosjektet til NHO som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og der tiltaksdeltagere gis skreddersydd opplæring for å møte disse behovene, sier Moss.

– Her er jeg helt enig med Moss, sier Eide i KS.

– Men de greier det ikke uten innsats fra kommunene og Nav.

Les også

 1. Toppøkonomens skrekkscenario: Politikere som dropper tøffe reformer og begynner å spise av Oljefondet

 2. OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

 3. Statsbudsjettet: Nå som pensjonsutgiftene stiger og oljeinntektene faller, trenger man en superfinansminister for å sette sammen et statsbudsjett.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Handlingsregelen
 3. NHO
 4. Velferdsstaten