Økonomi

ESA mener at Widerøe har brutt konkurranseregler

Widerøe risikerer inntil 400 millioner kroner i bot for å ha holdt konkurrenter unna anbudskonkurransen i Vest- og Nord-Norge. Selskapet bruker turbopropellfly av typen Bombardier Dash 8 på disse anbudsrutene.

ESA mener at flyselskapet Widerøe urettmessig holdt konkurrenter unna da de vant statlig finansierte anbudsruter i Norge i 2012 og 2013. Dansk flyselskap jubler. Widerøe avviser anklagene.

  • Carl Alfred Dahl
    Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

EØS-tilsynet ESA har foreløpig konkludert med at selskapet har misbrukt markedsmakten sin i Norge.

ESA åpnet sak mot Widerøe i 2016, to år etter at overvåkingsorganet gjennomførte en razzia i selskapets kontorer. Dagens nyhet er altså at ESA holder fast på mistankene om brudd på EØS’ konkurranseregler.

– Nå er vi kommet så langt at vi har gitt Widerøe helt konkret beskjed om hva det er vi mener de har gjort seg skyldige i. Vi har presentert en serie foreløpige konklusjoner, sier konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA til Aftenposten.

Han understreker at dette er foreløpige, ikke endelige, konklusjoner.

– Vi er grunnleggende uenige i anklagene, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen ifølge en pressemelding.

ESA mener Widerøe holdt konkurrenter unna

Anbudsruter, også kalt FOT-ruter («Forpliktelse til offentlig tjenesteyting»), utgjør en betydelig andel av Widerøes omsetning. Disse rutene er finansiert av staten og legges ut på anbud, for eksempel for fem år av gangen.

Kriteriene for å vinne disse anbudene går blant annet på pris og sikkerhet.

Widerøe har hatt flesteparten av anbudsrutene de siste årene og har hatt konkurranse av blant andre Danish Air Transport (DAT).

For å delta i mange av disse konkurransene var det tidligere nødvendig for flyselskapene å ha et satellittbasert innflyvningssystem. Systemet, SCAT-1, er installert på mange regionale flyplasser i Norge for å sikre sikker innflyvning på steder med vanskelige forhold. Flyene måtte ha egne mottagere installert om bord for å kunne kommunisere med systemet.

– ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottagere. På den måten synes Widerøe å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene, skriver ESA i en pressemelding.

– Selskapet med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurranse, sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker, ifølge NTB.

DAT: «Stor glede»

Widerøes konkurrent Danish Air Transport (DAT) mottok meldingen «med stor glede».

– Dette bekrefter bare det vi har sagt og forsøkt å kommunisere til myndighetene hele tiden. Dessverre har vi brukt altfor mye penger og ressurser i en kamp for rettferdighet, og vi ville gjerne vært de dårlige opplevelsene i Norge foruten, skriver DAT-direktør Jesper Rungholm i en e-post til Aftenposten.

Han forteller at selskapet gjentatte ganger har forsøkt å få norske myndigheter, både Konkurransetilsynet, Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet, til å adressere saken, men uten hell.

– En rettssak ble både anlagt og tapt til en ekstremt høy kostnad for både det norske samfunn og DAT som selskap fordi myndighetene har valgt å stå sammen om å beskytte en enkelt operatør, skriver Rungholm.

Risikerer 400 millioner i bot

Widerøe har nå frist til 3. juli med å komme med et skriftlig tilsvar. Selskapet kan også kreve en muntlig høring.

Etter det gjør ESA en ny vurdering før det eventuelt blir aktuelt å ilegge bot.

– Bøter beregnes ut fra omsetningen som er berørt, altså hvor stort salg det har vært i de berørte markedene, hvor grov overtredelsen er og hvor lenge det har pågått, forklarer Mathisen.

Det er et tak på boten på 10 prosent av foretakets årlige omsetning.

– Det vil ikke si at det er det boten eventuelt vil bli, men den kan ikke bli mer enn 10 prosent, sier han.

Widerøe har de siste årene omsatt for omkring 4 milliarder kroner. I verste fall risikerer altså Widerøe en bot på inntil 400 millioner kroner.

Mistankene retter seg mot flyvningene i anbudsrundene fra 2012 (Vestlandet, Helgeland, Lofoten og Vesterålen) og 2013 (Finnmark). De berørte flyvningene strekker seg noen år fremover i tid.

Widerøe-sjef Stein Nilsen.

Widerøe: – Overrasket

Flyselskapet svarer at de er overrasket over varselet fra ESA.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe's Flyveselskap AS.

Han understreker at varselet fra ESA ikke er en endelig konklusjon, men en foreløpig vurdering.

– Først nå får vi anledning til å imøtegå påstandene slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og vi er grunnleggende uenige i anklagene, sier Nilsen i en pressemelding. Han presiserer at Widerøe er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene.

Nilsen beskriver prosessen etter at ESA troppet opp på kontorene i 2014, som «lang og ekstremt tidkrevende».

– Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på. Vi vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som man ber om, sier Nilsen.

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at det «har hatt dialog med DAT der vi uttrykte forståelse for at DAT oppleve det som krevede å etablere seg på det norske kortbanenettet.»

– Samtidig er også vi nødt til å respektere etablerte rettigheter, og utfallet av den rettsaken DAT viser til. Vi har ikke tilgang til innholdet i det siste brevet fra ESA, og derfor blir det galt av oss å kommentere saken som vi ikke er part i, skriver Edvard Andersen i departementets kommunikasjonsenhet i en e-post til Aftenposten.

Les mer om

  1. ESA
  2. Flyselskaper
  3. Widerøe
  4. Luftfart