Økonomi

Flere tatt for skatteunndragelser i fjor

Samordnet aksjoner mellom flere etater mot arbeidslivskriminalitet i tre byer ga umiddelbart resultater og flere skattekroner i statskassen.

Sjefene da statsetatene i fjor vinter lanserte sin fellesinnsats mot arbeidskriminalitet: Fra venstre finansminister Siv Jensen, skattedirektør Hans Christian Holte, politidirektør Odd Reidar Humlegård og NAV-direktør Sigrun Vågeng. Foto: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

  • Roar Østgårdsgjelten

I fjor innbrakte dette samarbeidet over 200 millioner kroner i økte skatter og arbeidsgiveravgift, viser foreløpige tall.

Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten i Oslo, Bergen og Stavanger innledet i fjor et tettere samarbeid for å avdekke svart arbeid, trygdemisbruk og skatteunndragelser.

Skatteetaten og kemneren i disse byene har behandlet over 1000 saker etter disse kontrollene.

«Svært positivt»

Samordningen av ressursene er et ledd i Regjeringens arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Les mer om slik kriminalitet:

Les også

Fikk 1,2 mill. fra Nav mens han solgte 224 biler

— Samarbeidet mellom etatene har utviklet seg svært positivt i 2015, skriver etatene i en første felles årsrapport.

I Bergen har skatteetaten, kemneren og Arbeidstilsynet slått seg sammen i et pilotprosjekt for å avdekke slik økonomisk kriminalitet.

Politiet er trukket inn i dette samarbeidet som er utvidet til også å omfatte Oslo og Stavanger.

«Avdekker mer»

— Det tverretatlige samarbeidet fører til at vi avdekker mer og er bedre i stand til å reagere overfor lovbrytere, opplyser direktør Øivind Strømme i regionalavdelingen i Skatteetaten til Aftenposten.

Skatteetaten i Norge har aldri foretatt noen beregninger over hvor store beløp som årlig unndras fra skatt her i landet.

Andre har foretatt anslag på mer eller mindre sikkert grunnlag.

Skattegapet

Det offentlige skatteunndragelsesutvalget, som leverte sin rapport i 2009, viste til en svensk modell som har beregnet skatt- og avgiftsunndragelsene.

Les også om bred støtte i kampen mot svart arbeid:

Les også

LO roser Erna og Regjeringen for tiltak mot arbeidskriminalitet

Svenskene beregnet det såkalt skattegapet. Det er forskjellen mellom den skatten som skulle vært innbetalt hvis alle var lydige skattebetalere, og den skatten som faktisk blir betalt.

Svart arbeid utgjør omtrent halvparten av det totale skattegapet.

110-160 mrd. kr

Den svenske undersøkelsen anslå et skattegap på ca. 5 prosent av samlet produksjon i landet – bruttonasjonalproduktet (BNP) – eller 10 prosent av den fastsatte skatten.

Omregnet til norske forhold ville dette tilsvare et skattetap på 110–160 milliarder kroner de to siste årene.

Det svenske Skatteverket understreket at det er betydelig usikkerhet om disse anslagene.

— Estimatene gir likevel et bilde av hvilke beløp vi snakker om når det gjelder skatteunndragelser, skrev Økokrim i en rapport i 2008–09.

Visa: 420 mrd. kr

Kortselskapet Visa Europe har gjort lignende anslag over den svarte økonomien i Europa. De kom til at den utgjorde 14 prosent av BNP i Norge – 420 milliarder kroner – i 2013.

— Beregninger fra andre land varierer mye og vi ønsker derfor ikke å spekulere på hvor stort det kan være i Norge, svarer Strømme.

- Hva gjøres for å redusere skatteunndragelsene?

— Hovedstrategien er å gjøre det enkelt for dem som ønsker å etterleve regelverket, slik at flest mulig av Skatteetatens ressurser kan rettes mot dem som ikke ønsker å etterleve regelverket. For å redusere unndragelser jobber vi med tiltak for å tilrettelegge for en forbedret ID-forvaltning, redusere arbeidslivskriminalitet og sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner, fremholder Strømme.

Penger fra USA

Skatteetaten avdekket i 2014 rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter fra finanstransaksjoner som ikke var oppgitt til beskatning.

Etter at Norge og USA inngikk en avtale om automatisk utveksling av opplysninger fra finanssektoren, har Skatteetaten mottatt store mengder data om nordmenns penger i USA.

Les mer om en av de store økokrimsakene:

Les også

Vil inndra 104 mill. fra mafia-tiltalte i Lime-kjeden

I kjølvannet av avtalen har Norge inngått avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre land.

— Globalisering og fri bevegelse av penger over landegrensene, gir større mulighet til grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid mellom skattemyndigheter i flere land er helt avgjørende for å motvirke denne type skatteunndragelser, uttalte skattedirektør Hans Christian Holte da resultatet av 2014-kontrollen forelå.

Skatteamnestiet

Skatteetaten har også avdekket skjulte skattbare utenlandsformuer og inntekter gjennom det såkalte skatteamnestiet som ble innført for noen år siden.

Les mer om skatteamnestiet:

Les også

6,3 skjulte milliarder hjem fra Sveits i fjor

Fra 2007 til 2015 økte Skatteetaten grunnlaget for beregning av formuesskatten med 50,8 milliarder kroner og skattegrunnlaget for inntektsskatt med 2,1 milliarder kroner.

Et grovt anslag tyder på at denne amnestiordningen har innbrakt 1,1 milliarder kroner i økte skatteinntekter siden 2007, skrev Aftenposten i påsken.

Aftenposten vil søndag kveld klokken 20 starte publiseringen av verdens største gravejournalistiske prosjekt, der bruken av skatteparadiser vil stå sentralt.

Les også

  1. Spesialgruppe mot kriminelle i malerbransjen legges ned

  2. Hallelujastemning med Uber og Airbnb før problemene melder seg

  3. Kripos: Mistenker menneskehandel og tvang i det kriminelle nettverket