Nå kan det bli slutt på å få bruke bonuspoeng fra jobbreisene

Hvordan skal sjefen din fra nyttår holde styr på om du bruker bonuspoeng opptjent på jobb til å betale for ferieturer? – Det enkle svaret er at det er umulig, sier reisebyrådirektør. Han spår forbud på mange arbeidsplasser.

Fem til ti lange jobbreiser på businessklasse kan gi deg nok poeng til en langtur i en førsteklasses seng, avhengig av hvilket bonusprogram du benytter deg av. Her om bord i Air France’s dobbeltdekker A380 fra overrekkelsen i 2009.

Har du betalt en privat reise med bonuspoeng opptjent på jobbtur? I så fall har du frem til nå måttet føre opp verdien av reisen i skattemeldingen og skattet av den.

– Selv om det har vært skattepliktig, er mitt inntrykk at det har vært allment akseptert å bruke poengene på det man ønsker, sier Per Arne Villadsen, administrerende direktør i reisebyrået Berg-Hansen.

Men fra nyttår blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere og trekke skatt for private reiser betalt med poeng fra jobbturer.

Hvordan skal arbeidsgiverne kunne følge med på hva de ansatte bruker poengene på, og hvor disse poengene er opptjent?

– Det enkle svaret er at det ikke er mulig, sier Villadsen.

Kan bli forbud mot privat bruk av jobbpoeng

Som sjef i reisebyrået må han forholde seg til de nye skattereglene både som arbeidsgiver og som rådgiver for kundene.

– Basert på samtaler med skattemyndighetene, har jeg forstått det slik at det ikke er noen forventning om at arbeidsgiver skal ha oversikt over dette. Det har de jo heller ingen juridisk mulighet til, sier Villadsen.

Per Arne Villadsen, administrerende direktør i reisebyrået Berg-Hansen.

Han ser for seg to mulige løsninger for norske arbeidsplasser fra nyttår:

  • Arbeidsgivere kan forby privat bruk av poeng fra tjenestereiser. Dette forbudet gjelder blant annet for statsansatte, som må bruke poengene på nye arbeidsreiser. Det er også hovedregelen for stortingsrepresentanter.
  • Alternativt kan man lage et system for at arbeidstagere rapporterer inn privat bruk av slike poeng.

– Det andre alternativet baseres på tillit. Det medfører lite arbeid for arbeidsgiver, men det vil spise av arbeidstiden til den ansatte, som må holde oversikt over dette, sier Villadsen.

Han tror mange har lyst til å rapportere inn privat bruk for å kunne beholde fordelen.

– Men har man lyst til å jukse, vil det fortsatt være mulig. Jeg som arbeidsgiver kan ikke kreve innsyn i hvordan du har finansiert din reise til Bergen, sier han.

Villadsen påpeker at det kan være et svare strev å holde oversikt over de mange bonusprogrammene.

Han spår at begge de to alternativene vil bli utbredt fremover.

– Det legges en ekstra byrde

Nina Melsom er direktør for Arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som mottar mange henvendelser om dette.

– Det første bedriftene må gjøre, er å skaffe seg en oversikt over hvilke ansatteordninger som finnes i bedriften. Vårt råd er dernest å avklare om det skal være lov for ansatte å bruke slike ordninger. Så må de gi tydelig informasjon om hvilken policy som gjelder og hvilke plikter de ansatte har. Er det OK å bruke poeng fra jobbreiser, som det fint kan være, må de etablere rutiner for at det rapporteres inn til arbeidsgiver, sier hun.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

I tillegg må arbeidsgiverne fra nyttår betale arbeidsgiveravgift for de ansattes private bruk av bonuspoeng fra jobbreisene.

– Det er klart det legges en ekstra byrde på arbeidsgiver, både i form av ekstra rapporteringsplikt og ekstra arbeidsgiveravgift. Våre medlemmer lurer på hvordan de skal klare å oppfylle den nye plikten på en god måte, sier Melsom.

Hun tror det kan ta tid å få på plass verktøy og systemer.