Økonomi

Her er Høegh-familiens jungel av selskaper i skatteparadis

Flere av selskapene i skatteparadiset De britiske jomfruøyene blir kontrollert fra kanaløya Guernsey (bildet). Se mer utfyllende grafikk over selskapsstrukturen lenger ned i saken.

30 ulike eierselskaper i en rekke forskjellige land kontrollerer Høegh-familiens postboksselskaper i skatteparadiset De britiske jomfruøyene.

  • Halvor S. Njerve
  • Fredrik Hager-Thoresen
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Se digitalgrafikken som viser selskapsstrukturen lenger ned i saken.

Aftenposten har tidligere fortalt om hvordan det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca gjennom 20 år har hjulpet den norske milliardærfamilien Høegh med å opprette selskaper i skatteparadis.

En gjennomgang av tusenvis av lekkede dokumenter fra advokatfirmaet gir et eksklusivt innblikk i hvordan selskapsstrukturen er bygget opp. (se grafikk lenger ned i saken).

Bakgrunn:

Les også

Omstridt advokatselskap har hjulpet norsk milliardærfamilie med postboksselskap i skatteparadis i 20 år

  1. februar 2001 bestilte en Høegh-ansatt et nytt postboksselskap med navnet Sala Palmer Enterprises Limited fra Mossack Fonseca. Selskapet med navn etter Fantomets kone ble opprettet på De britiske jomfruøyene samme dag.
En Høegh-ansatt bestilte selskapet Sala Palmer Enterprises 2. februar 2001. Det ble registrert på De britiske jomfruøyene samme dag.

Sala Palmer hadde en egenkapital på 13 millioner kroner i 2006. Det ble oppløst i 2007, ifølge de lekkede dokumentene.

Selskapet hadde en enkel selskapsstruktur. Aksjene sto i Thomas Høeghs navn. Det er ikke tilfelle i de aller fleste Høegh-selskapene som er registrert på Jomfruøyene. Vanligvis benytter familien seg av en rekke ulike eierselskaper for å kontrollere postboksselskapene.

Til Guernsey først

Et selskap går igjen i dokumentene: Aequitas Holding ARL er registrert på Guernsey og eier et annet selskap med nesten samme navn som kontrollerer minst fem andre selskaper på Jomfruøyene. I 2014 hadde selskapet en egenkapital på i alt 4,8 milliarder kroner, ifølge opplysninger fra regnskapsregistrene i Brønnøysund.

Dette selskapet er ikke inkludert i den store figuren fordi det ikke er direkte knyttet til noen av Mossack Fonseca-selskapene

Tre av de fire Høegh-arvingene har eierandel i Guernsey-selskapet. Men veien fra personlig eier til Aequitas Holding er lang:

Leif O. Høegh kontrollerer 41,7 prosent av Aequitas Holding på Guernsey via fire norske aksjeselskaper og såkalte Europaselskaper (SE). Morten W. Høegh kontrollerer 47,8 prosent av selskapet via en såkalt «trust» (har likhetstrekk med en stiftelse) og to andre selskaper i skatteparadis. Thomas Høegh kontrollerer 10,5 prosent via en kjede med én «trust», et selskap på Jomfruøyene og et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Via Jomfruøyene

Men det stopper ikke der. Aequitas Holding på Guernsey eier nemlig 100 prosent av Aequitas Investments Ltd., som er registrert på Jomfruøyene. De lekkede dokumentene i Panama Papers viser at dette selskapet igjen eier fem aktive postboksselskaper opprettet av Mossack Fonseca på Jomfruøyene. Alle disse fem har «Höegh Capital Partners» eller «HCP» i navnene.

Om hele kapitalen på 4,8 milliarder kroner i Guernsey-selskapet er flyttet ut til Jomfruøyene eller om noe ligger igjen på Guernsey, fremgår ikke av de lekkede dokumentene.

Se digitalgrafikken som viser selskapsstrukturen . Saken fortsetter under denne.

Les mer om dette:

Les også

Her er milliardfamiliens jungel av selskaper i skatteparadis

Tilbake til Norge

Aequitas Investments kontrollerer forøvrig også et norsk aksjeselskap med nesten samme navn, som i 2014 hadde knapt 940 millioner i egenkapital. Dette norske aksjeselskapet eier blant annet aksjer i Aker ASA, hvor Leif O. Høegh er styremedlem.

Les også

Høegh-familien svarer: «Höegh Capital Partners er ikke hemmelig, bare privat»

Minst fem andre av Høeghs postboksselskaper har andeler i norske aksjeselskaper. I noen tilfeller står også norske selskaper som direkte aksjonær i postboksselskapene. Den yngste arvingen, Harald Høegh, bruker for eksempel sitt norske selskap Vind AS til å kontrollere sine andeler på i underkant av en fjerdedel i tre postboksselskaper registrert på Jomfruøyene. Vind AS hadde en egenkapital på knapt 1,4 milliarder kroner i 2014.

I alt er det 23 selskaper og én Høegh-ansatt i en rekke land som står, eller har stått, som eiere av postboksselskapene som er opprettet av Mossack Fonseca på vegne av Høegh. I tillegg har seks av postboksselskapene eierandeler i andre postboksselskaper.

Høegh-familiens administrasjonsselskap på Guernsey har kontor i en steinbygning øst på øya.

Mistet oversikten

15 av de 42 selskapene har «Höegh Capital Partners» eller «HCP» i navnene. Det har ført til at Mossack Fonseca ved flere anledninger har mistet oversikten over Høegh-familiens samling av selskaper.

Allerede i 1999 måtte en Høegh-ansatt forklare overfor Mossack Fonseca: «Vi er nå i ferd med å få en rekke selskaper som heter noe med Höegh eller Höegh Capital Partners. Dette er familiens «merkenavn», og alle selskapene er tilknyttet hverandre.» (Aftenpostens oversettelse, journ.anm.).

Alle Høeghs postboksselskaper omtales som holdingselskaper i de lekkede dokumentene. Da Mossack Fonseca i 2014 etterlyste mer informasjon om hva de aktive selskapene faktisk driver med, opplyste Høeghs ansatte på Guernsey at selskapene hadde aktivitet blant annet i Jersey, Delaware, Guernsey, Caymanøyene og Storbritannia.

Her bekreftes det at Morten Høegh er den reelle eieren av Höegh Capital Partners PE (US) Ltd. Selskapets hovedaktivitet er i skatteparadiset Delaware i USA, ifølge dokumentet. Det kommer også frem at selskapets midler kommer fra Høegh-familiens arv. Andre dokumenter viser at Leif Høegh og Thomas Høegh også kontrollerer det samme selskapet.

Truet med å flytte

De mange henvendelsene fra Mossack Fonseca om selskapenes aktivitet førte til frustrasjon blant de Høegh-ansatte på Guernsey. Til slutt truet de Mossack Fonseca med å flytte alle over til et annet advokatfirma dersom de ikke sluttet å sende så mange forespørsler.

Kommentar:

Les også

«Strukturen illustrerer hvordan bruk av skatteparadis også er en del av norsk selskapsdrift»

«Jeg har bedt dere om å utarbeide en liste over alle dokumenter dere mangler som er relatert til våre selskaper. Vi får nå en eller to henvendelser daglig», skriver en Høegh-ansatt til Mossack Fonseca.

«Kunden er veldig misfornøyd», heter det i en intern e-post mellom ansatte i Mossack Fonseca.

OPT_2804selskapskjede_doc6ph7buh37rs17d97r8r3-ciNDLzBcbe.jpg

Høegh-familien svarer

De lekkede dokumentene fra Mossack Fonseca gir ikke grunnlag for å si at Høegh-familien har gjort noe ulovlig.

Dokumentene gir imidlertid et detaljert innblikk i hvordan den norske milliardærfamilien har etablert seg i flere skatteparadis, og Aftenposten har ønsket å stille spørsmål rundt dette til Høegh-familien.

De ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål, men Leif O. Høegh har sendt et tilsvar på vegne av på vegne av seg selv, sin bror Thomas Høegh og sine fettere Morten Høegh og Harald Høegh. Her er utdrag fra dette:

Leif O. Høegh svarer på vegne av seg selv, sin bror og sine fettere.

Höegh Capital Partners er ikke hemmelig, bare privat. Det er åpenbart at vi ikke gjemmer oss bort. Vi bruker eget navn, reguleres frivillig av kredittilsyn i tre land og rapporterer til myndigheter i de fleste store finanssentra.

(...)

Selskapsstrukturen reflekterer at eierne lenge har bodd i England, hvor reglene legger opp til at internasjonale investeringer eies fra utlandet. Alle utlendinger som er bosatt i England og investerer internasjonalt, etablerer seg slik. Dette er allment kjent og godkjent av myndighetene.

(...)

Våre selskap er ikke postboksselskap – alle henvendelser vedrørende selskapene kan skje til administrasjonen på Guernsey. Vi etablerer ikke selskaper i noe land for å unnta informasjon fra offentlige myndigheter. Vi gjør ingen forsøk på å gjemme oss. Styremedlemmene i våre selskap er ikke stråmenn, men er de personene som er involvert med å forvalte verdiene i selskapene. De er alle Høegh-ansatte som er helt vanlig for internstyrer.

(...)

Mossack Fonseca har kun levert en ytterst begrenset tjeneste, nemlig formidling av ferdigregistrerte selskaper og betaling av årlig gebyr til det lokale foretaksregisteret. Dette er hylleselskaper som det er vanlig at advokatkontorer verden over tilbyr.

Les hele tilsvaret her:

Les også

«Höegh Capital Partners er ikke hemmelig, bare privat»

_05A4032_doc6p9ui2jnd4m3gkyed0f.jpg
2804høeghselskapene.pdf

Les mer om

  1. Panama Papers