Økonomi

Slik tappes verdens fattigste land for penger

De er blant verdens fattigste land, men det forhindrer dem ikke fra å bli tappet for enorme pengesummer hvert eneste år.

Det afrikanske landet Togo er et av de landene i verden som sliter aller mest med ulovlig kapitalflyt. Foto: ERICK KAGLAN

 • Kenneth Lia Solberg

Narkokarteller, mafia, korrupte diktatorer og en rekke multinasjonale selskaper har noe til felles: de er alle med på å tappe ressurser og penger fra noen av verdens fattigste land.

Og noen taper mer enn andre. En rapport fra den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) viser at 20 land taper mer penger på ulovlig kapitalflyt enn de mottar i bistand og utenlandske investeringer kombinert. Rapporten "Illicit Financial Flows and Development Indices: 2008-2012" ble nylig publisert og tar for seg hvordan 82 av verdens fattigste land tappes for penger gjennom ulovlig kapitalflyt.

Ulovlig kapitalflyt er et begrep som omfatter alle former for ulovlig flyt av kapital (f. eks penger eller råvarer) fra et land til et annet. Det kan være alt fra narkotikasmugling til skatteunndragelser og hvitvasking.

— Først nå dette blir tatt på alvor

- Det er først de 2-3 siste årene at store internasjonale institusjoner som Verdensbanken, IMF og OECD har begynt å ta denne tematikken på alvor, sier Tom Cardamone, direktør i GFI til Aftenposten.

GFI har etablert seg som en av de fremste institusjonene i verden når det gjelder å analysere og lage statistikk over ulovlig kapitalflyt.

GFI viser at feilfakturering er blant de vanligste teknikkene som benyttes for å få kapital over landegrensene på ulovlig vis. I tillegg kommer mer tradisjonelle teknikker som smugling av kontanter og råvarer med påfølgende hvitvasking samt skjulte overføringer til hemmelige bankkonti.

— I dag er det slik at feilfakturering på handelsvarer er en lavthengende frukt. For å få slutt på denne typen svindel holder det ikke å styrke skatteadministrasjonen i landene som er rammet av dette - man må også styrke tollmyndighetene. Disse landene trenger teknologi og riktige verktøy for å stoppe denne typen feilprising, sier Cardamone.

Tom Cardamone, direktør i Global Financial Integrity. Foto: Kenneth Lia Solberg

Ulovlig kapitalflyt har ifølge GFIs egne tall økt med 9,4 prosent årlig i utviklingsland i perioden 2003-2012. Det er omtrent det dobbelte av økningen i landenes bruttonasjonalprodukt i samme periode.

Skryter av Norges innsats

Cardamone skryter av Norges innsats i kampen mot ulovlig finansiell flyt.

— Norge var et av de første landene som pekte på dette problemet, og har vært en leder på dette områder over flere år, sier Cardamone, som sier han opplever like stort engasjement fra nåværende regjering som den forrige når det gjelder denne tematikken.

Han mener skatteparadiser er et kjerneproblem når det gjelder ulovlig finansiell flyt over landegrensene.

— De er hemmeligholdsjurisdiksjoner hvor man enkelt kan opprette blant annet skallselskaper, falske stiftelser og truster, sier han.

GFI har ved en rekke anledninger pekt på at slike muligheter for hemmelighold gjør det enklere for kriminelle å holde på med virksomheten sin, enten det er snakk om narkosmuglere, terrorister eller helt ordinære vanlige skattesvindlere.

Cayman Islands trekkes ofte frem når skatteparadiser nevnes. Norske Andreas Ove Ugland og hans bror Knut Axel Ugland eier Ugland House på Cayman Islands, som i 2009 ble trukket fram av president Barack Obama som et eksempel på hvorfor skatteparadiser må bekjempes. Nesten 19.000 selskaper er registrert i bygget. Foto: NTB Scanpix

Cardamone mener det har vært påfallende lite oppmerksomhet rundt effekten ulovlig kapitalflyt har på fattige, så vel som rike land.— En hvilken som helst annen økonomisk kraft av en slik skala ville skapt store overskrifter, og de globale finansinstitusjonene ville stått i kø for å se på hva som kunne gjøres med problemet, sier han.

Langer ut mot skatteparadisene

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, har sett hvordan land som har forutsetninger for høy velstand sliter med fattigdom i brede lag av befolkningen.

— Vi jobber i mange land med en stor ressursrikdom, men hvor millioner fremdeles lever i den dypeste fattigdom. Flere av disse landene har ikke engang mulighet til å levere selv de mest grunnleggende tjenester til sine innbyggere, sier hun til Aftenposten.

Et av tiltakene som er blitt fremhevet som effektivt i kampen mot skatteunndragelser og kapitalflukt, er land-for-land-rapportering (LLR).

— Kirkens Nødhjelp ropt varsku i årevis når det gjelder denne tematikken, og vi har jobbet politisk med dette mange år. Vi ble til en viss grad hørt i 2013, da regjeringen innførte land-for-land-rapportering (LLR), og nylig ble dette regelverket også skjerpet i Stortinget. Dette er viktige skritt på veien, sier Helland.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland. Foto: Jan T. Espedal

Hun legger ikke noe imellom når hun skal beskrive skatteparadisenes ansvar for ulovlig kapitalflyt. — Skatteparadisene er på en måte den moderne kriminelle frihavnen i verden. Pengene flyter fritt, uten at noen spør om hvor de kommer fra, og slik sett har skatteparadisene hatt en svært viktig rolle når det gjelder å muliggjøre ulovlig kapitalflyt.

Vil ha internasjonalt skatteorgan i regi av FN

Helland oppfordrer utenriksminister Børge Brende (H) og regjeringen til å støtte opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN-regi når han i midten av juli reiser til Finansiering for utvikling konferansen i Addis Ababa i Etiopia midten av juli.

Konferansen arrangeres 13-16. juli, og på toppen av agendaen står det å komme frem til hvordan arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål skal finansieres.

— Dette er en kjempeviktig prosess. I dag bestemmes løsningene på globale skatteproblemer nesten utelukkende av OECD, som er verdens rikmannsklubb. Det er litt naivt og tro at disse vet best hvilken skattepolitikk som fungerer best i utviklingsland, sier Helland, som mener et skatteorgan i regi av FN vil kunne gi utviklingsland større innflytelse til å utvikle løsninger som passer for alle land.

Helland får imidlertid ikke støtte fra Utenriksdepartementet på dette området.

— Diskusjoner forut for Finansiering for utvikling-konferansen i Addis Abeba nå i juli har vist at det i øyeblikket ikke er flertall å opprette et nytt internasjonalt organ på skatteområdet. Som tilrettelegger for disse forberedelsene respekterer Norge at dette er situasjonen, skriver UD i en e-post.

Børge Brende: Tapper landene for ressurser

Utenriksminister Børge Brende påpeker at ulovlig kapitalflukt er ødeleggende for muligheten til bærekraftig utvikling i utviklingsland.

— Skadevirkningene er særlig store i utviklingsland fordi ulovlig kapitalflyt tapper landene for ressurser og undergraver skattegrunnlaget og står dermed i veien for en mobilisering av nasjonale ressurser til bærekraftig utvikling, fattigdomsreduksjon og klimatiltak, sier Brende til Aftenposten.

Brende peker også på skatteparadisenes rolle.

— Skatteparadiser bidrar til å gjøre ulovlig kapitalflyt mulig, konstaterer han.

Utenriksminister Børge Brende (H) mener skatteparadiser muliggjør ulovlig kapitalflyt. Foto: NTB Scanpix

— Norge har gjennom flere år gitt støtte til ulike sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for å løfte dette problemet opp på den internasjonale dagsorden. Vi har også arbeidet for å sikre oppslutning om dette arbeidet fra den forestående konferansen om finansiering for utvikling, som finner sted i Addis Abeba 13. – 16. juli, sier Brende.

Regjeringens fem mottiltak

Utenriksministeren lister opp følgende mottiltak som regjeringen har sluttet seg til:

 1. Økt åpenhet om reelt eierskap, det vil si bekjempelse av anonyme stråselskaper. Norge er, sammen med Storbritannia og Danmark, de første land som er i ferd med å innføre åpne registre i tråd med en handlingsplan utarbeidet av OECD
 2. Økt åpenhet omkring multinasjonale selskapers produksjon og regnskap i alle land hvor selskapet opererer. Norge innførte, som én av de første, krav til slik land-for-land rapportering i januar 2014.
 3. Realistisk internprising i henhold til OECDs retningslinjer mellom datterselskaper innen samme multinasjonale selskaper.
 4. Automatisk utveksling av skatteinformasjon mellom land på gjensidighetsbasis, basert på en avtale gjennom OECD.
 5. Standardsetting og veiledning i forbindelse med reform av nasjonale lover mot hvitvasking og tiltak mot finansiering av terrorisme, gjennom Financial Action Task Force Against Money Laundering (tilknyttet OECD) og IMF.
 1. Les også

  Inntektsøkning Malawi: 70 dollar. Norge: 77.000 dollar

 2. Les også

  Stortinget vedtar rapporteringsplikt fra skatteparadiser

 3. Les også

  Skattetriksing koster mange liv i utviklingsland

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kapitalflukt saboterer utviklingen i fattige land | Jon Lomøy

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  FN: 425 milliarder kroner forsvinner hvert år fra Afrika gjennom skatteunndragelser

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Nei, skatteparadiser er ikke greit. Her er fire grunner til det.

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Afrika tappes for milliarder, Regjeringen beskyldes for å være «defensiv» og «tilbakelent»

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Rapport: Hver dag tappes afrikanske land for beløp tilsvarende 14.000 helsearbeidere i et år

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  - Vi blir påvirket av andres glede