Siv Jensen kutter bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner

Finansminister Siv Jensen får store summer i fanget i revidert statsbudsjett. Nesten 1 milliard kroner går ut i skattelette til eldre.

Torsdag formiddag legger finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett 2017.
  • Sigurd Bjørnestad

Regjeringen foreslår i alt netto 3,5 milliarder kroner i reduserte utgifter på enkeltposter på statsbudsjettet 2017.

Den store posten er anslag på mindre utgifter på folketrygden, men andre utgifter blir satt opp på enkeltposter.

Finansministeren øker inntektene med knapt 3,3 milliarder kroner på spesifiserte poster, særlig ved økt utbytte fra statsbedriftene.

Men hun nedjustersamtidig anslaget for det strukturelle skatteinntektene med 2 milliarder kroner.

Alt dette summerer seg opp til at Siv Jensen kan kutte den planlagte bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner.

Torsdag formiddag la Jensen frem Revidert nasjonalbudsjett 2017 på en pressekonferanse i regjeringskvartalet.

Kutter bruken av oljepenger

I statsbudsjettet som ble vedtatt i høst var planene å bruke 225,6 milliarder oljekroner i år for å få budsjettet til å gå i balanse.

Nå regner Regjeringen altså å klare det med mindre oljepenger.

Dette er ikke et nytt statsbudsjett, men en oppdatering av alle budsjettanslag og økonomiske prognoser i statsbudsjettet for 2017. Det ble vedtatt like før jul i fjor.

Her plusser Jensen på utgiftene

Jensen gir 840 millioner kroner i skattelette til pensjonistene. Dette skal plastre såret som vil oppstå i det kommende pensjonistoppgjøret.

Gitt tallene som nå ligger på bordet og gitt de vedtatte reglene for å regulere løpende pensjoner, ligger det an til at alderspensjonistene for tredje året på rad får redusert kjøpekraft.

Les også

Pensjonistene får lavere kjøpekraft tredje året på rad

Her får hun pengene

En rekke utgifter på budsjettet blir lavere enn antatt og en del inntekter blir oppjustert.

De store postene er:

  • 5,5 milliarder kroner lavere utgifter i Folketrygden
  • Økt utbytte fra statsselskapene med 2,3 milliarder kroner
  • Andre forslag til økte inntekter gir 839 milliarder kroner

Slik justerer hun prognosene

Regjeringen gjør en rekke justeringer i prognosen for norsk økonomi i 2017.

Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 (anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes):

  • 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon (1,7 prosent).
  • 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav (4,6 prosent)
  • 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav (3,1 prosent)
  • 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn (2,7 prosent)
  • Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent (0,7 prosent)
  • 2,1 prosent vekst i privat forbruk (2,3 prosent).

Aftenposten kommer tilbake med mer.