Økonomi

Telenor-direktørene gikk av etter korrupsjonssaken. Med seg fikk de 17 millioner kroner.

Finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen gikk av etter korrupsjonssak. Tilsammen fikk de 17 millioner kroner i godtgjørelse.

Telenors tidligere finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen gikk av i fjor.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Det viser Telenors årsrapport for 2016.

Aa og Espen forlot Telenor etter korrupsjonsgransking i Vimpelcom-saken.

Høy godtgjørelse

Richard Olav Aa fikk ifølge årsrapporten totalt 13,2 millioner kroner i godtgjørelse.

Av Aas totale godtgjørelse på 13,2 millioner, er bare én million kroner grunnlønn.

11,7 millioner kroner omfatter ifølge årsrapporten blant annet forsikring, bilgodtgjørelse, flyttekostnader og skattemessige bonusaksjer knyttet til de ansattes aksjeprogram.

Ifølge Telenors kommunikasjonsavdeling er 6,7 millioner kroner av beløpet knyttet til en individuell pensjonsavtale Aa hadde inngått med Telenor.

Årsrapporten viser at Pål Wien Espens totale godtgjørelse var på 6,3 millioner kroner.

Av disse var 853.000 kroner grunnlønn, mens 5,2 millioner kroner omfatter blant annet forsikring, bilgodtgjørelse, flyttekostnader og skattemessige bonusaksjer knyttet til de ansattes aksjeprogram.

  • Telenor har nå 95 prosent av kundene i land med mye korrupsjon.

Enige om sluttavtale

Etter at Sigve Brekke i april i fjor hadde takket de to for en lang og god tjeneste, sa han at de burde håndtert varslingen i 2011 på en bedre måte.

Richard Olav Aa understreker overfor Aftenposten at hans avgang i Telenor ikke hadde noe med Vimpelcom-saken å gjøre.

– Det var ingenting i Vimpelcom-saken eller Deloitte-granskingen som tilsa at jeg skulle gå. Sigve Brekke og jeg ble enige om at vi var ferdige med hverandre og ble enige om en sluttavtale. Det var en totalpakke med kompensasjon for mange elementer, som bonus, lønn, pensjon, feriepenger og andre goder, sier Aa.

Telenors konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted har vært gjennom et turbulent år.

Pål Wien Espen forteller også at hans sluttavtale er en sum av flere elementer.

– Jeg har fått lønn i oppsigelsesperioden og seks måneder etterlønn etter arbeidsavtalen. Tallene i årsrapporten er en sum av lønn inntil og under oppsigelsen, samt blant annet opptjente feriepenger, bonus og pensjon, sier Espen.

Richard Olav Aa jobber nå som finansdirektør i Fred. Olsen & Co, mens Pål Wien Espen jobber som advokat hos Wikborg Rein.

12 mill. til Sigve Brekke

Årsrapporten viser også at Telenor-sjef Sigve Brekke fikk en samlet godtgjørelse på 12,2 millioner kroner. Til sammenligning var godtgjørelsen på 13,8 millioner kroner i 2015.

En forklaring på nedgangen i konsernsjefens lønn er at han frem til august 2015 var leder for Telenors operasjoner i Asia og hadde en garantert brutto årlig grunnlønn.

Tidligere Norgessjef Berit Svendsen, som fra 1. mars 2017 har fått ansvar for Skandinavia, fikk 5,9 millioner kroner i total godtgjørelse i fjor.

Konsernsjef Sigve Brekke.

68 mill. mer til ledelsen

Total godtgjørelse for hele Telenors ledelse var på 154,1 millioner kroner i 2016, mot 86 millioner kroner i 2015.

– Forklaringen på dette er at flere i konsernledelsen i 2015 ikke var med i konsernledelsen hele året, sier kommunikasjonsdirektør Glenn Mandelid i Telenor.

Dermed blir økningen stor når deres lønn i hele 2016 inngår i godtgjørelsen til konsernledelsen.