Økonomi

Fafo-sjef kritisk til SSB-statistikk

Fafo-leder Anne Britt Djuve mener kvaliteten på dataene fra SSB er et alvorlig problem, og hevder det har medført dem en merkostnad på 450.000 kroner.

Forskningsleder i Fafo, Anne Britt Djuve retter kritikk mot kvaliteten på dataene som leveres fra SSB.
  • NTB

Til Dagens Næringsliv sier hun at det har vært alvorlige feil ved dataene som er levert til tre ulike forskningsprosjekter i Fafo i løpet av det siste året, blant annet forrige ukes rapport om integreringstiltak for innvandrere.

Djuve forteller at de raskt oppdaget feil i dataene og gjorde SSB oppmerksom på det. Feilen ble rettet opp, men kom i retur med nye feil.

– Hadde vi ikke oppdaget feilene kunne vi kommet til helt gale konklusjoner, sier hun.

Politisk redaktør Trine Eilertsen skriver: «SSB-saken handler litt om innvandring, litt om Erling Holmøy og aller mest om kvalitet og rolle

Kostbart ekstraarbeid

Fafo og Djuve har kostnadsberegnet merarbeidet forårsaket av datafeil for bare denne rapporten til 450.000 kroner. Organisasjonen vurderer nå hvordan saken eventuelt skal tas videre.

Fagdirektør Torstein Bye i SSB skriver til DN at SSB gjorde feil i to tilfeller når det kommer til den nevnte rapporten. Den ene skyldtes SSB selv, mens den andre skyldtes feil i data som forskeren selv skulle tilveiebringe.

– Begge ble rettet kjapt uten ekstra kostnad for Fafo, hevder Bye.

Her er bakgrunnen: Åtte forhold som forklarer bråket i SSB

Les mer om

  1. Fafo
  2. Økonomi
  3. Statistisk sentralbyrå