Arbeidslivet endrer seg - det må du også

Linda Spitz var sliten, på grensen til utbrent. Motivasjonen i jobben var borte. Hun måtte ta grep. Løsningen lå i Karrieresenteret.

Linda Spitz ville ut av sin gamle jobb og fikk hjelp fra karrieresenteret i Østfold til å finne ut hva hun ville satse på i steden. I dag underviser 43-åringen innvandrere som er i gang med introduksjonsprogrammet i Sarpsborg kommune.

Etter å ha jobbet med å finne boliger til bostedsløse i mange år følte Linda Spitz seg ferdig og umotivert. I Norge har 15 av landets fylker et karrieresenter, og Spitz fikk hjelpen hun trengte på senteret i Østfold.

— Det hadde vært en lengre og tyngre vei å komme dit jeg er i dag uten karrieresenteret. De hjalp meg til å stole på de beslutningene jeg tok. I dag stilles det stadig større krav i arbeidslivet - folk er nødt til å ha endringsvilje. Men da er det viktig at alle får tilbud om karriereveiledning.

— Jeg skryter av tilbudet til alle jeg kjenner. Det eneste jeg har å utsette på ordningen er at den ikke er lett å få øye på. Jeg hadde aldri visst om karrieresenteret hvis jeg ikke hadde jobbet i samme bygg som dem, sier Linda Spitz.

- Følte meg helt ferdig

43-åringen tror ikke man alltid vil være lykkelig med jobben man har. Men da hun, en vanligvis veldig engasjert person, opplevde at engasjementet sank til under middels, skjønte hun det var noe galt.

— Jeg følte meg helt ferdig med jobben jeg hadde, og da syntes jeg ikke det var riktig å bli hverken av hensyn til meg selv eller av hensyn til jobben, ingen av oss ville være tjent med at jeg fortsatte.

Les også:

Les også

Robotene kommer... men få frykter dem

Vendepunktet

Problemet er bare hva man skal gjøre, når man havner i en slik situasjon. Jo lenger tid man lar det gå, dess mer uløselig kan det se ut for den som står midt oppi det.

— For min del klarte jeg ikke se hvilke muligheter jeg hadde. Jeg spurte meg selv – hva liker jeg egentlig? Hva kan jeg? Så slo det meg at jeg kunne kontakte karrieresenteret i Østfold. Det ble et vendepunkt.

Tid for omstilling

På karrieresentrene får alle over 19 år gratis veiledning.

— Målet må være å få et slikt tilbud i alle fylker og til innbyggere i alle aldre, både skoleelever, studenter og voksne, sier Gina Lund.

-Å få karriereveiledning er et suksesskriterie - det viser at du vil ditt eget beste og tar ansvar, sier Gina Lund, direktør i Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Hun er direktør i Vox — nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som er underlagt kunnskapsdepartementet. Å fremme tilgangen til karriereveiledning og styrke kvaliteten på slik veiledning er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet, påpeker hun.- Det må være match mellom hva folk kan og ønsker og hva samfunnet trenger. Karriereveiledning er en metode å avklare dette på og få mennesker i stand til å gjøre gode valg.

- Samfunnet endrer seg fort

Fordi vi lever i en tid da endringer og omstilling blir stadig vanligere i arbeidslivet, vil livslang læring være et begrep som blir mer og mer aktuelt, mener Lund.

— Før var det slik at når du er barn går du på skole, når du er voksen jobber du. Sånn er det ikke lenger. Samfunnet endrer seg fort og vi må være forberedt på å utdanne oss gjennom hele livet og endre livssituasjonen vår flere ganger.

Stort behov

En rapport Vox ga ut i 2014 viser at én av fire voksne mener de har behov for karriereveiledning, og at 57 prosent av dem som hadde benyttet seg av tilbudet ble motivert til å forbedre sin jobb- og utdanningssituasjonen.

For Linda Spitz førte karriereveiledningen til flere endringer.

— Jeg vil si at det ga meg gutsen tilbake. Karriereveilederne er gode til å få deg til å ønske deg inn i noe nytt og ikke bare bort fra det gamle. For meg ble jeg mer bevisst min egen kompetanse. Jeg fikk tilbake tilliten til at jeg er en engasjert fagperson. Og at mine ressurser best kommer til nytte ved at jeg jobber med mennesker, sier Spitz.

Engasjementet tilbake

— Jeg er utdannet barnevernspedagog, i utgangspunktet fordi jeg ville jobbe med ungdom, noe som av ulike grunner ikke ble noe av tidligere, forklarer hun.

Mens hun gikk til karriereveiledning åpnet det seg en mulighet da det ble ledig et vikariat som sosialfaglig rådgiver på en videregående skole.

— Jeg unner alle den opplevelsen – å få en ny jobb hvor engasjementet kommer tilbake. Jeg stortrivdes i den jobben, men måtte finne noe nytt da vikariatet løp ut etter et år. Nå arbeider jeg med introduksjonsprogrammet for flyktninger i kommunen.

Ikke gode nok

Behovet for å få hjelp til å bruke fagkompetansen man har i en annen setting kommer til å bli større i årene fremover, mener Gina Lund og henviser til OECD-rapporten Skills Strategy fra i fjor. Den konkluderer med at Norge ikke er gode nok på å utvikle den kompetansen arbeidslivet har behov for, noe som er avgjørende for å sikre velferden og konkurransekraften i fremtiden.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) anbefaler å utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning. For, som det blir påpekt i rapporten vil tilgang til karriereveiledning styrke den enkeltes evne til å se hvilken kompetanse de har, hvordan den kan videreutvikles og i hvilke jobber den kan komme til nytte.

På bakgrunn av disse anbefalingene har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes. Utvalget skal legge frem sin rapport med forslag til forbedringer på feltet i første halvdel av 2016.

Et tilbud for alle

— Mange kvier seg for å si opp en trygg jobb. Men hvis de kommer til at det er nødvendig vil jeg si: husk at når en dør lukkes, så åpner det seg alltid nye, sier Linda Spitz.

Hun skiftet ikke bare jobb, men ble også inspirert til å ta mer utdannelse etter å ha fått karriereveiledning.