Økonomi

Norske industribedrifter har overraskende positiv tro på bedre tider

Industriproduksjonen har økt noe de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året.

Industriproduksjonen har økt noe de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, vel 300 bedrifter, melder at utviklingen har vært litt sterkere enn de ventet i mai.

God vekst i offentlig etterspørsel, bedret konkurransekraft og dempet fall i etterspørselen fra oljesektoren har bidratt til økningen.

Den sterkeste veksten har vært innen husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri. Oljeleverandørene rapporterer fortsatt om fall i produksjonen, men nedgangen har avtatt siden mai.

Les også

Casey Gerald var fattig og foreldreløs. Nå er han kjent verden rundt for å blåse liv i oppstartsbedrifter.

Utsiktene er oppjustert fra forrige runde, og kontaktene venter moderat produksjonsvekst de neste seks månedene. Forventninger om at fallet i aktiviteten i oljeindustrien skal avta bidrar til å bedre utsiktene. Bedriftene venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil fortsette å øke.

Kontaktene oppgir at sysselsettingen har vært uendret, men de venter en liten oppgang de neste tre månedene. Den samlede årslønnsveksten i år blir anslått til 2,4 prosent, mot 2,3 prosent i mai.

329 kontaktbedrifter ble intervjuet i denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.