Økonomi

AFP-vekst: Flere jobber fullt og tar ut pensjon

79.000 personer mellom 62 og 67 år mottar nå alderspensjon. Fem ganger så mange som for fire år siden velger å kombinere arbeid og pensjon.

Tom Andre Brubak har agentur på maskiner som er brukt i blant annet forskning, og reiser ofte rundt til kunder som trenger service. - Etter hvert må jeg finne noen som vil ta over, men foreløpig liker jeg å være på farten, sier Brubak. Foto: Ingar Storfjell

 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Tom Andre Brubak (62) driver eget firma og er stadig på farten for å følge opp kunder. Han jobber fullt, men siden i vår har han i tillegg til lønn mottatt alderspensjon.

- Jeg har det jeg trenger av materielle ting. Men jeg tenkte som så at jeg like godt kunne ta ut alderspensjon når jeg har mulighet til det, sier Brubak.

Det er han ikke alene om. 79.000 personer mellom 62 og 67 år mottar nå alderspensjon, viser nye tall fra Nav. Det betyr at én av tre (28 prosent) i denne aldersgruppen er alderspensjonister. For fire år siden gjaldt det bare én av ti (seks prosent).

Nav er bekymret

Økningen skjedde etter at pensjonsreformen for fire år siden gjorde det mulig for 62-åringene å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden og samtidig ta ut lønn og Avtalefestet pensjon (AFP). Seks av ti alderspensjonister under 67 år er nå samtidig registrert i arbeid.

Ole Christian Lien i Nav er bekymret for at ikke alle kjenner til konsekvensene av å ta ut full pott så tidlig.

- Det er selvfølgelig et valg hver enkelt må gjøre, men jeg er redd en del vil bli skuffet over pensjonsutbetalingene når de slutter å jobbe. En undersøkelse vi gjennomførte i 2013 viste at fire av ti undervurderer konsekvensen av å ta ut alderspensjon tidlig. De trodde ikke pensjonen ville reduseres like mye som den faktisk gjør, sier Lien.

Klikk for større grafikk.

Ifølge Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, vil pensjonen bli redusert med rundt seks prosent for hvert år du fremskynder pensjonsuttaket. - Å ta ut pensjon fra 62 istedenfor 67, vil altså gi deg omtrent 30 prosent lavere årlig pensjon hvert år. Resten av livet, sier Dyre Haug.

- Vårt hovedråd for å få en best mulig pensjon er å stå i arbeid så lenge du kan. Og vent med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe, sier Dyre Haug.

Toppskatt på pensjonen

Tom Andre Brubak har ikke tenkt å sløse bort pensjonspengene han får utbetalt. Hver måned sparer han dem på en konto til han skal slutte å jobbe. Da han valgte å ta ut pensjon, hadde han imidlertid ikke tatt med i beregningen at han må betale toppskatt, fordi han både mottar full lønn og pensjon.

- Det er så klart en strek i regningen, som jeg ikke hadde tenkt på. Likevel angrer jeg ikke. Man vet jo ikke hvor lenge man lever, og jeg sparer alle pensjonspengene, sier Brubak.

Ole Christian Lien sier at toppskatt er en av fallgruvene ved å ta ut pensjon før man slutter å jobbe.

- Personer med høy lønn eller formue bør også være varsomme med tidlig uttak. Overstiger lønnen din grensen for toppskatt, må du betale toppskatt på pensjonen som utbetales. Dersom du sparer pensjonen, kan du også risikere å måtte betale formuesskatt, sier Lien.

Kvinner bør tenke seg om

Kvinner generelt bør også tenke seg om før de tar ut tidlig pensjon, fordi de har en høyere forventet levealder enn menn.

Selv om det i hovedsak er best å vente med å ta ut pensjon, kan noen få grupper tjene på å ta ut tidlig pensjon.

- Det gjelder blant andre de som har grunn til å tro at de kommer til å leve betraktelig kortere enn gjennomsnittlig forventet levealder. Har du mye gjeld med høy rente, lønner det seg også å ta ut pensjon tidlig for å nedbetale lånet, sier Lien.

Vil nyte pengene mens de kan

Flest menn og lavt utdannede velger å kombinere arbeid med tidlig alderspensjon.

Det viser en undersøkelse Nav gjennomførte blant personer i denne aldersgruppen i fjor. Det er derimot ingen sammenheng mellom inntektsnivå og tidlig pensjonsuttak, men personer med gjeld har i større grad enn andre valgt tidlig pensjon.

Undersøkelsen viser dessuten at ønsket om å nyte pensjonen mens helsen er god, er den viktigste grunnen til at personer i aldersgruppen 62-66 år har valgt å ta ut alderspensjon, selv om de fortsetter i jobb.

Blant de spurte oppgir ni av ti denne begrunnelsen.

I tillegg svarer åtte av ti at de har valgt tidlig pensjon for å kunne disponere pengene selv. Syv av ti tror dessuten det er økonomisk lønnsomt for dem å ta ut tidlig pensjon, og nesten like mange svarer at de vil spare pengene.

- Undersøkelsen viser at mange verdsetter valgfriheten som følger med å ta ut pensjonen her og nå, fremfor å la den stå, sier Ole Christian Lien.

Overraskende

Han synes det er litt overraskende at såpass mange mener det er fornuftig å ta ut tidlig pensjon.

- Dette regnestykket avhenger av faktorer som man ikke kjenner til nå, som egen levealder og renteutvikling.

Basert på dagens rentenivå er det imidlertid kun et fåtall som faktisk har grunn til å forvente at tidlig uttak vil lønne seg, sier Lien.

 1. Les også

  Robert Eriksson mener eldre arbeidstagere er like dyktige som yngre. Men det er de ikke.

 2. Les også

  Samlet fagbevegelse sabler ned regjeringens forslag

 3. Les også

  NHO vil heve AFP-grensen

Relevante artikler

 1. KARRIERE

  Joar Kavli har valgt å ta ut tidlig pensjon. Her er fem argumenter for – og fem imot.

 2. ØKONOMI

  Reformen som angår alle var ferdig forhandlet i 2009. Først om to år kommer besparelsene.

 3. KARRIERE

  Er det sant at det ikke er smart å gå av idet man fyller 67 år?

 4. ØKONOMI

  Jobbekspertene: Er du ung bør du kanskje være bekymret for pensjonen din

 5. FORELDRELIV

  Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn

 6. ØKONOMI

  Jobbekspertene: Forvirring om AFP