LO krever økning i reallønnen i årets lønnsoppgjør

Økt kjøpekraft og reallønnsøkning for alle medlemsgrupper er hovedkravene til LO foran årets lønnsoppgjør – der det også kan bli strid om pensjoner.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen krever reallønnsøkning for alle medlemsgrupper ved årets lønnsoppgjør.

Tirsdag la LO frem sin strategi for årets lønnsoppgjør. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er klar på hva han ønsker.

– LO krever økt kjøpekraft til alle, sa han i sin innledning til LOs representantskapsmøte.

LO vil også fremme krav om likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

Les også

LES OGSÅ: Toppene i LO tause om Giskes kamp for politisk comeback

Lønnsveksten spist opp

Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent ble i stor grad spist opp av økte strømpriser, viste tallene fra Teknisk beregningsutvalg, som ble lagt frem mandag.

LO peker også på at inntektsfordelingen i private tjenestenæringer er blitt betydelig skjevere de siste årene. Gevinstene hentes ut av kapitaleierne, men skulle ha kommet alle til gode gjennom lavere priser på varer og tjenester. Misforholdet er ikke bærekraftig over tid, mener LO.

I 2016 var det en svært lav lønnsvekst på 1,7 prosent, mens veksten var på 2,3 prosent i 2017.

Leder Pål N. Arnesen i YS-Stat sier til Parat24 at også de har en tydelig forventning om reallønnsvekst til alle statsansatte.

– Jeg forventer et oppgjør hvor vi kommer i havn over 3 prosent, sier Arnesen.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer store grupper i kommunene, er på sin side ikke fornøyd med at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn.

– Selv om kvinnene har nærmet seg litt, går dette altfor sent, mener hun ifølge Fagbladet.

I 2018 utgjorde gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte kvinner 88,5 prosent av lønn for menn, mot 88,1 prosent året før.

Les også

LES OGSÅ: Industriansatte tok et stort jafs av kaken i fjor

Pensjon på dagsordenen

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det forhandles kun om lønnsregulering. Men i år vil striden også stå om Offentlig tjenestepensjon, ettersom partene i fjor utsatte sluttforhandlingene til i år.

– Vi har lovet medlemmene at vi skal få på plass en ny og mer rettferdig AFP, hvor alt man tjener gjennom alle arbeidsår, skal telle med når man jobber på en arbeidsplass med tariffavtale, sa Gabrielsen i sin tale.

En ny lov om offentlig tjenestepensjon ble fremforhandlet i mars 2018 og skal iverksettes fra 1. januar 2020.

Men innen november i år må det blant annet forhandles frem en avtale om særaldersgrenser for grupper som har lavere pensjonsalder enn vanlig. Stridens kjerne er da hvilken opptjening de da skal ha, skriver ABC nyheter.

– De av våre medlemmer som har slitt seg gjennom et langt arbeidsliv, skal få muligheten til å gå av med en verdig pensjon. De skal ikke avspises med smuler, slår Gabrielsen fast.

Les også

LES OGSÅ: Konkurransetilsynet vil krympe inkassoselskapenes skyhøye fortjeneste

Skjev byrdefordeling

LO vil heller ikke akseptere at direktører og toppledere i staten stadig har en bedre lønnsutvikling enn vanlige arbeidstagere.

LO peker også på at regjeringens skattepolitikk har bidratt ytterligere til en skjev byrdefordeling. Mens eiere har fått store skattekutt, er skattene skjerpet for vanlige lønnstagere, blant annet gjennom reduserte pendlerfradrag og skatt på kost og losji.

– Kapitaleiere stikker av med en stadig større del av kaken, slår Gabrielsen fast.

Selv om regjeringens hensikt er å få kapitaleiere til å investere i ny næringsvirksomhet, er investeringsutviklingen historisk svak, konstaterer LO.