Økonomi

Dette er snittlønnen i ulike yrker

Den gjennomsnittlige månedslønnen har økt med 2,9 prosent. Dermed har lønnsveksten tatt seg opp sammenlignet med de to siste årene.

De som jobber i butikk, ligger under snittet både for lønnsvekst og for gjennomsnittlig månedslønn. De fikk en økning på 2,8 prosent mellom september 2017 og september 2018 og tjener 31.600 kroner i måneden.
  • NTB

Den gjennomsnittlige månedslønn er 45.600 kroner for en som jobbet heltid. Økningen var på 1.300 kroner, som tilsvarer 2,9 prosent. Beregningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er gjort fra september 2017 til september 2018.

Direktører slått av leger

Lønningene er høyest oljenæringen. Her var snittlønnen på 72.700 kroner.

Aller dårligst tjener de som jobber i overnatting- og serveringsbransjen. De har et månedssnitt på 31.300, til tross for at de fikk en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Om man ser på hver enkelt yrkesgruppe, er det legespesialister som tjener aller best, med 83.100 kroner i måneden.

Folk med tittelen administrerende direktører følger tett bak med en snittlønn i måneden på 78.100. De sikret seg en lønnsøkning på 3,3 prosent fra september 2017 til september 2018, altså mer enn snittet for alle arbeidstakere.

Lønningene er på et annet nivå i en del av de yrkene der mange jobber. Helsefagarbeidere tjener 38.800 kroner i måneden, mens de som jobber i butikk fikk en lønnsvekt på 2,8 prosent og tjener 31.600 kroner.

  • Henrik (24) har kun to års utdanning, men tjener bedre enn snittet: – Avgjørende for at jeg valgte dette yrket.

Snittlønnen for forskjellige yrker

Dette er de ti best betalte og ti dårligst betalte yrkene, ifølge SSB.

Det er beregnet snitt for månedslønn pr. september 2018. Det er registret nærmere 400 yrker. Her er den fulle listen fra SSB.

Best betalt:

1. Handels- og skipsmeglere 109.000 kroner

2. Ledere av olje- og gassutvinning 106.930 kroner

3. Toppledere i offentlig administrasjon 95.010 kroner

4. Finansmeglere 94.700 kroner

5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 90.190 kroner

6. Flygere 89.490 kroner

7. Geologer og geofysikere 83.810 kroner

8. Legespesialister 83.140 kroner

9. Finans- og økonomisjefer 83.130 kroner

10. Flygeledere 82.580 kroner

Dårligst betalt:

326. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 29.310 kroner

327. Kjøkkenassistenter 28.980 kroner

328. Servitører 28.610 kroner

329. Bartendere 28.420 kroner

330. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 28.090 kroner

331. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere 27.940 kroner

332. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27.080 kroner

333. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26.590 kroner

334. Intervjuere 26.510 kroner

335. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26.020 kroner

Dårlig blant innvandrere

Innvandrere tjener dårligere enn nordmenn. De som har en afrikansk bakgrunn tjener aller dårligst med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.600 kroner. I den andre enden av skalaen står folk fra USA og Canada som i snitt får 52.600 kroner.

Arbeidsfolk med bakgrunn fra Øst-Europa, som er blant de største gruppene med utenlandske arbeidstakere, fikk i snitt en månedslønn på 36.100 kroner.

Det er i tillegg mange utlendinger som er pendlere eller har korttidsjobber i Norge, og som ikke bor fast her. Nesten 75.000 kommer fra EU-land og Norden. De hadde en lønnsvekst på bare 1,2 prosent og tjente i snitt 35.800 kroner.

Privat

Ifølge SSB var lønnsvekten for privat ansatte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018.

Ansatte i staten tjente 49.600 kroner, og hadde en økning på 3,2 prosent. De som jobber i kommunen tjener i snitt 41.500 i måneden og fikk en økning i månedslønnen på 2,8 prosent.

Les mer om

  1. Privatøkonomi
  2. Skattepolitikk