Økonomi

Dårlige aksjefond blir nedlagt. Dét pynter på historien.

Tilbudslisten fra banken og andre som leverer aksjefond, gir et skjevt bilde av historien. Fond som har gått dårlig, er ofte nedlagt og fjernet fra listen.

Mange aksjefond overlever ikke livet på Oslo Børs. Da blir de nedlagt og forsvinner fra de aktive fondenes historikk.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Du står overfor valget mellom å plassere aksjesparingen din i et billig fond eller betale mer for et såkalt aktivt fond.

Historisk avkastning i aktive fond vil være en viktig del av vurderingen. Den viser om de ulike fondene har skapt høyere eller lavere avkastning enn gjennomsnittet på børsene.

Men tilbudslisten med historisk avkastning forteller ikke hele historien om de aktive aksjefondene: Mange fond har falt ut av statistikken fordi de er nedlagt.

Ikke hele historien

Beregninger KLP Kapitalforvaltning har utført for Aftenposten, viser at det systematisk er dårlige fond som blir nedlagt.

– Dermed vil det på ethvert tidspunkt være en skjevhet i tallene som viser historisk avkastning for de aktive fondene. Fond som har gjort det dårlig, vil ikke synes. Aktivt forvaltede fond som gruppe vil komme for gunstig ut, sier porteføljeforvalter Joakim A. Embu i KLP Kapitalforvaltning.

KLP tilbyr nesten bare passivt forvaltede fond.

Beregningene er utarbeidet på grunnlag av data fra analyseselskapet Morningstar.

 • Her er Aftenpostens omtale av de aktive aksjefondenes resultater i 2018:

Les også

 1. Nesten tre av fire aksjefond påførte kundene ekstra tap i fjor

 2. Folk solgte aksjefond på bunn i fjor

Norsk aksjefond delt i tre

Embu har sett på i alt 40 aktivt forvaltede aksjefond som investerer på Oslo Børs. Han har delt disse fondene i tre grupper:

 • Fond som eksisterer ved utgangen av 2018 (27 fond)
 • Fond som har eksistert i alle årene 2000–2018 (19 fond)
 • Fond som har eksistert etter 2000, men som er lagt ned i denne perioden (13 fond)

For hver av disse gruppene har han regnet ut gjennomsnittlig ekstra avkastning hvert år, målt i forhold til Oslo Børs.

Minus i nedlagte fond

Den årlige ekstra avkastningen for fondene i de ulike gruppene er summert over tid for å få den samlede ekstra avkastningen siden 2000, målt i forhold til gjennomsnittet for alle aksjene på Oslo Børs.

Tallene for avkastning viser:

 • Gruppen av nedlagte aktive fond hadde en avkastning fra 2000 til 2017 som samlet sett var 21 prosentenheter dårligere enn Oslo Børs. 2017 var siste året et fond ble nedlagt.
 • Fondene som eksisterte hvert år 2000–2018, ga en samlet ekstra avkastning på drøyt 100 prosentenheter over disse årene.
 • Alle eksisterende fond ved utgangen av 2018 hadde en samlet ekstra avkastning på 130 prosentenheter over årene 2000–2018.


 • Her er Aftenpostens omtale av de aktive aksjefondenes resultater i 2017:

Går dårlig og blir lagt ned

Embu forklarer tallene slik.

– Tallene viser at det er de dårlige fondene som blir lagt ned. Når vi ser oss bakover, så har de nedlagte fondene hatt en tendens til å gå på veldig store tap mot gjennomsnittet på Oslo Børs når de bommer på veddemålene. Avstanden opp til andre aktive aksjefond er meget høy, sier han.

Nedleggelse skjer ved at et fond blir lagt inn i et annet fond eller ved at kundene får tilbake pengene sine. Dårlige fond klarer ikke tiltrekke seg kapital, de forblir små, og dermed er livsgrunnlaget borte.

Satt på spissen betyr dette: En småsparer som på et gitt tidspunkt ser seg bakover på historien til fondene på bankenes tilbudsliste, vil få et forskjønnet bilde aktiv aksjeforvaltning.

Om noen år vil også noen fond på dagens tilbudslister være borte. Men ingen kan spå hvilke.

Næringen svarer

Adm. direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening sier det ikke er noe krav om å vise nedlagte aktive aksjefond i offentlige informasjonsportaler eller i oversikter fra banker og andre leverdører av fond.

– Det ville vært rart. Det blir som å kreve at en bilforhandler skal informere om utgåtte modeller, sier han.

Han er derimot tilhenger av at de som lager særskilte analyser av historikken i aktive fond opplyser om de har tatt hensyn til nedlagte fond eller ikke.

Investerer i norske aksjer

Også analyseselskapet Morningstar har sett på liv og død blant de aktivt forvaltede aksjefondene:

 • Blant aktive aksjefond som investerer i norske aksjer, var overlevelsesraten drøyt 75 prosent regnet gjennom de fem siste årene til i fjor. 55 prosent av de aktive fondene hadde både overlevd de fem siste årene og gitt en avkastning bedre enn Oslo Børs over disse årene.
 • Overlevelsesraten over de ti siste årene var litt lavere, og knapt 45 prosent av de aktive fondene hadde både overlevd i ti år og klart en bedre avkastning enn Oslo Børs over disse årene.

Investerer globalt

Morningstar har også sett på mer enn 1600 europeiske, aktive aksjefond med globale investeringer.

Tallene viser at knapt ett av ti slike fond har klart både å overleve de siste ti årene og å gi ekstra avkastning over disse årene.

Tilbyr store globale fond

I praksis er det enklere.

– Norske banker og uavhengige leverandører i Norge tilbyr som regel store globale fond med lang historikk. Det er disse norske småsparere investerer i, sier analytiker Thomas Furuseth i Morningstar.

Han anbefaler å velge fond som har minst fem års historikk og som er av en viss størrelse.

– Men husk at det er meget krevende å levere ekstra avkastning over mange år. Bare et fåtall fond klarer det, sier han.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Fond
 3. Aksjer
 4. Oslo Børs