NHO vil ha godkjent-stempel på innleid arbeidskraft. Fellesforbundet kaller det «å sminke liket.»

NHO vil ha en særskilt godkjenningsordning for innleie av arbeidskraft i bygg og anlegg. Fellesforbundet kaller det er «å sminke liket».

NHO vil bekjempe ulovlig innleie i bygg å anlegg ved å kreve godkjenning.
  • Sigurd Bjørnestad

– En godkjenningsordning vil gjøre det lettere for byggherrer og entreprenørselskaper å sjekke at innleien av arbeidskraft skjer innenfor lover og regler, sier adm. direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i bransjeorganisasjonen NHO Service og Handel.

Kaltenborn peker på renholdsbransjen, som allerede har en slik ordning. Hun vil ha det samme for bygg og anlegg.

– Godkjenningen kan skje i Arbeidstilsynet. Dette vil gjøre det vanskeligere for bemanningsselskaper som driver ulovlig, sier hun.

Adm.dir. Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet organiserer arbeidstagere i byggenæringen. Han stiller seg nesten likegyldig til forslaget fra NHO.

– Dette er som å sminke liket, er hans klare melding.

Han er ikke mot en godkjenningsordning i seg selv.

– Men det er mye viktigere å stramme inn i adgangen til innleie av arbeidskraft. NHOs forslag går ikke til røttene av problemene i bygg og anlegg, sier han.

Bemanning under press

Bemanningsbransjen er under press fra mange kanter. Fast ansettelse i stedet for innleie av arbeidskraft er blitt en kampsak for fagbevegelsen.

På Stortinget ligger fire forslag til behandling, fra partiene Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Alle vil i ulik grad begrense bruken av innleid arbeidskraft.

I tillegg har Arbeids- og sosialdepartementet hatt ute på høring et notat om innleie i bygg og anlegg.

Departementet ber i høringen om synspunkter på en makskvote på 10 eller 15 prosent innleide arbeidstagere på et nærmere spesifisert grunnlag.

NHO Service og Handel vil ikke ha en slik kvote.

– Dette vil være svært vanskelig å gjennomføre i praksis, sier Kaltenborn.

I november i fjor møtte bygningsarbeiderne opp foran Stortinget med et klart budskap mot bemanningsselskapene.

Godkjenning bedre enn forbud

Kaltenborn er enig i at bransjen har «utfordringer».

– Problemet er bemanningsbyråer som driver ulovlig. Men det er bedre å bekjempe disse enn forby de lovlige, sier hun.

Ifølge NHO sikrer EUs direktiv om vikarbyråer at innleide får samme lønn og vilkår som fast ansatte.

– Påstandene om «løsarbeidersamfunnet» og «vill vest» i bransjen er ikke dekkende for dem som driver seriøst., sier hun.

– Men har de forutsigbar arbeidstid og dermed forutsigbar inntekt?

– Mange av dem som jobber i bygg og anlegg gjennom bemanningsselskaper kan i dagens situasjon jobbe så mye de vil. Ofte blir de tilbudt fast jobb i bemanningsselskapet, men særlig utlendinger ønsker heller å ta enkeltoppdrag, sier Kaltenborn.

Nestleder Steinar Krogstad, Fellesforbundet.

Vil tette hull i reglene

Krogstad i Fellesforbundet snakker derimot om et «permanent system av løsarbeidere». Han vil gå mye mer drastisk til verks enn bare å innføre en godkjenningsordning.

– Regelverket for innleie av arbeidskraft er fullt av hull. Da hjelper det ikke å lage en godkjenningsordning for å styrke etterlevelsen, sier han.

Fellesforbundet vil at regler og vilkår for innleie blir en del av de landsomfattende tariffavtalene.

– I dag er det i realiteten fritt frem for bedriftene i bygg og anlegg å leie inn arbeidstagere. Vårt forslag vil styrke det organiserte arbeidslivet og innskrenke muligheten til innleie kraftig ved at det blir regulert i de sentrale tariffavtalene, sier han.

Krogstad mener innleie er blitt en permanent del av sysselsettingen i bedriftene, uavhengig av svingende oppdragsmengde.