Økonomi

Fagforeningsleder føler seg misbrukt av Norgesgruppen

Giganten bak Kiwi, Meny, Joker og Spar mener at italienske myndigheter har ryddet betydelig opp i tomatbransjen. Tomatplukkerne vil aldri si sannheten til en norsk kjede, fremholder fagforeningsleder Daniele Calamita.

Arbeiderne som jobber med å plukke tomater, lever på luselønninger og bor under kummerlige forhold.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale

I går skrev Aftenposten om hvordan tomatplukkere i Italia blir utnyttet på det groveste, jobber for luselønn og lever under elendige forhold. Det samme gjorde vi for to år siden.

  • Les reportasjen: Brutte løfter for Italias tomatslaver
    — Aftenposten dokumenterte i 2012 at det var et stort problem i den italienske tomatbransjen, slik det har vært historisk. Våre undersøkelser viser at italienske myndigheter har ryddet opp betraktelig. Situasjonen fremstår som akseptabel. Myndighetenes krav blir fulgt, lover og regler blir fulgt, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef for etisk handel i Unil, Norgesgruppens egen merkevareprodusent.

«Ikke noe stort problem»

Pedersen fremholder at italienske myndigheter, etter det han er blitt fortalt, har vært mye tøffere de siste par årene, truet med fengselsstraffer og gjennomført mange kontroller.

- Det er ikke lenger illegale innvandrere som plukker tomater, men østeuropeere og afrikanere som har arbeids- og oppholdstillatelse. De har alle arbeidskontrakt. Vi har ikke klart å finne tilfeller av ulovlig arbeidskraft.

Han understreker flere ganger at deres konklusjoner er basert på den informasjonen som de har fått og en kartleggingstur i Italia i fjor.Turen ble organisert av en tomatleverandør som ordnet møter med produsenter, agenter, bønder og plukkere.

  • Hvis nordmennene virkelig var interessert i å finne ut av hvordan situasjonen faktisk er, ville det vært nok å ta en rusletur i gaten her og snakke med hvem som helst. - Fagforeningstopp Daniele Calamita
Norgesgruppen mener at arbeidstiden ikke er noe problem for tomatplukkerne fordi varmen regulerer dette. – De starter grytidlig og går hjem når solen står på sitt høyeste, sier Bjart Pedersen fra Norgesgruppen.

Ifølge Pedersen har en viktig kilde vært den lokale fagforeningstoppen Daniele Calamita fra CGIL i Foggia.

«Det er verdt å merke seg at Calamita hevder at det ikke lenger er et stort problem med illegale innvandrere i Italia», heter det i Norgesgruppens interne rapport som Aftenposten har fått tilgang til.

Føler seg misbrukt

Da Aftenposten senere spør Calamita, avviser han på det sterkeste Norgesgruppens påstander og at han skal ha sagt noe slikt. Han fremholder at utnyttelsen av tomatplukkerne er like utbredt som tidligere, og at ikke noe er blitt forbedret. Migrantarbeiderne – både papirløse og de som har arbeidstillatelser – blir utnyttet på det groveste. Bruken av illegale innvandrere som plukkere er like utbredt som før.

Calamita føler seg misbrukt av den norske matvarekjempen.

— Hvis nordmennene virkelig var interessert i å finne ut av hvordan situasjonen faktisk er, ville det vært nok å ta en rusletur i gaten her og snakke med hvem som helst.

Fagforeningslederen Daniele Calamita fremholder at utnyttelsen av tomatplukkerne er like utbredt som tidligere, og at ikke noe er blitt forbedret. Migrantarbeiderne – både papirløse og de som har arbeidstillatelser – blir utnyttet på det groveste.

Etiske krav unødvendig

I Norgesgruppens interne rapport kommer det frem at én av dagligvarekjedens italienske tomatprodusenter ikke har noen etiske krav når han velger tomatbønder, han ser kun på kvalitet. Han mener at det ikke er nødvendig fordi «praksisen med bruk av illegale arbeidere ikke er et tema i Italia lenger, og derfor ser han ingen behov for dette».

En annen tomatprodusent fremholder at bruken av illegale innvandrere ikke har vært noe tema i Italia de siste to-tre årene. Ifølge produsenten er årsaken at bøndene ikke lenger tør bruke slik arbeidskraft på grunn av bøter og trusler om fengselsstraff. I tillegg skal det være flere kontroller. Migrantarbeiderne blir ikke lenger utnyttet av mellommenn (caporali) slik de ble tidligere.

Blir provosert

Calamita blir svært provosert når han får høre produsentenes påstander.

— Tomatplukkerne blir utnyttet av mellommenn i like stor grad som tidligere. Bruken av papirløse innvandrere i jordbrukssektoren er et stort problem. Det er – og fortsetter å være – et stort og alvorlig problem i Italia. Man kan ikke late som om at dette problemet ikke eksisterer.

Under fjorårets kartleggingstur snakket Norgesgruppen med tre tomatplukkere. De sa at de var fornøyde med å jobbe for bonden og at lønnen var akseptabel.

— Arbeidstiden er ikke noe stort problem fordi solen og varmen regulerer dette: De starter grytidlig og går hjem når solen står på sitt høyeste. De starter i syvtiden og er ferdig i 12-tiden. Vi har ingen indikasjoner på lange arbeidsdager, fremholder Pedersen.

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Joker og Spar, selger italienske tomater på boks blant annet under merkevaren Eldorado.

Den italienske fagforeningslederen har liten tiltro til nordmennenes undersøkelser.

— Tomatplukkerne vil aldri si sannheten til en norsk dagligvarekjede. Det er jo helt innlysende. Da ville de ha mistet jobben, mener Calamita.

Den katolske presten Arcangelo begynner å stusse da Aftenposten spør om italienske myndigheter forsøker å rydde opp ved å gjennomføre flere kontroller slik Norgesgruppen fremholder.

— Jeg har jobbet med tomatplukkerne i mange år. Hver dag reiser jeg ut på ulike åkrer sammen med dem. I løpet av alle disse årene har jeg aldri opplevd én eneste kontroll.

- Leit hvis vi har misforstått

Etter at Aftenposten har intervjuet Daniele Calamita, forelegger vi Norgesgruppen den italienske fagforeningslederens reaksjoner.

— Vårt mål er kun å bedre vilkårene for arbeiderne. Vi har ikke brukt denne informasjonen eksternt, og vi synes det er veldig leit hvis vi har misforstått hva han har ment. Vi jobber blant annet i samarbeid med Initiativ for etisk handel for å bedre vilkårene, sier Pedersen.

Han fremholder at Norgesgruppens konklusjon hele tiden har vært at de skal gjøre uavhengige revisjoner av verdikjeden for å sikre at det ikke finnes kritikkverdige forhold. Det skal skje nå i juni.

- Ulik kultur

- Norgesgruppens italienske produsenter hevder at bruken av illegale arbeidere i landbrukssektoren ikke lenger er noe tema i Italia. Jevnlig er det store oppslag i italienske medier, og ofte er det rapporter, som dokumenterer det motsatte. Hvordan kan norske forbrukere da stole på deres produkter?

— Det er naturlig å snakke med våre partnere i Italia, men vi tar ikke alt de sier for god fisk. Her er det ulik kultur, ulikt syn på problemer og forskjellige årsaker til at folk sier det de sier. Til syvende og sist er det vår analyse av problemet og vår risikovurdering som gjelder. Vår jobb er å sikre at våre produkter er laget på en etisk forsvarlig måte. Vi jobber aktivt hele tiden for å sikre dette med egne besøk og uavhengige revisjoner. Det viktigste er å jobbe med trening, opplæring og forståelse hos våre leverandører slik at de forstår problemene, sier Bjart Pedersen fra Norgesgruppen.

blodtomater-JDmQmx5aYC.jpg