Økonomi

Staten dro inn 1,8 mrd. kroner i flypassasjeravgift i fjor. Men passasjerene slapp unna regningen.

SAS og Norwegian sliter med å tjene penger i Norge. Men beinhard konkurranse gjør at de ikke får skjøvet flypassasjeravgiften over på de reisende. Nå vurderes en omlegging av avgiften.

Flypassasjeravgiften gir klingende mynt i statskassen. Men regningen er det flyselskapene, ikke passasjerene, som plukker opp. Her fra SAS’ nye Airbus A320neo.
 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

– Avgiften er blitt en betydelig byrde for flyselskapene og har utvilsomt bidratt til et dårligere flytilbud, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Han og viser til Rygge-nedleggelsen høsten 2016 og Widerøes nylig varslede rutekutt i Nord-Norge.

Flyprisene har ifølge Statistisk sentralbyrå holdt seg stabile siden innføringen, noe som tyder på at flyselskapene selv tar kostnaden. Dette bekrefter både SAS og Norwegian.

– Men SAS leverer de beste resultatene på 20 år. Kommer overskuddene fra flyvninger utenfor Norge?

– Vi kommenterer ikke resultatene for hvert land, men i prinsippet er de økonomiske resultatene i Norge halvert siden flyskatten ble innført. Det hindrer videre vekst i tilbudet i distrikts-Norge, sier Ove Myrvold, som er direktør for samfunnskontakt i SAS.

 • Les også: Slik har SAS, i det stille, blitt mer og mer lik Norwegian

SAS: Undergraver mer klimavennlig luftfart

SAS skriver i årsrapporten for fjoråret at avgiften vil føre til marginale klimagevinster, men at den truer inntjeningen i bransjen.

I siste kvartalsrapport skriver SAS at innføringen er «en urovekkende utvikling fordi det undergraver overgangen til mer bærekraftig luftfart». Selskapet påpeker at avgiften ikke gir noen incentiver til å fly mer klimavennlig, og at avgiftskronene heller ikke brukes til klimatiltak.

– Faktisk truer den med å undergrave inntjeningen, noe som forverrer forutsetningene for å investere i ny teknologi og biodrivstoff, skriver SAS.

Norwegian: Regningen havner hos oss

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen kommenterer ikke på de ulike ruteområdene.

– Dette er en hardt presset bransje, så selskapene må ta regningen, ikke passasjerene. Den havner hos oss, sier han.

– Men Avinor melder om økt antall passasjerer, også innenriks?

– Ja, på en del ruter øker vi, men konsekvensene for passasjerene samlet sett er dårligere tilbud, spesielt på tynne ruter i distriktene, sier Sandaker-Nielsen. Han viser til kutt blant annet i rutene til Trondheim og Ålesund som følge av avgiften.

Også Widerøe-eier Torghatten skrev i fjor at «innføringen av en ny passasjeravgift fra 1. juni 2016 har svekket lønnsomheten på selskapets korte strekninger i distriktene.»

Widerøe varslet rutekutt

Widerøe varslet tidligere denne uken 44 rutekutt i Lofoten og Vesterålen.

– Vi ser ikke at vi har noe valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe til NTB.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarte at han vil se på muligheten for å flytte avgiftstrykket fra flyplassene og opp til bruken av luftrommet.

– Det vil medføre at fly som ikke lander i Norge, må ta litt mer av avgiftskaken, mens fly med hyppige landinger kan komme bedre ut, sa statsråden til E24.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) presiserer at hensikten med avgiften er å skaffe staten penger.

Vurderer å legge om avgiften

– Flytrafikken fortsetter å vokse i Norge. Synes da Regjeringen at avgiften har virket etter hensikten?

– Flypassasjeravgiftens formål er å skaffe staten penger, og det gjør den. Avgiften kan tenkes å ha positive miljøeffekter, men det er også gledelig for de reisende at prisene ikke økes, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje (Frp) i en e-post til Aftenposten.

Han påpeker at Regjeringen samlet har senket skatter og avgifter med 24 milliarder kroner.

– Stortinget har anmodet Regjeringen om å vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift slik at den får en miljøprofil. Innspill fra bransjen vil vi lytte til, skriver Næsje.

Les mer om

 1. Luftfart
 2. Flyselskaper
 3. Widerøe
 4. Norwegian
 5. Scandinavian Airlines (SAS)
 6. Flypassasjeravgiften