Her er LO og NHO enige: Høyt lønnsnivå kan være bra for næringslivet

Høyt lønnsnivå gjør oss mer produktive og bedre rustet til fremtidens arbeidsliv, innrømmer NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund er motparter i lønnsoppgjøret om våren, men samarbeider tett resten av året.

Arbeidsgivergeneral Kristin Skogen Lund blir bekymret når tallene viser at andelen ansatte som velger å organisere seg i en fagforening synker. Hun avviser blankt at landets bedriftsledere drømmer om en fremtid uten fagforeninger.

– Det skal to til for å danse tango, sier hun.

Skogen Lund er blitt med LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen til Veidekkes arbeidsbrakke utenfor råbygget til det nye Munch-museet. Tema for samtalen er en slags forberedelse til NHOs årsseminar tirsdag, der tema er «Verdien av arbeid». De snakker om samarbeidet i norsk arbeidsliv, og om det trues når antallet organiserte synker. I 2016 var andelen organiserte 49 prosent, halvannen prosentpoeng ned de siste ti årene. LOs andel av dem som er i arbeid sank fra 26 til 24 prosent de samme årene, viser tall fra FAFO:

20062016
LO2624
YS76
Unio910
Akademikerne45
Andre44
Uorganiserte49,551

– Når jeg møter mine europeiske kolleger, tror jeg ingen av dem har et slikt forhold til motparten som det jeg har til Hans-Christian, sier hun.

– At vi samarbeider i organisasjonene er viktig, men det viktigste samarbeidet i norsk arbeidsliv er ute i bedriftene.

Gabrielsen er helt enig. Han vil nyansere den dystre statistikken og få frem at LOs medlemstall øker, i absolutte tall:

– Men det skjer noe med næringsstrukturen. I offentlig sektor er det høy organisasjonsgrad. Tradisjonelt var det også bra i industrien og byggenæringen. Der er det vanskelig når bedriftene splittes opp og mye av arbeidskraften er innleid. Så ser vi at det er vanskelig å verve i nye yrker, særlig innenfor tjenestesektoren.

Norske arbeidere tjener godt, for at bedriftene allikevel skal være konkurransedyktige må det samarbeides, sier Odd André Olsen, Hans-Christian Gabrielsen, Kristin Skogen Lund og Hege Schøyen Dillner.

Fagforeninger mot ulikhet og populisme

Skogen Lund ser mange grunner til at arbeidsgiverne er tjent med at fagorganisasjonene lykkes i vervingen.

– Jo høyere organisasjonsgrad, desto lavere konfliktnivå, slår hun fast.

Hun og Gabrielsen er enige om at bedrifter med sterke fagforeninger lettere kan løse problemer gjennom forhandlinger. De får full støtte fra Odd André Olsen, som er konserntillitsvalgt i Veidekke. Han møter regelmessig sin motpart, Hege Schøyen Dillner som er konserndirektør.

– En av de viktigste grunnene til at vi har unngått den typen populisme som vi ser i andre land, er stabiliteten og at vi har såpass små forskjeller i Norge, sier Skogen Lund.

NHO-sjefen legger vekt på at det er et samarbeid som begynner «på gølvet» i bedriftene, og fortsetter helt opp til henne og Gabrielsen. De to har nær kontakt med Regjeringen når politikken utformes på områder de er opptatt av.

Les også

Norge er mer enn NHO og LO

Fordelen med høyt lønnsnivå

At et forhandlingssystem basert på tillit og likeverd demper konflikter, er alle fire rundt bordet enige om. Mer overraskende er det når NHO-sjefen sier:

– Vi i NHO kan jo ikke skjule at vi til tider er frustrert over det høye lønnsnivået i Norge. Men nå må jeg erkjenne at det har tvunget oss til å ta nødvendige grep. Derfor har vi satset sterkt på rasjonalisering og at arbeidsstokken har høy kompetanse. Når arbeidslivet nå omstilles gjennom digitalisering og robotisering, er vårt arbeidsliv veldig godt rustet.

På spørsmål til Gabrielsen om han kanskje burde stått enda hardere på kravene, ler han og svarer i stedet:

– Lønnsnivået tvinger i hvert fall bedriftene til å være veldig produktive, om de skal tjene penger. Det er et mål at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen, et lavlønnsspor vil motvirke det.

Her griper konserntillitsvalgte Olsen inn:

I samme båt

– Vi har felles mål. De ansatte er opptatt av å ha trygge jobber. Men vi ser at det ikke er prisen pr. time som gjelder, heller prisen pr. kvadratmeter ferdig bygg.

Hege Schøyen Dillner er helt enig:

– Når vi har så stor andel fagarbeidere, er det med tanke på produktivitet og innovasjon. Vi har ansatte som kan være med hele veien, fra planlegging til selve jobben. Gode ansatte sikrer oss mot feil, dobbeltarbeid og skader.

Både Olsen og Dillner mener at den langsiktige satsingen på egne, og forholdsvis godt lønnede, ansatte er viktig i kampen mot useriøse konkurrenter. Målet er å ta igjen i kvalitet og tempo, der de useriøse selger seg inn på lave timepriser.

Les også

LO-sjefen omfavner NHO og anklager Høyre for løftebrudd

Ikke konfliktfritt, men konflikter løses

Den norske samarbeidsmodellen betyr ikke at alt er konfliktfritt. Det innrømmer både Gabrielsen og Skogen Lund, i en liten pause av lovprisningen.

– Samarbeidet handler om at vi har måter å løse konfliktene på, sier Gabrielsen og fortsetter:

– Det gir en helt annen stabilitet i arbeidslivet.

Kristin Skogen Lund legger til:

– En viktig forutsetning er respekt. Og går du inn for å vinne hvert eneste slag på egne premisser, da skjærer hele systemet seg.